Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Technological Devices-Internet Use on Language Development of Children aged 0-3

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 434 - 454, 25.08.2022
https://doi.org/10.56061/fbujohs.1098866

Öz

In this study, the early language development of children aged 8-36 months and showing typical development; It is aimed to measure within the framework of various language components, to compare, evaluate and interpret its connection with technology. The participant group of the research consists of 52 children with typical development between 8-36 months and 52 adults who are parents/caregivers. Participant Information Form, Technological Tools and Internet Usage Questionnaire, Turkish Communication Development Inventory (TİGE 1-2) and Ankara Developmental Screening Inventory (AGTE) were used as data collection tools. The percentage/frequency values of the data were calculated after the data were transferred to the SPSS-26 packet program, and various statistical analyses were performed to determine the differences between the groups and the relationships between the variables. As a result of the analyzes, it was found that 86.5% of the children aged 8-36 months used at least one technological device. No significant difference was found between the child's use of tablets, smartphones, television and the Internet and AGTE and TIGE scores. A significant difference was found between the parent participating in the study having a reading habit and performing a book reading activity with their child.

Kaynakça

 • Akkuş, S. , Yılmazer, Y. , Şahinöz, A., & Sucaklı, İ. (2015). 3-60 Ay arası çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book).
 • Altınkılıç, Z., & Özkan, H. (2014). Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4(3), 186-194. doi:10.5222/buchd.2014.186.
 • Amerıcan Academy of Pediatrics (2001). Children, adolescents, and television, Pediatrics, 107(2):423-426. https://doi.org/10.1542/peds.107.2.423.
 • Anderson, D. R., & Subrahmanyam, K. (2017). Digital screen media and cognitive development. Pediatrics, 140(Supplement 2), S57-S61. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758c.
 • Aral, N., & Keskin-Doğan, A. (2018). Ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 317-348. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054.
 • Bulut, A. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin teknoloji kullanımlarına ilişkin alışkanlıklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkileri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 52-69.
 • Chassiakos, Y. R., & Stager, M. (2020). Current trends in digital media: How and why teens use technology. Technology and Adolescent Health, 25-56. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817319-0.00002-5.
 • Chonchaiya, W., & Pruksananonda, C. (2008). Television viewing associates with delayed language development. Acta Paediatrica, 97(7), 977-982. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00831.x.
 • Christakis, D. A., & Moreno, M. A. (2009). Trapped in the net. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(10), 959. doi:10.1001/archpediatrics.2009.162.
 • Connell, S. L., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2015). Parental co-use of media technology with their young children in the USA. Journal of Children and Media, 9(1), 5-21. https://doi.org/10.1080/17482798.2015.997440.
 • Doğan, S. (2016). Eğitim ve öğretimde teknolojinin doğru kullanımı ve 0-7 yaş çağındaki çocuklarda teknolojinin etkisi. Yeni Türkiye, 1(88), 722-730.
 • Downing, K. L., Hnatiuk, J., & Hesketh, K. D. (2015). Prevalence of sedentary behavior in children under 2 years: A systematic review. Preventive Medicine, 78, 105-114. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.07.019.
 • Duch, H., Fisher, M.E., Ensari, I., & Harrington, A. (2013). Associations between screen use and child language skills a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 174(7), 665-675. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0327.
 • Duch, H., Fisher, E. M., Ensari, I., Font, M., Harrington, A., Taromino, C., Yip, J., & Rodriguez, C. (2013). Association of screen time use and language development in hispanic toddlers. Clinical Pediatrics, 52(9), 857-865. https://doi.org/10.1177%2F0009922813492881.
 • Duursma, E., Meijer, A., & de Bot, K. (2016). The impact of home literacy and family factors on screen media use among dutch preteens. Journal of Child and Family Studies, 26(2), 612–622.
 • Ergüney, M. (2017). İnternetin okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 1917-1938.
