Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 74 - 88 2019-09-30

ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI

Ahmet ASLAN [1]


Günümüzde Almanya’da altmış yıla yaklaşan göç tarihine sahip bir Türk varlığı söz konusudur. Türkiye kökenliler; zamanla Almanya'da kalıcılığı vurgulayan arayışlara girişmiştir. Bu arayışın en temel tartışmaları entegrasyon, çokkültürlülük ve kimlik kavramları üzerinden yürütülmüştür. Almanlarla Türkiye kökenlilerin birlikte yaşamaya dair yaklaşımları bu soruna ilişkin seçilen kavramları belirlemektedir.

              Çokkültürlü toplumlarda birlikte yaşama ilişkin elde edilen birikim kayıtsız kalınamayacak bir literatüre ulaşmıştır. Bu birikimden yararlanmak günümüz toplumlarında sosyolojik, politik ve pedagojik birçok sorunun anlaşılmasında olumlu rol oynayacaktır.

              Araştırmada mülakat, odak grup görüşmesi, gözlem ve dokümantasyon metotları kullanılarak, Almanya Türklerinin entegrasyon, çokkültürlülük ve katılım kavramalarına yaklaşımları tespit edilmiştir. Konuyla ilgili farklı kesimlerden ve kurumlardan kimselerle 42 mülakat ve bir grup ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmiştir.

              Araştırmada "Almanya, çokkültürcü bir politika izlememekte ve tartışmaya açık bir entegrasyon politikası yürütmektedir." ve "Almanya Türkleri, asimilasyon yerine, kültürel kimlikleriyle var olma eğilimindedirler ve katılım söylemini geliştirmektedirler." sonuçlarına ulaşılmıştır.

entegrasyon, çokkültürlülük, katılım, asimilasyon
  • Açık Toplum Enstitüsü (2010). Muslims in Europe, A Report on 11 EU Cities, At Home in Europe Project. Macaristan: Open Society Institute. Aslan, A. (2018). Çokkültürlülük ve entegrasyon tartışmaları bağlamında üçüncü kuşağın kimlik algısı ve din: Köln örneği. Yayımlanmamış doktora tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bertelsmann (2005). Gesellschaftliche Kosten der Nichtintegration von Zuwanderinnen und Zuwanderern in Kommunen. Bern: Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien. Caldwell, C. (2011). Avrupa'da devrimin yansımaları göç, islam ve batı. (Çev. H. Kaya). İstanbul: Profil. Carigiet, E.; Mäder, Ueli ve Bonvin, J. (2003). Wörterbuch der Sozialpolitik. Zürich: Rotpunktverlag. Castles, S. & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: modern dünyada uluslararası göç hareketleri. (Çev. B. U. Bal, İ. Akbulut). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.Doytcheva, Milena (2009) Çokkültürlülük. (Çev. T. A. Onmuş). İstanbul: İletişim. Erincik, S. (2011). Kimlik ve çokkültürcülük sorunu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 52:2, ss. 219-241. Erkal, M. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Der. Faist, T. (2003). Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar. (Çev. A. Z. Gündoğan-C. Nacar), İstanbul: Bağlam. Freyer, H. (2012). Sosyoloji kuramları tarihi. İstanbul: Doğu Batı. Günay, Ünver (2012). Din sosyolojisi, İstanbul: İnsan. Hillman, K.-H. (1994). Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Kröner. Kaya, A. (2000). ‘Sicher In Kreuzberg’ Berlin’deki Küçük İstanbul- Diasporada Kimliğin Oluşumu. İstanbul: Büke. Kula, O. B. (2012). Almanya'da Türk kültürü: çok-kültürülük ve kültürlerarası eğitim. (Çev. A. Keskin ). İstanbul: İst. Bilgi Üniversitesi. Kymlicka, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık. Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. (Çev. A. Yılmaz ). İstanbul: Ayrıntı.Lenz, C.; Ruchlak, N. (2001). Kleines Politik-Lexikon. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. Niedermayer, O. (2005). Bürger und Politik-Politische Orientierungen und Verhaltensweisen der Deutschen. Wiesbaden: VS Verlag. Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, Kültürel Çeşitlilik ve Siyasi Teori. ( Çev. B. Tanrıseven). Ankara: Phoenix. Perşembe, E. (2005). Almanya’da Türk kimliği din ve entegrasyon. Ankara: Araştırma. Perşembe, E. (2009). Almanya’da çokkültürlü yapının ayrıştırılan unsuru olarak müslümanlar ve entegrasyon deneyimleri. Milel ve Nihal, 6 (2), ss. 233-263. Somersan, S. (2004). Sosyal bilimlerde etnisite ve ırk. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Şavran, T. G. (2010). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikler. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Toksöz, G. (2006). Uluslararası emek göçü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Elektronik Kaynak: Duden, Online. https://www.duden.de/suchen/dudenonline/partizipation, Erişim: 21.06.2019. Bade, Klaus J., Almanya’da Entegrasyon ve Katılımcılık.http://www.diegaste.de/gaste/diegaste-sayi807.html, Erişim: 21.06.2019. Sezer, Kamuran, http://tasd.futureorg.de, Erişim: 21.06.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1657-9662
Yazar: Ahmet ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { farabi581249, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {74 - 88}, doi = {}, title = {ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {ASLAN, Ahmet} }
APA ASLAN, A . (2019). ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (3) , 74-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/48975/581249
MLA ASLAN, A . "ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 74-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/48975/581249>
Chicago ASLAN, A . "ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 74-88
RIS TY - JOUR T1 - ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI AU - Ahmet ASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 88 VL - 3 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI %A Ahmet ASLAN %T ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI %D 2019 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD ASLAN, Ahmet . "ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 3 (Eylül 2019): 74-88 .
AMA ASLAN A . ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI. injosos. 2019; 3(3): 74-88.
Vancouver ASLAN A . ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(3): 88-74.