Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 20 - 33, 31.12.2023

Öz

Scamper tekniğiyle verilen çevre eğitimi sonrası 48-68 aylık çocukların geri dönüşüm farkındalığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma 15 okul öncesi dönem çocuğu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma desen yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘‘Demografik Bilgi Formu’’ ve ‘‘Görüşme Formu’’ kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda çevre ile ilgili okulda etkinlikler yapma (p=,002; p<.05) ve geri dönüşüm sembolünü tanıma (p=,002; p<.05) sorularında ön test ve son testleri arasında anlamlı fark olduğu; çocukların çoğunun ön test görüşmelerde geri dönüşümü çöp olarak nitelendirirken, son test görüşmelerinde atık materyal ya da oyuncak olarak nitelendirenlerin sayısının arttığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına çeşitli eğitim yöntemleri kullanılarak çevre, geri dönüşüm eğitimi verilmesi ve okul öncesi eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesi önerilebilir.

Destekleyen Kurum

Tübitak

Kaynakça

  • Ahi, B., & Alisinanoğlu, F. (2016). Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre eğitimi programının çocukların ‘‘çevre’’ kavramı hakkında zihinsel model gelişimine etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 305-329. https://doi.org/10.9775/kausbed.2016.016
  • Akbayrak, N., & Kuru Turaşlı, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239-258.

Production of Materials from Recyclable Materials for Children Aged 48-68 Month After the Enviromental Education Given with the Scamper Technique

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 20 - 33, 31.12.2023

Öz

The research was conducted to determine the recycling awareness of 48–68-month-old children of environmental education given with the Scamper technique with 15 preschool children. A mixed design method, in which qualitative and quantitative research methods are used together, was used in the research. "Demographic Information Form" and "Interview Form" were used as data collection tools. As a result of the study, there was a significant difference between the pre-test and post-tests in the questions about doing activities at school about the environment (p=.002; p<.05) and recognizing the recycling symbol (p=.002; p<.05); while most of the children described recycling as garbage in the pre-test interviews, it was determined that the number of those who described it as waste material or toys in the post-test interviews increased. In line with the research result, it can be suggested that preschool children should be given environmental and recycling education by using various education methods and that preschool education programs should be developed in this direction.

Kaynakça

  • Ahi, B., & Alisinanoğlu, F. (2016). Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre eğitimi programının çocukların ‘‘çevre’’ kavramı hakkında zihinsel model gelişimine etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 305-329. https://doi.org/10.9775/kausbed.2016.016
  • Akbayrak, N., & Kuru Turaşlı, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239-258.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu ARICI DOĞAN 0000-0003-4853-4637

Merve ASLAN 0000-0001-8308-485X

Nurgül ÖZAKSOY 0000-0003-2325-7418

Saniye Selin DÖĞER 0000-0002-9988-3127

Tugba NESE 0000-0001-7240-7182

Esin TÜCCAR 0000-0002-8349-6042

Proje Numarası 1919B012102556
Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ARICI DOĞAN, D., ASLAN, M., ÖZAKSOY, N., DÖĞER, S. S., vd. (2023). Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 20-33.
AMA ARICI DOĞAN D, ASLAN M, ÖZAKSOY N, DÖĞER SS, NESE T, TÜCCAR E. Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi. EYYAD. Aralık 2023;6(2):20-33.
Chicago ARICI DOĞAN, Duygu, Merve ASLAN, Nurgül ÖZAKSOY, Saniye Selin DÖĞER, Tugba NESE, ve Esin TÜCCAR. “Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6, sy. 2 (Aralık 2023): 20-33.
EndNote ARICI DOĞAN D, ASLAN M, ÖZAKSOY N, DÖĞER SS, NESE T, TÜCCAR E (01 Aralık 2023) Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6 2 20–33.
IEEE D. ARICI DOĞAN, M. ASLAN, N. ÖZAKSOY, S. S. DÖĞER, T. NESE, ve E. TÜCCAR, “Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi”, EYYAD, c. 6, sy. 2, ss. 20–33, 2023.
ISNAD ARICI DOĞAN, Duygu vd. “Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6/2 (Aralık 2023), 20-33.
JAMA ARICI DOĞAN D, ASLAN M, ÖZAKSOY N, DÖĞER SS, NESE T, TÜCCAR E. Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi. EYYAD. 2023;6:20–33.
MLA ARICI DOĞAN, Duygu vd. “Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 20-33.
Vancouver ARICI DOĞAN D, ASLAN M, ÖZAKSOY N, DÖĞER SS, NESE T, TÜCCAR E. Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi. EYYAD. 2023;6(2):20-33.