 • Erol, N., Sezgin, N., & Savaşır, I. (1993). Gelişim tarama envanteri ile ilgili geçerlilik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 16-22. Esslin, M. (2001). The theatre of the absurd. New York: Vintage Books.
 • Gacal, A. (2005). Okul öncesi çocukların eğitimde bilgisayar kullanımı, çoluk çocuk aylık anne, baba. Eğitimci Dergisi.
 • Hinkley, T., Salmon, J., Okely, A. D., & Trost, S. G. (2010). Correlates of sedentary behaviours in preschool children: a review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 66. https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-66.
 • Hoyos Cillero, I., & Jago, R. (2010). Systematic review of correlates of screen-viewing among young children. Preventive Medicine, 51(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.04.012.
 • Hutton, S.J., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., & Holland, K.S. (2020). Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. JAMA Pediatrics, 174(1), 1-10. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.3869.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N., & Ergenekon, E. (2021). Bebeklerin teknolojik araçları kullanmalarıyla ilgili anne görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 117-140. https://doi.org/10.30964/auebfd.767338.
 • Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 1044-1050. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2151.
 • Kahraman-Gözün, Ö., Ceylan, Ş., & Korkmaz, E. (2016). 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 60-69.
 • Keskindemirci, G., & Gökçay, G. (2020). Dil gelişimi gecikmiş olan çocuklarda ekran maruziyeti: Ön çalışma sonuçları. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(1), 30-34. doi: 10.26650/IUITFD.2019.0020.
 • Kızıltaş, E., & Ertör, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan çocukların akıllı telefon kullanımı ile ilgili aile görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Kohli-Kumar, M. (2001). Screening for anemia in children: AAP recommendations-a Critique. Pediatrics, 108(3), e56-e56. https://doi.org/10.1542/peds.108.3.e56.
 • Korkmaz, B. (2005). Dil ve beyin: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları. İstanbul: Yüce Yayımları.
 • Kostyrka-Allchorne, K., Cooper, N. R., & Simpson, A. (2017). The relationship between television exposure and children’s cognition and behaviour: A systematic review. Developmental Review, 44, 19-58. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.12.002.
 • Lin, P. H., Chen, L. K., Chou, W., Yuan, S. K., Yen, Y. S., Chen, S. Y., & Chow, C.J. (2020). Prolonged touch screen device usage is associated with emotional and behavioral problems, but not language delay, in toddlers. Infant Behavior and Development, 58. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101424.
 • Linebarger, D. L., & Vaala, S. E. (2010). Screen media and language development in infants and toddlers: An ecological perspective. Developmental Review, 30(2), 176-202. https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.03.006.
 • McCarrick, K., & Xiaoming, L. (2007). Buried treasure: The impact of computer use on childirens social, cognitive, language development and motivation. AACE Journal, 15(1),73-95.
 • Mendelsohn, A., Chalamish, Y., Solomonovich, A., & Dudai, Y. (2008). Mesmerizing memories: Brain substrates of episodic memory suppression in posthypnotic amnesia. Neuron, 57(1), 159-170. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.11.022.
 • Moon, J. H., Cho, S. Y., Lim, S. M., Roh, J. H., Koh, M. S., Kim, Y. J., & Nam, E. (2018). Smart device usage in early childhood is differentially associated with fine motor and language development. Acta Paediatrica. https://doi.org/10.1111/apa.14623.
 • Munzer, T. G., Miller, A. L., Weeks, H. M., Kaciroti, N., & Radesky, J. (2019). Differences in parent-toddler interactions with electronic versus print books. Pediatrics, 143(4), e20182012. https://doi.org/10.1542/peds.2018-2012.
 • Neumann, M. M. (2020). The impact of tablets and apps on language development. Childhood Education, 96(6), 70–74. https://doi.org/10.1080/00094056.2020.1846394.
 • Özbaydar, B. (1970). 12-24 Ay arasında dil gelişmesi. Psikoloji Çalışmaları, 8(0), 79-86.
