BibTex RIS Kaynak Göster

Siber Kültür ve Sosyal Oyunlar: Karşılaştırmalı Örneklerle Sosyal Oyun Deneyimi Üzerine Bir Çözümleme

Yıl 2012, Cilt: 18 Sayı: 72, 145 - 152, 01.12.2012

Öz

İnternetin bilgisayar oyunu dünyalarının bir parçası haline gelmesi, sadece oyun
deneyimini daha sosyal bir şeye dönüştürmek suretiyle değiştirmemiş, aynı zamanda
yaygın siber kültürün temel bileşenlerinden biri olarak ele alınabilecek yeni bir sosyal
oyun kültürünü de ortaya çıkarmıştır. Sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik boyutları
nedeniyle ve online oyunların ve bu sanal dünyalara katılanların sayısındaki büyük artışla
birlikte, söz konusu oyunlar birçok soruyu beraberinde getirmiş ve çeşitli disiplinlerin ilgi
alanına giren meseleler üretmiştir. Online bir oyun oynamak sadece oyun oynama deneyimi değildir aynı zamanda çoğunlukla diğer oyuncularla paylaşılan sosyal bir deneyime de
işaret eder. İnternet şüphesiz yaşamlarımızı değiştirmiş, bizlerin etkileşime girme ve iletişim
kurma biçimlerimizi derinden etkilemiştir. İnternet kaçınılmaz olarak bilgisayar oyunlarını
da etkilemiştir. İnternetin doğası nedeniyle, farklı sosyal grup, kültür ve memleketlerden
oyuncuların bir oyun deneyimini paylaşmasına izin veren online oyunların üretilmesinin
çeşitli sosyal yansımaları olmuştur. Bugün, internet üzerinde oynanan kağıt oyunlarını, tahta
oyunlarını sosyal paylaşım sitesi oyunlarını, savaş oyunlarını ve çok sayıda diğer rol oynama
oyunlarını da kapsayan, çok çeşitli online sosyal oyunlar mevcuttur. Sosyal bir fenomen
olarak online sosyal oyun deneyimi ve sonuçları üzerine çözümlemeleri içeren bu makalede,
çok popüler bir sosyal paylaşım sitesi oyunu ve çok popüler bir Devasa Çok Oyunculu Online
Rol oynama Oyunundan (MMORPG) karşılaştırmalı örneklere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Bell, David, (2001) Introduction to Cybercultures, Florence KY:Routledge.
 • Brignall, Thomas W. and Van Valey Thomas L., (2007) “An Online Community as a New Tribalism: the World of Warcraft” Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’07) IEEE IEEE Computer Society Press
 • Dahlberg Lincoln, (2001) “Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis”, Journal of Computer Mediated Communication, Vol: 1(7) (e-journal: 29.07.2012
 • Ege, Göknur and Nicholas Koullapis. (2011) “The Social Context of Online Gaming:An Analysis on the Social Relations among “Warcraft” Players” Sosyoloji Dergisi, Sayı 25, s.19-38.
 • Ege, Göknur and Nicholas Koullapis. (2009) “Social Nature of Time and Space in Online Games: Designing Fantastic Social Worlds” The Real and The Virtual: Critical Issues in Cybercultures, D Riha and A.Maj (ed.), Oxford: Interdisciplinary Press, p.109-118
 • Jenkins Henry and Kurt Squire. (2003) “Harnessing the Power of Games in Education”, Insight, 1(3): 5-33
 • Louis, Leung, (2003) ‘Impacts of Net-generation Attributes, Seductive Properties of the Internet, and Gratifications-Obtained on Internet Use’, Telematics and Informatics, 20(2):107–129
 • Lyon, David, (1997) Elektronik Göz. Çev.: Dilek Hattatoğlu, İstanbul:Sarmal Yayınevi.
 • Rheingold, Howard (1991) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier Menlo Park, CA: Addison-Wesley
 • Riegle Rod and Matejka Wes ley, (2006) “The Learning Guild: MMORPGs as educational environments”, paper presented at 22nd annual conference on distance Teaching and Learning, e-proceedings, University of Wisconsin
 • Roberts D. Lynne and Malcolm Parks (2001) “The Social Geography of Gender Switching in virtual Environments on the Internet” Virtual Gender. Eileen Green and Alison Adam (ed.), Routledge, pp. 265-285,
 • Susaeta, Heinz, Felipe Jimenez, Miguel Nussbaum, Ignacio Gajardo, Juan José Andreu and Marco Villalta (2010) “From MMORPG to a Classroom Multiplayer Presential Role Playing Game”, Educational Technology & Society, 13 (3):257–269.
 • Tapscott, Don (1997) Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, OH:McGraw- Hill Companies, Blacklick

Cyberculture and Social Games: An Analysis on Social Gaming, through Comparative Illustrations

