Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 55 2018-06-01

Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış

Ömer Faruk ÖZGÜR [1]


Kriz konusu özellikle 21. Yüzyılda işletme yönetimi ve halkla ilişkiler disiplinlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalarda krizlerin önceden sezilmesi, kriz anında ve sonrasında yapılması gerekenlerden yola çıkılarak birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar genellikle iki genel başlık altında literatürde bir araya getirilmiştir. Bu başlıklar “kriz yönetimi” ve “kriz iletişimidir”. Kriz yönetimi işletmelere kriz boyunca yaşanan krizin işletmeye olumsuz etkilerini nasıl en aza indirileceği konusu üzerine odaklanırken, kriz iletişimi ise daha çok kriz yönetimi esnasında işletmelerin hedef kitlelerine mesajlarını nasıl iletebileceği konularına odaklanmıştır. Bu makalede ilk olarak kriz iletişimi ve kriz yönetimi ile ilgili literatürdeki bazı modeller üzerinden bilgiler paylaşılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise 2014 Yılı’nda Soma Maden İşletmeleri’ne ait maden ocağında yaşanan ve 301 işçinin hayatını kaybettiğini facianın işletme yönetimi tarafından kriz iletişimi ve kriz yönetimi ilkeleri doğrultusunda doğru ve yanlışları analiz edilmiştir. Bu kriz halkla ilişkiler disiplini açısından irdelenmiş ve işletmelerin kriz yönetimi ve iletişiminde dikkat etmesi gerekenlere yönelik bilgiler paylaşılmıştır. 
Kriz İletişimi, Kriz Yönetimi, Soma Maden Faciası
 • AYDEDE, C. (2001). Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, Kapital Medya Yayıncılık, İstanbul.
 • BİLGİN, L. (2008). Olumlu İmaj Yaratmak Halkla İlişkiler, Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • BUDAK, G. ve BUDAK, G. (2004). Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, Barış Yayınevi, İzmir.
 • CİVELEK, M. E., ÇEMBERCİ, M., & ERALP, N. E. (2016). The role of social media in crisis communication and crisis management. International Journal of Research in Business and Social Science, 5(3), 111.
 • COOMBS, T. (2007). Crisis Management and Communications.
 • ÇÖKLÜ, E. (2000) “İşletme Yöneticiliğinde Halkla İlişkiler Mucizesi: Kriz Yönetimi Anlayışı ve Uygulanışı” Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Nevşehir.
 • DAHMAN, T. (2008). Communication Strategies in time of crisis: A case study analysis in the airline industry, University Of Oretoria.
 • DZENAN, K. A (2017). Study About Internal Crisis Communication Strategies in Swedish Private And Public Companies, Master Thesis, University Of Gothenburg Department of Applied Information Technology.
 • DİNÇER, O. (1996). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, M.M.U İİBF, İstanbul.
 • GONZALEZ-HERRERO, A., & SMİTH, S. (2008). Crisis Communications Management on the Web: How Internet Based Technologies are Changing the Way Public Relations Professionals Handle Business Crises. Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(3), 143-153.
 • HAATAJA, M., LAAJALAHTİ, A., & HYVÄRİNEN, J. (2016). Expert views on current and future use of social media among crisis and emergency management organizations: Incentives and barriers. Human Technology, 12(2).
 • HALE, J. and DULEK , R. and HALE, D. (2005). Crisis Response Communication Challenges Building Theory From Qualitative Data, Journal Of Business Communication, Colume 42, Number 2.
 • HAŞİT, G. (2000). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde Yapılan Araştırma Çalışması, Eskişehir.
 • HERADSTVEIT, M. L. and HAGEN, K. (2011). Social Media A Crisis Communication Tool, Master Thesis, Master Thesis, Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School, Freederiksberg.
 • IŞIK, M. ve diğerleri. (2007). Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Eğitim Kitabevi, Konya.
 • KADIBEŞGİL, S. (2008). Kriz Geliyorum Der! Kriz İletişimi ve Yönetimi, Mediacat, İstanbul.
 • KAZANCI, M. (2007). Kamu ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • OKAY, A. ve OKAY. A. (2014). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul.
 • ÖZDEVECİOĞLU, M. (2001). Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kayseri: GESİAD Yayınları.
 • ÖZER, M. A. (2009). Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • PELTEKOĞLU, F. (2012). Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, İstanbul.
 • PENROSE, J. M. (2000). The Role of Perception in Crisis Planning, Public Relations Review 26.
 • REICH, Z. and BENTMAN, M. and JACKMAN, O. (2011). A Crisis Communication Guide For Public Organisations.
 • SALMINEN, J. (2017). The Role of Social Media in Corporate Crisis Communication, Bachelor’s Thesis, Aalto University School of Business, Finland.
 • ŞAHİN, S. (2005). Kriz ve Kriz Yönetimi Kapsamında Küçülme: Konaklama İşletmelerinde Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUTAR, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, İstanbul.
 • TÜZ, M. V. (2003). Kriz ve İşletme Yönetimi, İstanbul.
 • TÜZ, M. V. (1996). Kriz Dönemlerinde İşletme Yönetimi, Ekim Kitapevi, Bursa.
 • VISTBACKA, S. (2017). Crisis Management in Social Media – Maintaining The Organizational Image, Master’s Thesis, Jyväskylä University School of Business and Economics, Finland. WIGLEY, S. and PFAU, M. (2010). The Handbook Of Crisis Communication, Wiley- Blackwell Publication.
 • WOLF, D. D. and MEJRİ, M. (2013). International Journal of Advances in Management and Economics, April.
 • YAVUZ, C. (2008). Halkla İlişkiler, Detay Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5263-2403
Yazar: Ömer Faruk ÖZGÜR (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { farabi402053, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {29 - 55}, doi = {}, title = {Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış}, key = {cite}, author = {ÖZGÜR, Ömer Faruk} }
APA ÖZGÜR, Ö . (2018). Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 29-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/37153/402053
MLA ÖZGÜR, Ö . "Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 29-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/37153/402053>
Chicago ÖZGÜR, Ö . "Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 29-55
RIS TY - JOUR T1 - Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış AU - Ömer Faruk ÖZGÜR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 55 VL - 2 IS - 2 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış %A Ömer Faruk ÖZGÜR %T Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış %D 2018 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZGÜR, Ömer Faruk . "Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (Haziran 2018): 29-55 .
AMA ÖZGÜR Ö . Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış. injosos. 2018; 2(2): 29-55.
Vancouver ÖZGÜR Ö . Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Soma Maden Faciası Krizine Bakış. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 55-29.