Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İSMAİL BOZKURT’UN ROMANLARINDA REALİST ROMAN KİŞİLERİ VE KARAKTERİZASYON

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 87, 43 - 52, 01.08.2016

Öz

XVIII. yüzyılda sosyal, beşerî, doğal ve deneysel bilimlerde ortaya çıkan “gerçekçilik”

sorgulamaları ve orta sınıfın kendini arayış sancılarından doğan roman, sosyal gelenekten

kopuk değildir. Ulusal kimliğin inşası sürecinde Kıbrıs’ta romanın kurumsallaşması için özel

bir çaba gösteren İsmail Bozkurt’un edebî faaliyetlerinin ağırlık noktasını oluşturan romanları

bu anlamda dikkate değerdir. Bozkurt, realist bir roman anlayışına sahiptir. Eserlerinde yarattığı

roman kişileri aracılığı ile sosyal ve siyasi tarihin hafızalardan kazınmasına, unutulmasına

karşı durur. Aynı zamanda toplum fertlerinin ve gelecek nesillerin kimlik sorgulamalarına

cevap verebilecek toplumsal bir bellek alanı yaratmaya çalışır. Yusufcuklar Oldu mu?(1991),Mangal (1995), Bir Gün Belki (2002) ve Bir Gecede(2005) adlı romanlarında millî bilinç,

bireysel irade ve sağduyuyla hareket eden erkek roman kişilerinin ruhi büyüme süreçleri

adadaki sosyal ve siyasi yapının okunmasına olanak sağlar. İsmail Bozkurt’un romanları

örneğinde insanın sosyal bir tipe dönüşümünü tanıklayan realist roman kahramanlarının

“gerçeklik”, “gelişim” ve “olgunlaşma” kavramları çevresinde incelenmesine dayanan bu

çalışma, realist roman kuramı ve uygulama biçimleri hakkındaki incelemelere ışık tutacaktır.

Kaynakça

 • Aktaş, Şerif (1998), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Antakyalıoğlu, Zekiye (2013), Roman Kuramına Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bahtin, Mihail ( 2014), Karnavaldan Romana-Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine SeçmeYazılar, II. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bourneur, Roland ve Quellet, Real (1982), Roman Dünyası ve İncelenmesi, (Çev. Hüseyin Gümüş), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Forster, E.M.(1982), Roman Sanatı, Çev.Ünal Aytür, İstanbul:Adam Yayınları.
 • Kantarcıoğlu, Sevim (2007), Türk ve Dünya Romanında Modernizm, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Kefeli, Emel (2012), Batı Edebiyatında Akımlar, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Korkmaz, Ramazan (1997), Sabahattin Ali- İnsan ve Eser, İsranbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kundera, Milan (2012), Roman Sanatı, İstanbul: Can Yayınları.
 • Lukacs, George ( 2003), Roman Kuramı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Pençe, Aliye (2006), İsmail Bozkurt Hayatı-Edebî Kişiliği ve Eserleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yayımlanmamış Lisans Tezi.
 • Pospelov, Gennadiy (2005), Edebiyat Bilimi, (Çev. Yılmaz Onay), İstanbul, Evrensel Basım Yayın.
 • Stevick, Philip (2004), Roman Teorisi, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), II. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Tekin, Mehmet (2002), Roman Sanatı-Romanın Unsurları I, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Tepebaşılı, Fatih (2012), Roman İncelemesine Giriş, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Wellek, Rene ( 2005), “Concept os Critisizm, Fifty Printing, October 1969 U.S.A./ The Concept Of Realism in Literary”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V , Çev. Sıddık Yüksel, Sayı: 2.
 • Wellek, R ve Warren, A (2001), Yazın Kuramı, İstanbul: Adam Yayınları.
 • ______ (2011), Edebiyat Teorisi, (çev. Ö. Faruk Huyugüzel), İstanbul, Dergâh Yayınları.

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 87, 43 - 52, 01.08.2016

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, Şerif (1998), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Antakyalıoğlu, Zekiye (2013), Roman Kuramına Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bahtin, Mihail ( 2014), Karnavaldan Romana-Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine SeçmeYazılar, II. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bourneur, Roland ve Quellet, Real (1982), Roman Dünyası ve İncelenmesi, (Çev. Hüseyin Gümüş), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Forster, E.M.(1982), Roman Sanatı, Çev.Ünal Aytür, İstanbul:Adam Yayınları.
 • Kantarcıoğlu, Sevim (2007), Türk ve Dünya Romanında Modernizm, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Kefeli, Emel (2012), Batı Edebiyatında Akımlar, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Korkmaz, Ramazan (1997), Sabahattin Ali- İnsan ve Eser, İsranbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kundera, Milan (2012), Roman Sanatı, İstanbul: Can Yayınları.
 • Lukacs, George ( 2003), Roman Kuramı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Pençe, Aliye (2006), İsmail Bozkurt Hayatı-Edebî Kişiliği ve Eserleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yayımlanmamış Lisans Tezi.
 • Pospelov, Gennadiy (2005), Edebiyat Bilimi, (Çev. Yılmaz Onay), İstanbul, Evrensel Basım Yayın.
 • Stevick, Philip (2004), Roman Teorisi, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), II. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Tekin, Mehmet (2002), Roman Sanatı-Romanın Unsurları I, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Tepebaşılı, Fatih (2012), Roman İncelemesine Giriş, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Wellek, Rene ( 2005), “Concept os Critisizm, Fifty Printing, October 1969 U.S.A./ The Concept Of Realism in Literary”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V , Çev. Sıddık Yüksel, Sayı: 2.
 • Wellek, R ve Warren, A (2001), Yazın Kuramı, İstanbul: Adam Yayınları.
 • ______ (2011), Edebiyat Teorisi, (çev. Ö. Faruk Huyugüzel), İstanbul, Dergâh Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal, Edebiyat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Derleme Makaleleri -Compilation Articles
Yazarlar

Mihrican Aylanç> (Sorumlu Yazar)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 87

Kaynak Göster

APA Aylanç, M. (2016). İSMAİL BOZKURT’UN ROMANLARINDA REALİST ROMAN KİŞİLERİ VE KARAKTERİZASYON . Folklor/Edebiyat , 22 (87) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/39340/463493

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scopus/Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.


TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.