Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 129 - 135 2019-06-30

HISTORICAL PROCESS OF TURKISH COMMERCIAL LAW
TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ

MAHMUT YARDIMCIOĞLU [1] , MEDİNE RUKİYE GÜL [2]


Commercial Law is a branch of private law within the legal order. The contents of commercial transactions are expected to expire in changing circumstances and time. The dynamic existence of trade during the time required the rules stating the rights of the persons involved in trade, and for this purpose the commercial law has been subject to constant changes in order to facilitate the commercial operation and to respond to the changing age and needs. In this study, the historical process of Turkish Commercial Law, the areas of change in the process and the contribution of the changes to the commercial fields will be analyzed.

Ticaret Hukuku, hukuk düzeni içerisinde özel hukukun bir dalıdır. Ticari işlemlerin içerikleri değişen koşul ve zaman içerisinde faydalılığını yitirmesi beklenmektedir. Ticaretin bulunduğu zaman içerisinde dinamik bir şekilde varlığını sürdürmesi, ticaret ile ilgili kişilerin haklarını bildiren kuralları gerekli kılmıştır ve bu amaçla ticaret hukuku, ticari işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, değişen çağa ve ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla sürekli değişikliklere uğramıştır. Bu çalışmada Türk Ticaret Hukukunun tarihsel sürecini, süreç içerisindeki değişim gösteren alanları, değişimin ticari alanlara katkıları analiz edilecektir.

 • BAHTİYAR, M., (2012). Ticari İşletme Hukuku 11. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • BAŞOĞLU, B., ve KAPANCI, K. B., (2016). TTK ve İlgili Mevzuat, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • BİLGİLİ, F., ve DEMİRKAPI, E., (2016). Ticaret Hukuku Bilgisi, 10. Baskı, Dora Yayınları, Bursa.
 • BOZKURT, T., (2013). Ticari İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku Cilt 1, 8. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • ÇEKER, M., (2016). Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara.
 • DEMİR, A., (2008), ilk Usul Kanunu Usul-ü Muhakemei Ticaret Nizamnamesinin Transkripsiyonu, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, Sayı :72.
 • EMİNOĞLU, C., (2014). Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜMÜŞ, M., (2013). Osmanlı Devletinde Kanunlaştırma Hareketleri İdeolojisi ve Kurumları, Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 14.
 • İNTAN, N., (1966). Kanuname-i Ticarete Göre Protestolar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara.
 • KAYAR, İ., (2015). Ticaret Hukuku 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • KAYAR, İ., (2015). Ticari İşletme Hukuku 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • KÖSE, R., (2016). Ticaret Hukuku, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • MUCUK, İ., (2013). Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • MUTLUER, M. K., ve UÇARYILMAZ, T. Ş., (2014). İşletme Hukuku, Turhan Kitabevi, İstanbul
 • POROY, R., TEKİNALP, Ü., ve ÇAMOĞLU, E., (2014). Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul.
 • POROY. R. ve YASAMAN. H., (2012). Ticari İşletme Hukuku, 14. Baskı, Vedat Yayıncılık, İstanbul
 • ŞANLI, C., ve EKŞİ, N., (2005). “Uluslararası Ticaret Hukuku” Arıkan Basım Yayın, İstanbul.
 • TAŞKENT, S., 2012. İşletme Hukuku Bilgisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • TÜRK TİCARET KANUNU (2011). “6102 Sayılı Kanun” Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 14/2/2011. Resmî Gazete Sayı: 27846. Cilt: 50.
 • ÜLGEN, H., HELVACI, M., KENDİGELEN, A., KAYA. A., ve ERTAN, F.N., (2015). “Ticari İşletme Hukuku” On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. https://www.kolayaof.com/ornek_ozet/HUK211U.pdf, Ticaret Hukuku 1, Erişim Tarihi: 01.02.2019. Resmî Gazete, Türk Ticaret Kanunu, sayı: 27846, No: 6102, 14.02.2011, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1335-8357
Yazar: MAHMUT YARDIMCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8529-9002
Yazar: MEDİNE RUKİYE GÜL
Kurum: Kahramanmaras Sütcü Imam University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { farabi574253, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {129 - 135}, doi = {}, title = {TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ}, key = {cite}, author = {YARDIMCIOĞLU, MAHMUT and GÜL, MEDİNE RUKİYE} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , GÜL, M . (2019). TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 129-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/46925/574253
MLA YARDIMCIOĞLU, M , GÜL, M . "TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 129-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/46925/574253>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , GÜL, M . "TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 129-135
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ AU - MAHMUT YARDIMCIOĞLU , MEDİNE RUKİYE GÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 135 VL - 3 IS - 2 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ %A MAHMUT YARDIMCIOĞLU , MEDİNE RUKİYE GÜL %T TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ %D 2019 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, MAHMUT , GÜL, MEDİNE RUKİYE . "TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Haziran 2019): 129-135 .
AMA YARDIMCIOĞLU M , GÜL M . TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ. injosos. 2019; 3(2): 129-135.
Vancouver YARDIMCIOĞLU M , GÜL M . TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHSEL SÜRECİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 135-129.