Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 320 - 332 2017-12-18

KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Osman Ağır [1] , Aziz Belli [2] , Şükrü Arslan [3]


Günümüz demokrasilerinin en temel yapı taşlarından biri olan katılım her ülke ve sistemde farklı anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Türkiye’de ise katılımcılık, insanlar tarafından sadece istişari nitelikte bir düşünce belirtmekle sınırlı bakış açısı olarak algılanmaktadır. Çünkü halk sadece genelde değil, kendilerini yönetim açısından ulaşabilir hissettikleri yerelde de karar alma mekanizmalarına katılım göstermekten çekinmektedir. Nitekim yerelde yeni katılım araçlarından biri olarak sunulan kent konseylerinin işlevleri hakkında tereddütler bulunmaktadır ve kent konseyleri karar ve uygulama merciinden ziyade tavsiye makamı olarak görülmektedir. Bu da katılım oranlarını düşürmekte ve istenilen katılım yoğunluğunun gerçekleşmemesine sebebiyet vermektedir.

Bu bağlamda ele alacağımız Adana Kent Konseyi, Türkiye’nin ilk kent konseylerinin başında gelmektedir. 2001 yılında faaliyetlerine başlayan Adana Kent Konseyinde, katılım ve gönüllülük açısından ilk dikkat çeken husus, bütün katılımcıların eşit olarak temsil edilemediği ancak dezavantajlı konumda olan kadınların ve gençlerin temsiliyet sorunu yaşamadığı görülmüştür. Bu kapsamda araştırmanın amacı; kent konseylerinde halk katılımı ve gönüllülüğü Adana özelinde ortaya koyarak genel bir çerçeve oluşturmak ve temsil imkânı bulamayan toplum kesimlerine ilişkin çözüm önerileri sunmaktır.

Bu çalışmada halk katılımı ve gönüllülüğün önemi anlatılıp, çerçevesi çizildikten sonra Adana Kent Konseyi özelinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulurken yerli ve yabancı literatürden yararlanılmış; Adana Kent Konseyi’nde halk katılımı ve gönüllülük incelenirken örnek olay yöntemi kullanılmıştır.

Adana Kent Konseyi, Yerel Yönetişim, Katılım, Gönüllülük
 • Adana Kent Konseyi Yayınları
 • Adnan Kent Konseyi Faaliyet Raporu: 2014-2015
 • Adana Kent Konseyi, Memnuniyet Anketi, 28.12.2015
 • Arslan, Ş. (2017). Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri: Adana Örneği,
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 • Belli, A. (2016). Türkiye’de Kent Konseylerinin İşlevselliği Önündeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Büyükşehir Belediyeleri Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi, Doktora Tezi, Kahramanmaraş
 • Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, (2013). Türkiye’de Gönüllülük Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi, UN Volunteers.
 • Bulut, T. (2013). Şeffaf Katılımcı ve Etkin Kent Yönetimi İçin Kent Konseyleri, Ekin Yayınları, Bursa, 230s.
 • Con, E. (2011), Siyasal Kültür ve Siyasal Katılma, Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, Ed.: A.B. Dural, Kriter Yayıncılık, İstanbul, ss. 138-167.
 • Dursun, D. (2010), Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, 423s. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
 • RESMİ GAZETE, No 27449 7.MÜKERRER.
 • GÖRÜN, M., 2006, Yerel Demokrasi ve Katılım: İzmir, Konya ve Ağrı İl Genel Meclis Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), ss. 159-184.
 • GÜDER, N. ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD), (2006) STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Ankara.
 • EMREALP, S. (2010). Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme Desteği Sağlanması Projesi, UCLG-MEVA Yayını, Ocak, İstanbul.
 • SOYGÜZEL, H. (2012). Kent Konseyleri Ulusal Raporu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yayını, Çanakkale, 25s.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • http://www.habitat.org.tr/gundem21/43-yerelgundem21/50-yerel-gundem-21-birinci asama.html, (01.05.2017).
 • http://www.habitat.org.tr/gundem21/43-yerelgundem21/51-yerel- gundem-21-ikinciasama.html, (01.05.2017).
 • http://www.habitat.org.tr/gundem21/43-yerelgundem21/52-yerel-gundem-21-ucuncuasama.html, (01.05.2017).
 • http://www.habitat.org.tr/gundem21/43-yerelgundem21/53-yerel-gundem-21-dorduncuasama.html, (01.05.2017).
 • www.adanakentkonseyi.org.tr, (01.05.2017)
Konular Sosyal
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Yazar: Osman Ağır (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Aziz Belli
Ülke: Turkey


Yazar: Şükrü Arslan
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { farabi368446, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {320 - 332}, doi = {}, title = {KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ağır, Osman and Belli, Aziz and Arslan, Şükrü} }
APA Ağır, O , Belli, A , Arslan, Ş . (2017). KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (3) , 320-332 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/368446
MLA Ağır, O , Belli, A , Arslan, Ş . "KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 320-332 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/368446>
Chicago Ağır, O , Belli, A , Arslan, Ş . "KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 320-332
RIS TY - JOUR T1 - KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ AU - Osman Ağır , Aziz Belli , Şükrü Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 320 EP - 332 VL - 1 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ %A Osman Ağır , Aziz Belli , Şükrü Arslan %T KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Ağır, Osman , Belli, Aziz , Arslan, Şükrü . "KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 3 (Aralık 2017): 320-332 .
AMA Ağır O , Belli A , Arslan Ş . KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ. injosos. 2017; 1(3): 320-332.
Vancouver Ağır O , Belli A , Arslan Ş . KENT KONSEYLERİNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(3): 332-320.