Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 140 2019-03-27

Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği

Luay Hatem YAQOOB [1]


‘Aded ve ma‘dūd/temyiz Arapçada öğrenilmesi zorunlu önemli konulardan biridir ve konu, erillik-dişilik, tekillik-çoğulluk gibi meselelerle ve farklı konularla ilişkilidir.  Zira ‘aded ve ma‘dud bazı hallerde birbirine hareke ve cinsiyet açısından uyarken bazı durumlarda birbirine tamamen aykırı olmakta, diğer bazı durumlarda da farklı kurallar geçerli olmaktadır. Çünkü adedin temyizinin kendine has özellikleri vardır. Nitekim ‘aded müfred veya cemi olabilmekte, ayrıca harekesi metnin içinde geçen sayıya göre değişmektedir. 

Bu makalede, Arapça temel kaynaklara bağlı olarak aded ve onun temyizinin halleri detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu çerçevede, Kur’an metninde geçen sayılar tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada bütün sayıların ilahî kitapta yer almadığı anlaşılmış, var olanların da 30’u geçmediği görülmüştür. Ayetlerde geçen sayıların farklı vesilelerle ve değişik amaçlarla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
‘Aded/sayı, ma‘dud/sayılan, temyiz, kurallar, Kur’an
  • Kaynakça• Abdulbākī, Muḥammed Fuād, el-Mu‘cem el-Mufehres li Elfāẓi’l-Ḳur’āni’l-Kerīm, Dāru’l-Kutub el-Miṣriyye, Kahire, 1945.• Bin Seyyide, Ebu’l-Ḥasan, el-‘Aded fi’l-Luġa, Thk: ‘Abdullāh en-Nāṣir, ‘Adnān eẓ-Ẓāhir, Mektebet Mişkāt, 1993.• Da‘kūr, Nedīm Ḥuseyn, el-Ḳavāid et-Taṭbīḳiyye fi’l-Luġa el-‘Arabiyye, Muesseset Baḥsūn, Beyrut, 1998.• Ebū Zehra, Muḥammed, Zehratu’t-Tefāsīr, Dāru’l-Fikir el-‘Arabī, Beyrut, Trhz.• el-Cārim, ‘Alī, Muṣṭafā Emīn, en-Naḥvu’l-Vāḍiḥ fī Ḳavāid el-Luġa el-‘Arabiye, ed-Dāru’l Miṣriyye es-Su’ūdiyye, Kahire, Trhz.• el-Enbārī, Ebu’l-Berakāt, El-İnṣāf fī Mesāil el-Ḫilāf beyne’n-Naḥviyyīn: el-Baṣriyyīn ve’l-Kūfiyyīn, el-Mektebe el-‘Aṣriyye, Kahire, 2003.• el-Enbārī, Ebu’l-Berakāt, Esrāru’l-‘Arabiyye, Daru’l-Erḳam, Beyrut, 1999.• el-Ḫabbāz, Aḥmed, Tevcīh el-Lem‘, Thk: Fāyiz Zekī, Dāru’s-Selām, Mısır, 2007.• el-Ḥalebī, Muḥammed Yūsuf, Şerhu’t-Teshīl, Thk: ‘Alī Muḥammed Fāḫir, Dāru’s-Selām, Kahire, 2007.• er-Rāciḥī, ‘Abduh, et-Taṭbīḳu’n-Naḥvi, Mektebetu’l-Ma‘ārif, Riyad, 1999. • es-Sāmerrāī, Fāḍil, Me ‘ānī en-Naḥv, Dāru’l-Fikir, Ürdün, 2000.• es-Suyūṭī, Celāleddīn, Hema’ el-Hevāmi ‘ fī Şerḥ Cāmi’ el-Cevāmi‘, Thk: ‘Abdulḥamīd Hindāvī, el-Mektebe et-Tevḳīfiyye, Mısır, Trhz.• Ḥasan, ‘Abbās, en-Naḥvu’l-Vāfī, Dāru’l-Ma‘ārif, Mısır, B.15.• İbn ‘Aḳīl, ‘Abdullāh bin ‘Abdurraḥmān, Şerḥ İbn ‘Akīl ‘Alā Elfiyeti İbn Mālik, Thk: Muḥyiddīn ‘Abdulḥamīd, Dāru’t Turās, Kahire, 1980.• ‘İyd, Muḥammed, en-Naḥvu’l-Muṣaffā, Mektebet eş-Şebāb, Kahire, 1975.• Muḫtār ‘Umer, Aḥmed, Mu‘cem eṣ-Ṣavāb el-Luġavī, ‘Ālem el-Kutub, Kahire, 2008.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8518-0148
Yazar: Luay Hatem YAQOOB
Kurum: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { farabi533372, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {129 - 140}, doi = {}, title = {Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği}, key = {cite}, author = {YAQOOB, Luay Hatem} }
APA YAQOOB, L . (2019). Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 129-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/44180/533372
MLA YAQOOB, L . "Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 129-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/44180/533372>
Chicago YAQOOB, L . "Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 129-140
RIS TY - JOUR T1 - Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği AU - Luay Hatem YAQOOB Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 140 VL - 3 IS - 1 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği %A Luay Hatem YAQOOB %T Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği %D 2019 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD YAQOOB, Luay Hatem . "Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Mart 2019): 129-140 .
AMA YAQOOB L . Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği. injosos. 2019; 3(1): 129-140.
Vancouver YAQOOB L . Arap Dilinde ‘Aded ve Ma‘dūd: Kur’an Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 140-129.