Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 453 - 462 2017-12-07

ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ

İsmail Seki [1] , Abdulhadi Seçkin [2]


İnsanlık tarihi boyunca süregelen büyük çaptaki göçler, hem göç edenleri hem de göç alan yerlerdeki insanları ciddi şekilde etkilemişlerdir. Söz konusu göçler çok fazla insanın ölmesine neden olmaları sebebiyle insan kaynaklı afet tanımının içine girmişlerdir. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle Türkiye çok fazla yabancı göçmene kapıları açmak durumunda kalmıştır. Can ve mal kayıpları, doğal bir afet gibi aniden değil yavaş yavaş cereyan etmiş ve halen devam eden bir afet etkisi göstermiştir. Suriye’deki savaş dışında hali hazırda Avrupa ve 3. dünya ülkeleri arasında köprü olan Türkiye, göç yollarında transit ülke konumundadır. Çok fazla ülkeden ciddi sayıda yabancı göçmen ülkemize gelmiştir. Transit geçecek olanların oluşturduğu sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalan ülkemiz, Avrupa'nın yeni politikaları ile yabancı göçmenleri almayı zorlaştırması sonrasında, yabancı göçmenleri uzun süre barındırmak durumunda kalmıştır. Bu durum özellikle ülkenin ekonomik ve sosyolojik yapısında meydana gelebilecek olumsuzluklar bakımından büyük risk taşımaktadır. Literatür incelendiğinde herhangi bir yerin kendi imkânları ve kapasitesiyle ne kadar yabancı göçmen barındırabileceği ve söz konusu bölgelerin göçmen barındırma kapasitelerini aştığında karşılaşılabilecek risklere ilişkin akademik çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Çalışmanın temel amacı literatürdeki bu eksikliği gidermeye katkı sunmaktır. Transit göç yolları üzerindeki ülkemizde Avrupa'ya en yakın şehirlerinden biri Çanakkale’dir. Doğal güzellikleri, gelişime açık yapısı ve tarımdaki iş imkânları ile Çanakkale göçmenler için cazip bir yer konumundadır. Gerek transit geçmek isteyen göçmenler, gerekse ülkelerine bir daha dönmemek üzere yerleşmek isteyenler için uygun bir yer olan Çanakkale'nin, yapılacak anketler ile yabancı göçmen barındırma kapasitesini tolerans yaklaşımı çerçevesinde belirleyecek olan çalışma, bölgelerin göçmen barındırma kapasitelerinin aşılması ile oluşabilecek risklerin önceden tahminine yardımcı olacak enstrümanlar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Böylece bu yavaş seyreden insan kaynaklı afettin etkileri minimuma indirebilecektir.

Göç, afet, yabancı göçmen, tolerans
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(1): 175-204.
 • Florida, R. , Tinagli, I. (2004), Europe in the Creative Age, Carneige Hall Software Industry Centre, DEMOS.
 • Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4): 53-85.
 • Kadıoğlu, M. (2008). Modern, Bütünleşik Afet Yönetimin Temel İlkeleri, Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Yayınları, Yayın No: 2.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. ve Taylor, A. J., (2014). Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi, Göç Dergisi, 1(1): 11-46.
 • Özkarslı, F. (2014), Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Suriyelilerin Enformel İstihdamı: Mardin Örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • Özkiraz, A., ve Çetin, M. (2015). 1864 Çerkez Sürgünü Sonrası Anadolu’da Çerkez İskanı ve Osmanlı Devleti'nin Göçmenlere Karşı Politik Tutumu, TESAM Akademi Dergisi, 2(2): 9-28.
 • Seki, İ., Seçkin, A. ve Gocuklu, E. (2016a). Suriye kaynaklı göç dalgasını belirleyen etkenler: Panel veri analizi. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu. 2-4 Mart, Karabük, Türkiye.
 • Seki, İ., Seçkin, A. ve Gocuklu, E. (2016b). Yabancı göçmenlerin profil analizlerinin incelenmesi: Çanakkale ili örneği. II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam. 23-25 Eylül, Konya, Türkiye.
 • Şeker, G. (2013). Kamu politikası olarak uyum. T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Yönetimi Uyum Çalıştayı. 12 Aralık, Bursa, Türkiye.
 • Toprak, Z. (2011). Kamu yöneticilerinde afet yönetimi algısının önemi. Afet 11 Sempozyumu. 24-25 Aralık, İstanbul, Türkiye.
 • Uluslararası Göç Örgütü (IOM), (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Cenevre: IOM Yayınları.
 • Ünlü, G. (2007). Uluslar Arası Göç ve Göçmenliğin Değişen Koşulları İçinde “Mültecilik”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Yılmaz, A. (2013). Türk Kamu Yönetimi Sorunlarından Biri Olarak Afet Yönetimi, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2): 1685-1704.
 • http://www.unhcr.org, (16.09.2017). http://www.goc.gov.tr, (10.09.2017).
Konular İktisat
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Yazar: İsmail Seki
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Abdulhadi Seçkin (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { farabi368193, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {453 - 462}, doi = {}, title = {ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Seki, İsmail and Seçkin, Abdulhadi} }
APA Seki, İ , Seçkin, A . (2017). ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (3) , 453-462 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/368193
MLA Seki, İ , Seçkin, A . "ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 453-462 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/368193>
Chicago Seki, İ , Seçkin, A . "ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 453-462
RIS TY - JOUR T1 - ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ AU - İsmail Seki , Abdulhadi Seçkin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 453 EP - 462 VL - 1 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ %A İsmail Seki , Abdulhadi Seçkin %T ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ %D 2017 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Seki, İsmail , Seçkin, Abdulhadi . "ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 3 (Aralık 2017): 453-462 .
AMA Seki İ , Seçkin A . ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ. injosos. 2017; 1(3): 453-462.
Vancouver Seki İ , Seçkin A . ÇANAKKALE İLİ ÖZELİNDE YABANCI GÖÇMENLERE KARŞI TOLERANSIN BÖLGESEL ANALİZİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(3): 462-453.