 • Özkılıç-Kabul, N. D. (2019). Üç yaş çocuklarda teknolojik alet kullanımının sosyal beceri, oyun becerisi ve dil gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Park, C., & Park, Y. R. (2014). The conceptual model on smart phone addiction among early childhood. International Journal of Social Science and Humanity, 4(2), 147-150. doi: 10.7763/ıjssh.2014.v4.336.
 • Paudel, S., Jancey, J., Subedi, N., & Leavy J. (2017). Correlates of mobile screen media use among children aged 0-8: A systematic review. BMJ, 7:e014585. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014585.
 • Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2014). Mobile and interactive media use by young children: The good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2251.
 • Radesky, J. S., & Christakis, D. A. (2016). Keeping Children’s Attention. JAMA Pediatrics, 170(2), 112. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.3877. Roseberry, S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970. https://doi.org/10.1111/cdev.12166.
 • Sapsağlam, Ö. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının değişen oyun tercihleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1122-1135.
 • Seng, S. (1998). ‘Enchanced learning: Computers and early childhood education.’ Paper presented at the Educational Research Association Conference, Singopore (ERIC Document Reproduction Service No. Ed 431 524). Siraj-Blatcford, 2001).
 • Shonkoff, J. (2003). From neurons to neighborhoods: Old and new challenges for developmental and behavioral pediatrics. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 24(1), 70-76.
 • Şirin, T., & İmamoğlu, A. (2011). Televizyon ve internet’te şiddet içeren programların çocuğun ruh dünyasına etkileri. EKEV Akademi Dergisi, 46, 31-48.
 • Topbaş, S. S. , Sofu, H., Maviş, İ., Küntay-Copty, A. A. , Acarlar, İ. F. , Turan, F. F. , Aktürk-Arı, B., & Aksu-Koç, A. (2011). Türkçede erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışması raporu türkçe iletişim gelişimi envanteri Tige 1 Tige 2: Tübitak. Toran, M., Ulusoy, Z., Aydın, B., Deveci, T., & Akbulut, A. (2016). Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2263-2278.
 • Troseth, G. L., Russo, C. E., & Strouse, G. A. (2016). What’s next for research on young children’s interactive media? Journal of Children and Media, 10(1), 54-62. https://doi.org/10.1080/17482798.2015.1123166.
 • Uhls, Y. T., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G. W., Zgourou, E., & Greenfield, P. M. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior, 39, 387-392. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.036.
 • Ural, O., & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. İçinde S. Özdemir (Ed.), H. Bacanlı (Ed.), M. Sözer (Ed.). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Veldhuis, J., Konijn, A. E., & Seidell, C. J. (2012). Weight information labels on media models reduce body dissatisfaction in adolescent girls. Journal of Adolescent Health, 50(6), 600-606. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.10.249.
 • Wolf, C., Wolf, S., Weiss, M., & Nino, G. (2018). Children’s environmental health in the digital era: Understanding early screen exposure as a preventable risk factor for obesity and sleep disorders. Children, 5(2), 31. https://doi.org/10.3390/children5020031.
 • Yalçın, S. S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M., & Yurdakök, K. (2002). Factors that affect television viewing time in preschool and primary schoolchildren. Pediatrics International, 44(6), 622-627. https://doi.org/10.1046/j.1442-200X.2002.01648.x.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M, Candan, F. (2018). Oyun Sanal İntihar Gerçek: “The Blue Whale Challange/Mavi Balina” Oyunu Üzerinden Kurulan İletişimin Neden Olduğu İntiharlar Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 270-283. https://doi.org/10.31123/akil.459303.

