BibTex RIS Kaynak Göster

ANTİK YUNAN’DA BİYOLOJİK EVRİM DÜŞÜNCESİ

Yıl 2011, , 53 - 60, 01.12.2011

Öz

Canlılar dünyasında düşünebilen ve çevresindeki olayları izleyip, sorgulayabilen
tek canlı türü olan insan, çok eski devirlerden bu yana kendi varlığının kaynağını,
nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını sorgulamış, evrenin ve canlılığın kaynağı
ile ilgili görüşler ileri sürmüştür. Her ne kadar, daha eski uygarlıklarda da bu yönde
çabalar bulunsa da, canlılığın kaynağı ile ilgili ilk somut görüşler, Antik Yunan’da
Anadolu topraklarında ortaya çıkmıştır. Darwin’in doğal seçilim mekanizmasını ortaya
koyarak, evrim teorisini bilimsel bir temele oturtmasından çok önce Antik Yunan’da
“karşıtlar savaşı”ndan söz edilmekte, canlılığın sudan ortaya çıktığı fikirleri açıkça dile
getirilmekteydi. Bu makale çalışmasında, Antik Yunan’daki biyolojik evrim düşüncesi
ile ilgili görüşler değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Ateş, K. (2009). Dünü ve Bugünüyle Evrim Kuramı. Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi. Bilim ve Düşünce Kitap Dizisi 5. 1. Basım. Evrensel Basım Yayın. İstanbul.
 • Hooke, S.H. (1991). Ortadoğu Mitolojisi (Çev.: A. Şenel), İmge Kitapevi. Ankara.
 • Kurtulan, İ., Kartoğlu, Ü. (1988). Yazıyla Çiziyle Darwin ve Evrim Kuramı. 3. Basım. Dönem Yayıncılık. Ankara.
 • Şahin, Y. (2007). Düşünce, Tarih ve Gerçeklik Noktasında Biyolojide Geçmişe Yolculuk. Palme Yayıncılık. Ankara.
 • Teber, S. (1995). Doğanın İnsanlaşması. 3. Baskı. Sorun Yayınları. İstanbul.
 • Tekeli, S., Kahya, E., Dosay, M., Demir, R. Topdemir, H.G., Unat, Y., Koç Aydın, A. (2007). Bilim Tarihine Giriş. NobelYayıncılık. Ankara.
 • Topdemir, H.G. ve Unat, Y. (2009). Bilim Tarihi. Pegem Akademi Yayınevi. Ankara.
 • Yıldırım, C. (1989). Yüz Soruda Evrim Kuramı ve Bağnazlık. 1. Baskı. Gerçek Yayınevi. İstanbul.
 • Weber, A. (1993). Felsefe Tarihi. Beşinci Basım. Çeviren: H. Vehbi Eralp. Sosyal Yayınlar. İstanbul.

CONCEPT OF BIOLOGICAL EVOLUTION IN ANCIENT GREECE

Yıl 2011, , 53 - 60, 01.12.2011

Öz

Human is the sole living creature on earth which is able to question its origin and
presence. Therefore, many ideas have been put forward about the origin of life by many
philosophers and scientists since many centuries. Even though many opinions rose
in very early civilizations, first systematic arguments about the biological evolution
emerges in ancient Greece with many notable debates such as “struggle of the opposites”
and “the aquatic origin of life”. This study aims to gather the remarkable views of the
philosophers of Ancient Greece on the process biological evolution.

Kaynakça

 • Ateş, K. (2009). Dünü ve Bugünüyle Evrim Kuramı. Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi. Bilim ve Düşünce Kitap Dizisi 5. 1. Basım. Evrensel Basım Yayın. İstanbul.
 • Hooke, S.H. (1991). Ortadoğu Mitolojisi (Çev.: A. Şenel), İmge Kitapevi. Ankara.
 • Kurtulan, İ., Kartoğlu, Ü. (1988). Yazıyla Çiziyle Darwin ve Evrim Kuramı. 3. Basım. Dönem Yayıncılık. Ankara.
 • Şahin, Y. (2007). Düşünce, Tarih ve Gerçeklik Noktasında Biyolojide Geçmişe Yolculuk. Palme Yayıncılık. Ankara.
 • Teber, S. (1995). Doğanın İnsanlaşması. 3. Baskı. Sorun Yayınları. İstanbul.
 • Tekeli, S., Kahya, E., Dosay, M., Demir, R. Topdemir, H.G., Unat, Y., Koç Aydın, A. (2007). Bilim Tarihine Giriş. NobelYayıncılık. Ankara.
 • Topdemir, H.G. ve Unat, Y. (2009). Bilim Tarihi. Pegem Akademi Yayınevi. Ankara.
 • Yıldırım, C. (1989). Yüz Soruda Evrim Kuramı ve Bağnazlık. 1. Baskı. Gerçek Yayınevi. İstanbul.
 • Weber, A. (1993). Felsefe Tarihi. Beşinci Basım. Çeviren: H. Vehbi Eralp. Sosyal Yayınlar. İstanbul.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA65DR79RZ
Bölüm Araştırma Makaleleri - Research Articles
Yazarlar

Arzu Demirel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011

Kaynak Göster

APA Demirel, A. (2011). ANTİK YUNAN’DA BİYOLOJİK EVRİM DÜŞÜNCESİ. Folklor/Edebiyat, 18(68), 53-60.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri/ Field Editörs

Halkbilimi/Folklore
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (JohannWolfgang-Goethe İniversitet-birkalan-gedik@m.uni-frankfurt.de)
Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi-yakici@gazi.edu.tr)
Prof.Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi-nurkocak@yildiz.edu.tr)
Prof.Dr. Işıl Altun ( (Regensburg Üniversitesi/Kocaeli Üniversitesi-İsil.Altun@zsk.uni-regensburg.de)
Edebiyat/Literature
Prof.Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -emekli-29 MayısÜniversitesi-abdullahucman@29mayis.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi-emekli-Kafkasya Üniversiteler Birliği -KÜNİB-r_korkmaz@hotmail.com)
Prof.Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi-emekli-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-ayseemelkefeli @gmail.com)
Antropoloji/Anthropology
Prof.Dr. Hanife Aliefendioğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi-hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr)
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent Üniversitesi-sebnempa@baskent.edu.tr)
Prof.Dr. Derya Atamtürk Duyar (İstanbul Üniversitesi-datamturk@istanbul.edu.tr)
Prof.Dr. Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi-meryem.bulut@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Language-Linguistics
Prof.Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi-demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi-aysuerden777@gmail.com)
Prof.Dr. Sema Aslan Demir (Hacettepe Üniversitesi-semaaslan@hacettepe.edu.tr)