PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Translation Criticism of Gore Vidal’s The City and The Pillar through Queer Culture and Camp Talk Translation

Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı: 1, 12 - 26, 01.01.2018
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000193

Öz

Translation Criticism of Gore Vidal’s The City and The Pillar through Queer Culture and Camp Talk Translation Human rights, gender, minority cultures and groups that were invisible in translation with the dominance of Anglo-Saxon-European centered practices and language have became visible with the upcoming of target-oriented translation studies into practice. Being among the focus centers oftranslation theories after 1980’s, gender and queer translation issues have became major issues and visible through socio-political and linguistic fields in the 1990’s. Shaped after the 90’s and beingone of the activist translation theories developed effectively in translation studies, queer translation has also came into practice in academic and sociological fields in Turkey. Queer theory, queer languages and gender in translation have started to be practiced effectively in international and national platforms and numerous articles have started to be written in these issues.In this article, current status of queer culture, queer translation and queer languages throughout international context and current status of the topics in Turkey will be examined through translation criticism of Gore Vidal’s The City and The Pillar which is considered to be oneofthe first writings of American gay literature and which has been translated into Turkish by FatihÖzgüven in 1998 as Kent ve Tuz

Kaynakça

 • Aksoy, Berrin. “Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt:18 Sayı 2 1-16
 • Baer, Brian James ve Klaus Kaindl (ed.) Queering Transation, Translating The Queer: Theory, Practice, Activism (New York: Routledge 2018)
 • Chamberlain, Lori. “Gender and the Metaphorics of Translation” Signs Vol 13, No.3 1998 454-472
 • Çakırlar, Cüneyt ve Serkan Delice. Cinsellik Muamması Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet (İstanbul: Metis 2012)
 • Doğan, Aymil. “Sözlü ve Yazılı Çeviri Odaklı Söylem Çözümlemesi” (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2014)
 • Escoffier, J. (2015). New York City. 1st ed. [ebook] GLBTQ, pp.4-5. Available at
 • Giustini, Elena Deborah. Gender and Queer Identities in Translation. From Sappho to Present Feminist and Lesbian Writers: Translating the Past and Retranslating the Future
 • GL, K. (2015). Arzu. KaosQueer+, (3), pp.45, 78.
 • GL, K. (2015). Beden. KaosQueer+, (2), pp.6, 86, 138.
 • GL, K. (2015). Dosya:Queer Çalışmaları. Kaos GL Dergi, (144), pp.17, 31.
 • Harvey, K. (1998). Translating Camp Talk. The Translator, 4(2), pp.295-320.
 • Harvey, K. (2002). Camp talk and citationality: a queer take on ‘authentic’ and ‘represented’ utterance. Journal of Pragmatics, 34(9), pp.1145-1165.
 • http://www.glbtqarchive.com/ssh/new_york_city_S.pdf [Accessed 12 Apr. 2017].
 • Kontovas, Nicholas. LUBUNCA The Historical Development of Istanbul’s Queer Slang and a Social-Functional Approach to Diachronic Processes in Language, 2012
 • Kulick,Don. “Gay and Lesbian Language” Annual Review of Anthropology Vol. 29 (2000), pp. 243-285
 • Larkosh, Christopher. Re-engendering Translation’ Transcultural Practice, Gender/Sexuality and The Politics of Alterity (New York: Routledge 2014)
 • Munday, J. (2010). Introduction to Translation Studies. 2nd ed. New York: Taylor&Francis Group, pp.125-130.
 • T. Anna. “The Opacity of Queer Languages” e-flux journal #60, 2014
 • Van Den Broeck, Raymond Second Thoughts on Translation Criticism' The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation Theo Hennans (Ed.)( New York: St. Martins Press. 1985) 54-63
 • Vidal, G. (1948). The City and The Pillar. 1st ed. London: Panther Books Limited, pp.7-157.
 • Vidal, G. (2010). Kent ve Tuz. 1st ed. İstanbul: Helikopter, pp.9-210.
 • Von Flotow, Luise. Translation and Gender Translating in the ‘Era of Feminism’ (Londra: Routledge 1997)

Gore Vidal’in "Kent ve Tuz" Eseri’nin Kuir Kültürü ve Camp Talk Çevirisi Üzerinden Çeviri Eleştirisi

Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı: 1, 12 - 26, 01.01.2018
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000193