Teknolojik Alet-İnternet Kullanımının 0-3 Yaş Aralığındaki Çocukların Dil Gelişimlerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 434 - 454, 25.08.2022
https://doi.org/10.56061/fbujohs.1098866

Öz

Bu çalışmada 8-36 ay aralığında olan ve tipik gelişim gösteren çocukların erken dönem dil gelişimini; çeşitli dil bileşenleri çerçevesinde ölçmek, teknoloji ile bağlantısını karşılaştırmak, değerlendirmek ve yorumlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 8-36 ay aralığında tipik gelişim gösteren 52 çocuk katılımcı ve ebeveyn/bakıcı konumundaki 52 yetişkin oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Katılımcı Bilgi Formu, Teknolojik Aletler ve İnternet Kullanımı Anket Formu, Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri (TİGE 1-2) ve Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS-26 paket programına aktarıldıktan sonra verilerin yüzde/frekans değerleri hesaplanmış, gruplar arası farklılıkları ve değişkenler arası ilişkileri ölçmek amacı ile çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 8-36 ay aralığındaki çocuklardan %86,5’inin en az bir teknolojik alet kullandığı bulgulanmıştır. Çocuğun tablet, akıllı telefon, televizyon ve internet kullanıp kullanmaması ile AGTE ve TİGE puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmaya katılan ebeveynin okuma alışkanlığına sahip olması ile çocuğuyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirmesi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akkuş, S. , Yılmazer, Y. , Şahinöz, A., & Sucaklı, İ. (2015). 3-60 Ay arası çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book).
 • Altınkılıç, Z., & Özkan, H. (2014). Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4(3), 186-194. doi:10.5222/buchd.2014.186.
 • Amerıcan Academy of Pediatrics (2001). Children, adolescents, and television, Pediatrics, 107(2):423-426. https://doi.org/10.1542/peds.107.2.423.
 • Anderson, D. R., & Subrahmanyam, K. (2017). Digital screen media and cognitive development. Pediatrics, 140(Supplement 2), S57-S61. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758c.
 • Aral, N., & Keskin-Doğan, A. (2018). Ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 317-348. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054.
 • Bulut, A. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin teknoloji kullanımlarına ilişkin alışkanlıklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkileri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 52-69.
 • Chassiakos, Y. R., & Stager, M. (2020). Current trends in digital media: How and why teens use technology. Technology and Adolescent Health, 25-56. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817319-0.00002-5.
 • Chonchaiya, W., & Pruksananonda, C. (2008). Television viewing associates with delayed language development. Acta Paediatrica, 97(7), 977-982. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00831.x.
 • Christakis, D. A., & Moreno, M. A. (2009). Trapped in the net. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(10), 959. doi:10.1001/archpediatrics.2009.162.
 • Connell, S. L., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2015). Parental co-use of media technology with their young children in the USA. Journal of Children and Media, 9(1), 5-21. https://doi.org/10.1080/17482798.2015.997440.
 • Doğan, S. (2016). Eğitim ve öğretimde teknolojinin doğru kullanımı ve 0-7 yaş çağındaki çocuklarda teknolojinin etkisi. Yeni Türkiye, 1(88), 722-730.
 • Downing, K. L., Hnatiuk, J., & Hesketh, K. D. (2015). Prevalence of sedentary behavior in children under 2 years: A systematic review. Preventive Medicine, 78, 105-114. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.07.019.
 • Duch, H., Fisher, M.E., Ensari, I., & Harrington, A. (2013). Associations between screen use and child language skills a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 174(7), 665-675. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0327.
 • Duch, H., Fisher, E. M., Ensari, I., Font, M., Harrington, A., Taromino, C., Yip, J., & Rodriguez, C. (2013). Association of screen time use and language development in hispanic toddlers. Clinical Pediatrics, 52(9), 857-865. https://doi.org/10.1177%2F0009922813492881.
 • Duursma, E., Meijer, A., & de Bot, K. (2016). The impact of home literacy and family factors on screen media use among dutch preteens. Journal of Child and Family Studies, 26(2), 612–622.
 • Ergüney, M. (2017). İnternetin okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 1917-1938.
 • Erol, N., Sezgin, N., & Savaşır, I. (1993). Gelişim tarama envanteri ile ilgili geçerlilik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 16-22. Esslin, M. (2001). The theatre of the absurd. New York: Vintage Books.
