Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 134 - 141 2018-08-30

BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI

Bekir Derinöz [1] , Yasin Koç [2]


Bu çalışmanın amacı modern coğrafi düşüncenin kurucularından biri olan ve coğrafi disiplin içinde ampirizmin savunucusu olarak görülen Carl Ritter'in batı düşünce geleneği ortamında şekillenen coğrafi bakış açısını ortaya koymaktır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynakları olarak bilimsel bildiri, kitap, dergi ve makaleler ele alınmıştır. Çalışma sonuçları göstermiştir ki, Ritter düzenli ve uyumlu bir evren vizyonuna sahiptir. Bu nedenle coğrafi düşüncesinin teolojik kökleri vardır. Ona göre insan ve doğa arasındaki uyum ilişkisinin ortaya çıkması Tanrı’nın planı ile olmuştur. Ritter, coğrafyada verilerin sunumu için bir çerçeve olarak indüktif yöntemi kullanmıştır. Bu şekilde basit bir ampirik genelleme ihtiyacı hissetmiştir. Ritter, Tanrı'nın planına göre tüm olguların insanlık için mekânsal olarak dağıldığını iddia etmiştir. Ritter’in teolojik coğrafyasında tüm evren Tanrı’nın bir düşüncesidir. Ritter’e göre asıl sorun teleolojik felsefenin ampirik olarak test edilememesi ve dolayısıyla bilimsel bir açıklama olarak nitelendirilmemesidir. Bununla birlikte, bir paradigma özelliğine sahiptir. Ritter’e göre coğrafya insan-doğa ilişkisini konu alan önemli bir disiplindir. Ona göre coğrafya sadece yerlerin, nehirlerin ve dağların yerini söylemez. Ritter, coğrafyada “çeşitlilikte birlik” kavramını geliştirmiştir. Bölgesel coğrafyadaki karşılaştırmalı yöntemin de kurucusu olmuştur. Peyzaj yerine daha ziyade insana önem vermesi, onu çağdaşlarından farklı kılan en önemli özelliklerden biri olmuştur.

Carl Ritter, Coğrafya, İnsan-Çevre
 • Beck, H. (1979). Carl Ritter Genius der Geographie, Dietrich Reimer Verlag, Berlin.
 • Gümüşçü, O. (2012). Coğrafya’ya Davet, Yeditepe Yayınevi, ISBN: 9786055200008.
 • Jensen, A. H. (2009). Geography, History and Concepts: A Student‟s Guide.
 • Koç, Y. (2016). Dijital Ekoloji ve Değişen Dünya, Hece Dergisi, Dijital / Sayısal Kültür Özel Sayısı.
 • Kramer, F. L. (1959). A Note on Carl Ritter: 1779–1859. Geographical Review 49:406–409.
 • Linke, M. (1981). “Carl Ritter 1779-1859”, Geographers, Bibliograhical Studies, vol. 5, 99.
 • Martin, G. J. and James, P. E. (1993). All Possible Worlds- A History Of Geographical Ideas, John Wiley&Sons, Inc., USA.
 • Özgüç, N. – Tümertekin, E. (2010). Coğrafya, Geçmiş Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Rousseau, J. J. (2014). Emile, 1. Baskı, ISBN: 6053242062.
 • Tuan, Y. F. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience, 5th Edition, ISBN-13: 978-0816638772, University of Minnesota Press, Minneapolis, London.Yılmaz, S. ve Özçağlar, A. (2016). Beşeri Coğrafyanın Öncüsü Carl Ritter’in Coğrafya Bilimine Getirdiği Yenilikler Ve Bugüne Yansımaları, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara.
 • Warf, B. (2010). “Carl Ritter (1179-1859)” Encyclopedia of Geograpkhy, Cilt 5, University of Kansas, Singapur.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0427-2092
Yazar: Bekir Derinöz (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2379-8540
Yazar: Yasin Koç
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { farabi443948, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {134 - 141}, doi = {}, title = {BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI}, key = {cite}, author = {Derinöz, Bekir and Koç, Yasin} }
APA Derinöz, B , Koç, Y . (2018). BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 134-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/38876/443948
MLA Derinöz, B , Koç, Y . "BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 134-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/38876/443948>
Chicago Derinöz, B , Koç, Y . "BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 134-141
RIS TY - JOUR T1 - BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI AU - Bekir Derinöz , Yasin Koç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 141 VL - 2 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI %A Bekir Derinöz , Yasin Koç %T BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI %D 2018 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Derinöz, Bekir , Koç, Yasin . "BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (Ağustos 2018): 134-141 .
AMA Derinöz B , Koç Y . BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI. injosos. 2018; 2(3): 134-141.
Vancouver Derinöz B , Koç Y . BATI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE CARL RITTER’İN COĞRAFYASI. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(3): 141-134.