Öz

Çeviri alanında erek odaklı çevirinin merkez konuma gelmesiyle, çeviri alanında yüzyıllardır Anglo Sakson-Avrupa ekseninde yoğunlaşan kaynak metinlere bağlı olarak görünmez hale gelen insan hakları, cinsiyet, çeşitli kültürler, azınlık gruplar ve olgular aynı zamanda çeviride görünürlük kazanmaya başladı. 1980’ler sonrası çeviri kuramlarının odak noktalarından birisi olan cinsiyet ve kuir çeviri konuları, 1990’larda gerek sosyo-politik gerek dilbilimsel alanda sesini duyurmaya başladı. 1990’lar sonrası şekillenen ve çeviribilimin içinde etkili bir biçimde ilerleyen aktivist çeviri kuramlarından birisi olan kuir çeviri, ülkemizde de akademik ve sosyolojik alanda yer edinmeye ve incelenmeye başlandı. Kuir teori, kuir dilleri ve çeviride cinsiyet konuları ulusal ve uluslararası platformda aktif bir şekilde işlenmeye ve bu konuların üzerine sayısız akademik makale yayınlanmaya başlandı. Bu makalede, kuir kültürü, çevirisi ve dillerinin uluslararası bağlamdaki güncel konumu, Türkiye’deki mevcut çalışmalar, Amerikan gey yazınının ilk eserlerinden sayılan, Türkçeye 1998 yılında Fatih Özgüven tarafından çevrilen Kent ve Tuz The City and The Pillar eseri çeviri eleştirisi bağlamında incelenecektir

Kaynakça

 • Aksoy, Berrin. “Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt:18 Sayı 2 1-16
 • Baer, Brian James ve Klaus Kaindl (ed.) Queering Transation, Translating The Queer: Theory, Practice, Activism (New York: Routledge 2018)
 • Chamberlain, Lori. “Gender and the Metaphorics of Translation” Signs Vol 13, No.3 1998 454-472
 • Çakırlar, Cüneyt ve Serkan Delice. Cinsellik Muamması Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet (İstanbul: Metis 2012)
 • Doğan, Aymil. “Sözlü ve Yazılı Çeviri Odaklı Söylem Çözümlemesi” (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2014)
 • Escoffier, J. (2015). New York City. 1st ed. [ebook] GLBTQ, pp.4-5. Available at
 • Giustini, Elena Deborah. Gender and Queer Identities in Translation. From Sappho to Present Feminist and Lesbian Writers: Translating the Past and Retranslating the Future
 • GL, K. (2015). Arzu. KaosQueer+, (3), pp.45, 78.
 • GL, K. (2015). Beden. KaosQueer+, (2), pp.6, 86, 138.
 • GL, K. (2015). Dosya:Queer Çalışmaları. Kaos GL Dergi, (144), pp.17, 31.
 • Harvey, K. (1998). Translating Camp Talk. The Translator, 4(2), pp.295-320.
 • Harvey, K. (2002). Camp talk and citationality: a queer take on ‘authentic’ and ‘represented’ utterance. Journal of Pragmatics, 34(9), pp.1145-1165.
 • http://www.glbtqarchive.com/ssh/new_york_city_S.pdf [Accessed 12 Apr. 2017].
 • Kontovas, Nicholas. LUBUNCA The Historical Development of Istanbul’s Queer Slang and a Social-Functional Approach to Diachronic Processes in Language, 2012
 • Kulick,Don. “Gay and Lesbian Language” Annual Review of Anthropology Vol. 29 (2000), pp. 243-285
 • Larkosh, Christopher. Re-engendering Translation’ Transcultural Practice, Gender/Sexuality and The Politics of Alterity (New York: Routledge 2014)
 • Munday, J. (2010). Introduction to Translation Studies. 2nd ed. New York: Taylor&Francis Group, pp.125-130.
 • T. Anna. “The Opacity of Queer Languages” e-flux journal #60, 2014
 • Van Den Broeck, Raymond Second Thoughts on Translation Criticism' The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation Theo Hennans (Ed.)( New York: St. Martins Press. 1985) 54-63
 • Vidal, G. (1948). The City and The Pillar. 1st ed. London: Panther Books Limited, pp.7-157.
 • Vidal, G. (2010). Kent ve Tuz. 1st ed. İstanbul: Helikopter, pp.9-210.
 • Von Flotow, Luise. Translation and Gender Translating in the ‘Era of Feminism’ (Londra: Routledge 1997)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Feyza SOLMAZ Bu kişi benim
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencisi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
SOLMAZ, Feyza. “Gore Vidal’in ‘Kent Ve Tuz’ Eseri’nin Kuir Kültürü Ve Camp Talk Çevirisi Üzerinden Çeviri Eleştirisi”. Fe Dergi 10, sy. 1 (Ocak 2018): 12-26. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000193.