Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 10 2018-08-30

özet

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan anlaşmalar barışı korumak yerine yenen devletlerin çıkarını korumuş ve İkinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlamıştır. Japonya Uzak Doğu’da Kore ve Çin’i ele geçirerek Pasifikte ABD’nin en büyük rakibi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya’ya İtilaf Devletleri’nin Versailles Anlaşması ile yüklediği Tamirat Borcu  yüzünden Alman ekonomisi batma noktasına gelmiş ve ülkede işsizlik en üst seviyeye ulaşarak ülke iktisadi, siyasi ve sosyal yönden tarihinin en kötü dönemine girmiştir. Weimar Cumhuriyeti döneminde Sosyal Demokrat Partisi’nin Versailles Anlaşması’nın getirdiği ağır yükümlülüklerden Alman halkını kurtaramaması üzerine ülkede başlayan aşırı enflasyon, işsizlik ve siyasi bunalımlar Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisini  (Nazi Partisi) ve Adolf Hitler’i tarih sahnesine çıkarmıştır .

Versailles Anlaşması ile ağır bir siyasi ve ekonomik krize giren Almanya, 1933 yılında Adolf Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte Avrupa’da bir süredir devam eden barış ortamı yerini büyük bir gerginliğe bırakmıştır. İtalya’nın Fransa ve İngiltere’ye karşı duyduğu güvensizlik ve Benito Mussolini’nin Eski Roma’yı tekrar canlandırma düşüncesi Almanya ile birlikte hareket etmesini sağlamıştır. İngiltere, Almanya’nın Versailles Anlaşmasından kaynaklanan saldırgan tutumuna karşılık “yatıştırma politikası” uygulayarak Hitler için asıl tehlikenin SSCB olduğunu düşünmüştür. Fransa, İngiltere gibi pasif bir dış politika izleyerek Hitler’in hareketlerine ses çıkaramamış ve yaklaşan savaşa hazırlanamamıştır. ABD, her ne kadar Avrupa’ya müdahale etmese de yaşananları yakinen izlemiştir.

Almanya ve Müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle birlikte ABD Başkanı Truman,Sovyet Rusya tehdidi karşısında bir plan hazırlayarak Türkiye ve Yunanistan’ı askeri ve mali açıdan güçlendirmek için kongreye bir teklif sunmuştur. “Truman Doktrini” ve “Marshall Yardımı” adıyla anılan bu yardımlarla hem Batı Avrupa hem de Türkiye dâhil olmak üzere Güneydoğu Avrupa Sovyet Rusya tehdidi karşısında güvene alınmış ve Sovyetlere gerekli mesajlar verilmiştir.000

Soğuk Savaş, Müttefik Gruplar
  • 1. ATABEY, Figen, “İkinci Dünya Harbi Öncesi Türk-İngiliz-Fransız Ortak Deklarasyonu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, C.7, S. 31, s. 296-304.2. Avusturya’nın İlhakı için... http://www.dunyabulteni.net/haber/291704/hitler-avusturyayi-boyle-isgal-etmisti (22.12.2017).3. BATTAL-TAYMAS, Abdullah “Kazan Türkleri” (Türk Kültürü Araştrmaları Enstitüsü yayınları) :15 Seri:III Sayı A3, 1966 ANKARA 4. ÇELEBİ, Mevlüt, “Atatürk Dönemi Ve Sonrasında Türkiye-İtalya İlişkilerini Etkileyen Faktörler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Bahar 2015, S. 91, s. 111-.5. ÇELİKÇİ, Abdül Samet, KAKIŞIM, Can, “İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Muş 2013, C. 1, S. 2, s. 83-99. 6. Dr. Ichikawa, Japonya Tarih-i Siyasisi Yay. Haz. Ali Merthan Dündar-Mahir Ünsal Eriş, Ankara, Türk-Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, 2007.7. ERGÜÇ, Ayzen, 1939-1945 Yılları Arasında İzlenen Türk Dış Politikası Ekseninde Türk-Yunan İlişkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.8. ERSİN, Nihat, Savaşların Perde Arkası, İstanbul, Günden Yayınları, 2003, s. 60.9. GÖKTEPE, Cihat, SEYDİ, Süleyman, “Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Dış Politikası”, Bilig Dergisi, S. 12, Kış 2015, s. 200. 10. GÜLLÜ, Ramazan Erhan, “Benito Mussolini’nin İtalya’da İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Güz 2015, S. 22. S. 308.11. İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonya için..12. KAYA, Turhan, “Kırım Türklerini 1944 Sürgününün 70. Yılında Kültür ve Sanattaki İz Düşümleri Üzerine Düşünceler” (A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi) ERZURUM, 2014.13. KINCAL, Ali “Japon Kalkınması: Tarihsel Süreç ve Politikalar” 201614. KURBAN, Vefa, “1950-1960 Yıllarında Türkiye ile Sovyetler Birliği Arasındaki İlişkiler”, ÇTTAD-Journal Of Modern Turkish History Studies, (2014-Bahar/Spring), S. 28, s.228-229. Muharrem Feyzi Togay’a Göre Japonya; Japon Arşiv Belgelerinde Togay15. ÖNCÜ, Ali Servet-EKİNCİ Oğuzhan, “İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus Paktı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2, Ağustos 2018.241-263.16. SAİTKORKMAZ, Mehmet, Türkiye-Suriye İlişkileri (1946-1960), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2015.17. SAT, Nurullah, Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk Basınında Japonya, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.18. Truman Doktrini ve Marshall Yardımı hakkında ayrıntılı bilgi için... İRTEM, Barış, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı”, Balıkesir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, S. 21, Balıkesir 2009, s. 377-397. KIRAN, Abdullah, “Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş”, Journal of Applied and Social Sciences, S. 3 (6), Girne 2008, s. 27, 19-36. 19. Weimar Cumhuriyeti ve sosyal Demokrat Parti için bkz. YILMAZ, Nihat, “Weimar Dönemi ve Öncesinde Meydana Gelen Siyasi Çekişmeler ve Ekonomik Krizlerin Alman Sosyal Demokrat Partisi Bağlamında Bir Değerlendirmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 1, 2013.
Birincil Dil tr
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6183-5302
Yazar: Yunus Emre TANSÜ
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5437-6359
Yazar: İbrahim GÖKTAŞ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { farabi441125, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ}, key = {cite}, author = {TANSÜ, Yunus Emre and GÖKTAŞ, İbrahim} }
APA TANSÜ, Y , GÖKTAŞ, İ . (2018). SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/38876/441125
MLA TANSÜ, Y , GÖKTAŞ, İ . "SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/38876/441125>
Chicago TANSÜ, Y , GÖKTAŞ, İ . "SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ AU - Yunus Emre TANSÜ , İbrahim GÖKTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ %A Yunus Emre TANSÜ , İbrahim GÖKTAŞ %T SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ %D 2018 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD TANSÜ, Yunus Emre , GÖKTAŞ, İbrahim . "SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Ağustos 2018): 1-10 .
AMA TANSÜ Y , GÖKTAŞ İ . SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ. injosos. 2018; 2(3): 1-10.
Vancouver TANSÜ Y , GÖKTAŞ İ . SAVAŞIN SOĞUK YÜZÜ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(3): 10-1.