Yıl 2012, Cilt: 18 Sayı: 72, 145 - 152, 01.12.2012

Öz

The integration of Internet into the computer game worlds not only has changed the
gaming experience especially by turning it something more social, but it has also created a
new type of social game culture which can be considered as one of the major components
of the extensive cyberculture. Due to their social, cultural, psychological and economic
dimensions and with the extensive growth of online games and the increase in the number of
players joining these virtual worlds, these games raise many questions and produce several
issues that have come into consideration for several disciplines. Playing an online game is not
merely a gaming experience but it mostly also refers to a social experience shared with other
players. The Internet by all means has changed our lives and influenced deeply the ways we
interact and communicate. Internet also inevitably affected the computer games. Due to the
nature of the Internet, the creation of online games, which allow players from different social
groups, cultures and countries share a gaming experience, has several social repercussions.
Today there is a wide range of online social games on the Internet, including multiplayer
board games, card games, social network games, war games, and many other role playing
games. This paper which includes analyses on online social gaming as a social phenomenon
and on its consequences, involves the comparative illustrations of a social networking web
game and a Massively Multi-Player Online Role Playing Game (MMORPG) which are
vastly popular social games.

Kaynakça

 • Bell, David, (2001) Introduction to Cybercultures, Florence KY:Routledge.
 • Brignall, Thomas W. and Van Valey Thomas L., (2007) “An Online Community as a New Tribalism: the World of Warcraft” Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’07) IEEE IEEE Computer Society Press
 • Dahlberg Lincoln, (2001) “Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis”, Journal of Computer Mediated Communication, Vol: 1(7) (e-journal: 29.07.2012
 • Ege, Göknur and Nicholas Koullapis. (2011) “The Social Context of Online Gaming:An Analysis on the Social Relations among “Warcraft” Players” Sosyoloji Dergisi, Sayı 25, s.19-38.
 • Ege, Göknur and Nicholas Koullapis. (2009) “Social Nature of Time and Space in Online Games: Designing Fantastic Social Worlds” The Real and The Virtual: Critical Issues in Cybercultures, D Riha and A.Maj (ed.), Oxford: Interdisciplinary Press, p.109-118
 • Jenkins Henry and Kurt Squire. (2003) “Harnessing the Power of Games in Education”, Insight, 1(3): 5-33
 • Louis, Leung, (2003) ‘Impacts of Net-generation Attributes, Seductive Properties of the Internet, and Gratifications-Obtained on Internet Use’, Telematics and Informatics, 20(2):107–129
 • Lyon, David, (1997) Elektronik Göz. Çev.: Dilek Hattatoğlu, İstanbul:Sarmal Yayınevi.
 • Rheingold, Howard (1991) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier Menlo Park, CA: Addison-Wesley
 • Riegle Rod and Matejka Wes ley, (2006) “The Learning Guild: MMORPGs as educational environments”, paper presented at 22nd annual conference on distance Teaching and Learning, e-proceedings, University of Wisconsin
 • Roberts D. Lynne and Malcolm Parks (2001) “The Social Geography of Gender Switching in virtual Environments on the Internet” Virtual Gender. Eileen Green and Alison Adam (ed.), Routledge, pp. 265-285,
 • Susaeta, Heinz, Felipe Jimenez, Miguel Nussbaum, Ignacio Gajardo, Juan José Andreu and Marco Villalta (2010) “From MMORPG to a Classroom Multiplayer Presential Role Playing Game”, Educational Technology & Society, 13 (3):257–269.
 • Tapscott, Don (1997) Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, OH:McGraw- Hill Companies, Blacklick

Ayrıntılar

Diğer ID JA67BH76JZ
Bölüm Araştırma Makaleleri - Research Articles
Yazarlar

Göknur BOSTANCI EGE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 18 Sayı: 72

Kaynak Göster

APA BOSTANCI EGE, G. (2012). Siber Kültür ve Sosyal Oyunlar: Karşılaştırmalı Örneklerle Sosyal Oyun Deneyimi Üzerine Bir Çözümleme. Folklor/Edebiyat, 18(72), 145-152.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri/ Field Editörs

Halkbilimi/Folklore
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (JohannWolfgang-Goethe İniversitet-birkalan-gedik@m.uni-frankfurt.de)
Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi-yakici@gazi.edu.tr)
Prof.Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi-nurkocak@yildiz.edu.tr)
Prof.Dr. Işıl Altun ( (Regensburg Üniversitesi/Kocaeli Üniversitesi-İsil.Altun@zsk.uni-regensburg.de)
Edebiyat/Literature
Prof.Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -emekli-29 MayısÜniversitesi-abdullahucman@29mayis.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi-emekli-Kafkasya Üniversiteler Birliği -KÜNİB-r_korkmaz@hotmail.com)
Prof.Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi-emekli-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-ayseemelkefeli @gmail.com)
Antropoloji/Anthropology
Prof.Dr. Hanife Aliefendioğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi-hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr)
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent Üniversitesi-sebnempa@baskent.edu.tr)
Prof.Dr. Derya Atamtürk Duyar (İstanbul Üniversitesi-datamturk@istanbul.edu.tr)
Prof.Dr. Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi-meryem.bulut@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Language-Linguistics
Prof.Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi-demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi-aysuerden777@gmail.com)
Prof.Dr. Sema Aslan Demir (Hacettepe Üniversitesi-semaaslan@hacettepe.edu.tr)