 • Gacal, A. (2005). Okul öncesi çocukların eğitimde bilgisayar kullanımı, çoluk çocuk aylık anne, baba. Eğitimci Dergisi.
 • Hinkley, T., Salmon, J., Okely, A. D., & Trost, S. G. (2010). Correlates of sedentary behaviours in preschool children: a review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 66. https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-66.
 • Hoyos Cillero, I., & Jago, R. (2010). Systematic review of correlates of screen-viewing among young children. Preventive Medicine, 51(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.04.012.
 • Hutton, S.J., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., & Holland, K.S. (2020). Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. JAMA Pediatrics, 174(1), 1-10. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.3869.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N., & Ergenekon, E. (2021). Bebeklerin teknolojik araçları kullanmalarıyla ilgili anne görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 117-140. https://doi.org/10.30964/auebfd.767338.
 • Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 1044-1050. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2151.
 • Kahraman-Gözün, Ö., Ceylan, Ş., & Korkmaz, E. (2016). 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 60-69.
 • Keskindemirci, G., & Gökçay, G. (2020). Dil gelişimi gecikmiş olan çocuklarda ekran maruziyeti: Ön çalışma sonuçları. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(1), 30-34. doi: 10.26650/IUITFD.2019.0020.
 • Kızıltaş, E., & Ertör, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan çocukların akıllı telefon kullanımı ile ilgili aile görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Kohli-Kumar, M. (2001). Screening for anemia in children: AAP recommendations-a Critique. Pediatrics, 108(3), e56-e56. https://doi.org/10.1542/peds.108.3.e56.
 • Korkmaz, B. (2005). Dil ve beyin: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları. İstanbul: Yüce Yayımları.
 • Kostyrka-Allchorne, K., Cooper, N. R., & Simpson, A. (2017). The relationship between television exposure and children’s cognition and behaviour: A systematic review. Developmental Review, 44, 19-58. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.12.002.
 • Lin, P. H., Chen, L. K., Chou, W., Yuan, S. K., Yen, Y. S., Chen, S. Y., & Chow, C.J. (2020). Prolonged touch screen device usage is associated with emotional and behavioral problems, but not language delay, in toddlers. Infant Behavior and Development, 58. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101424.
 • Linebarger, D. L., & Vaala, S. E. (2010). Screen media and language development in infants and toddlers: An ecological perspective. Developmental Review, 30(2), 176-202. https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.03.006.
 • McCarrick, K., & Xiaoming, L. (2007). Buried treasure: The impact of computer use on childirens social, cognitive, language development and motivation. AACE Journal, 15(1),73-95.
 • Mendelsohn, A., Chalamish, Y., Solomonovich, A., & Dudai, Y. (2008). Mesmerizing memories: Brain substrates of episodic memory suppression in posthypnotic amnesia. Neuron, 57(1), 159-170. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.11.022.
 • Moon, J. H., Cho, S. Y., Lim, S. M., Roh, J. H., Koh, M. S., Kim, Y. J., & Nam, E. (2018). Smart device usage in early childhood is differentially associated with fine motor and language development. Acta Paediatrica. https://doi.org/10.1111/apa.14623.
 • Munzer, T. G., Miller, A. L., Weeks, H. M., Kaciroti, N., & Radesky, J. (2019). Differences in parent-toddler interactions with electronic versus print books. Pediatrics, 143(4), e20182012. https://doi.org/10.1542/peds.2018-2012.
 • Neumann, M. M. (2020). The impact of tablets and apps on language development. Childhood Education, 96(6), 70–74. https://doi.org/10.1080/00094056.2020.1846394.
 • Özbaydar, B. (1970). 12-24 Ay arasında dil gelişmesi. Psikoloji Çalışmaları, 8(0), 79-86.
 • Özkılıç-Kabul, N. D. (2019). Üç yaş çocuklarda teknolojik alet kullanımının sosyal beceri, oyun becerisi ve dil gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Park, C., & Park, Y. R. (2014). The conceptual model on smart phone addiction among early childhood. International Journal of Social Science and Humanity, 4(2), 147-150. doi: 10.7763/ıjssh.2014.v4.336.
