Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 141 - 150 2019-09-30

LOJİSTİK ŞİRKETLERİN KONKORDATO NEDENLERİ

Selminaz ADIGÜZEL [1]


Son ekonomik kriz nedeniyle ödeme gücünü kaybeden lojistik firmaları konkordato ile İcra Tetkik Merci Hakimliğine başvuruda bulunarak borçlarını ödeme beyanında bulunmaktadır. Lojistik şirketlerinin konkordato ilanının altında yatan örgütsel sebeplerin araştırılması amacıyla yaptığımız bu araştırmada batık şirketlerin borcunu nasıl ödediği, ve konkordato sebepleri üzerinde durulmuştur. Borç ve alacakların yeniden yapılandırılması ile kurulan konkordato müessesi ile uygulamada ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı yönündeki bir araştırmada konkordato süreci ve ekonomik sonuçları ele alınmış ticari işletmelere kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de konkordato ilan eden şirketlerin konkordato ilan etme nedenlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, konkordato uygulamaları konusunda gerçekçi bir bakış açısı yakalayıp kurulan ve kurulması planlanan şirketlere iflası önleme konusunda öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye’de kurulan şirketlerdir. Bu araştırmanın konusu, son beş yıl konkordato ilan eden şirketlerin konkordato nedenleridir. .Araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılar, konkordato ilan eden şirketlerin çalışanlarıdır. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.

 

Konkordato, Ekonomi, İcra, İflas Uluslararası ticaret
  • Ahmet Battal, (2018) Kayyum Denetimindeki Anonim Şirketin Yönetimi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, ISSN: 2149-4576, Ankara.
  • Ayşe Aslanoğlu, Duygu Özalp, Ali Rıza Özalp, Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet ve Gerekçeleri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/477171s. 4.
  • Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz (2008), İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay. 22. B. Ankara.
  • Baki Kuru Haluk Konuralp, (2008). Bankacılar İçin İcra İflas Hukuku, Banka ve Ticaret Enstitüsü, Türkiye İş Bankası, Hukuk Fakültesi Vakfı, Ankara
  • Ercan, İbrahim: (2008), İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya .Gülay Demir (2019), İflas Ertelemenin Kaldırılması ve Konkordato Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetim Yüksek Lisans Programı.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6808-2888
Yazar: Selminaz ADIGÜZEL
Kurum: .
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 26 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Adıgüzel, S . (2019). LOJİSTİK ŞİRKETLERİN KONKORDATO NEDENLERİ . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (3) , 141-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/48975/591906