 • Paudel, S., Jancey, J., Subedi, N., & Leavy J. (2017). Correlates of mobile screen media use among children aged 0-8: A systematic review. BMJ, 7:e014585. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014585.
 • Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2014). Mobile and interactive media use by young children: The good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2251.
 • Radesky, J. S., & Christakis, D. A. (2016). Keeping Children’s Attention. JAMA Pediatrics, 170(2), 112. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.3877. Roseberry, S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970. https://doi.org/10.1111/cdev.12166.
 • Sapsağlam, Ö. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının değişen oyun tercihleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1122-1135.
 • Seng, S. (1998). ‘Enchanced learning: Computers and early childhood education.’ Paper presented at the Educational Research Association Conference, Singopore (ERIC Document Reproduction Service No. Ed 431 524). Siraj-Blatcford, 2001).
 • Shonkoff, J. (2003). From neurons to neighborhoods: Old and new challenges for developmental and behavioral pediatrics. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 24(1), 70-76.
 • Şirin, T., & İmamoğlu, A. (2011). Televizyon ve internet’te şiddet içeren programların çocuğun ruh dünyasına etkileri. EKEV Akademi Dergisi, 46, 31-48.
 • Topbaş, S. S. , Sofu, H., Maviş, İ., Küntay-Copty, A. A. , Acarlar, İ. F. , Turan, F. F. , Aktürk-Arı, B., & Aksu-Koç, A. (2011). Türkçede erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışması raporu türkçe iletişim gelişimi envanteri Tige 1 Tige 2: Tübitak. Toran, M., Ulusoy, Z., Aydın, B., Deveci, T., & Akbulut, A. (2016). Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2263-2278.
 • Troseth, G. L., Russo, C. E., & Strouse, G. A. (2016). What’s next for research on young children’s interactive media? Journal of Children and Media, 10(1), 54-62. https://doi.org/10.1080/17482798.2015.1123166.
 • Uhls, Y. T., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G. W., Zgourou, E., & Greenfield, P. M. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior, 39, 387-392. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.036.
 • Ural, O., & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. İçinde S. Özdemir (Ed.), H. Bacanlı (Ed.), M. Sözer (Ed.). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Veldhuis, J., Konijn, A. E., & Seidell, C. J. (2012). Weight information labels on media models reduce body dissatisfaction in adolescent girls. Journal of Adolescent Health, 50(6), 600-606. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.10.249.
 • Wolf, C., Wolf, S., Weiss, M., & Nino, G. (2018). Children’s environmental health in the digital era: Understanding early screen exposure as a preventable risk factor for obesity and sleep disorders. Children, 5(2), 31. https://doi.org/10.3390/children5020031.
 • Yalçın, S. S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M., & Yurdakök, K. (2002). Factors that affect television viewing time in preschool and primary schoolchildren. Pediatrics International, 44(6), 622-627. https://doi.org/10.1046/j.1442-200X.2002.01648.x.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M, Candan, F. (2018). Oyun Sanal İntihar Gerçek: “The Blue Whale Challange/Mavi Balina” Oyunu Üzerinden Kurulan İletişimin Neden Olduğu İntiharlar Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 270-283. https://doi.org/10.31123/akil.459303.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Melda Sultan ASLAN> (Sorumlu Yazar)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3427-0722
Türkiye


Esra ERKAYA>
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0691-6947
Türkiye


Özlem OĞUZ>
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7590-0028
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 5 Nisan 2022
Kabul Tarihi 28 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aslan, M. S. , Erkaya, E. & Oğuz, Ö. (2022). Teknolojik Alet-İnternet Kullanımının 0-3 Yaş Aralığındaki Çocukların Dil Gelişimlerine Etkisi . Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 434-454 . DOI: 10.56061/fbujohs.1098866