Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 26 - 36, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000175

Öz

Eril ideolojinin kadın kurgusunun pekiştirilmesinde annelik olgusu oldukça işlevseldir. Eril ideolojinin ve feminizmin en önemli tartışma alanlarından olan annelik meselesini, edebiyat üzerinden okumak, dolaşımdaki hâkim kurgunun nasıl çözüldüğünü ve kadın tarihiyle bu çözülmenin nasıl eklemlendiğini görmek açısından önemlidir. Bu çerçevede, ürettikleriyle edebiyat içinde feminist bir yazar olarak tartışmasız bir yer edinen Erendiz Atasü’nün, romanlarındaki annelik kurgusu feminist eleştiri çerçevesinde çözümlenecektir. Böylece Feminist bir yazarın feminist bilinçle eril ideolojiyi deşifre etme biçiminin kadınlar için söz ve mücadele alanlarını görünür kılmada önemli olacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • Akşit-Vural (Akşit-Vural 2016)l, Elif E. «Annelik, Feminizm, Tarih.» Doğu Batı: Toplumsal Cinsiyet II, 2013: 202.
 • Atasü, Erendiz. Açıkoturumlar Çağı . İstanbul: Epsilon, 2006.
 • —. Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık. İstanbul: Everest Yayınları, 2009.
 • —. Bir Yaşdönümü Rüyası . İstanbul: Can Yayınları, 2002.
 • —. Dağın Öteki Yüzü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995.
 • —. Dün ve Ferda. İstanbul: Can Yayınları, 2013.
 • — . Erendiz Atasü. Pazar Ekim 2016. http://www.erendizatasu.com/ (Ekim Pazar, 2016 tarihinde erişilmiştir).
 • —. Gençliğin O Yakıcı Mevsimi . Ankara: Bilgi , 1999.
 • —. Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı. İstanbul: Everest Yayınları, 2011.
 • —. Kadınlar da Vardır . Everest Yayınları, 2011.
 • —. Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum. İstanbul: Bilgi yayınevi, 2001.
 • Atasü, Erendiz. «Yazarlığımın Hikayesi.» Gündoğan Edebiyat, 1992: 21-25.
 • Badinter, Elisabeth. Kadınlık mı Annelik mi. İstanbul: İletişim, 2015.
 • Beauvoir, Simone de. Ben Bir Feministim. Alice Schwarzer’le Konuşmalar. Çeviren Ayşe Minu Sedef. İstanbul: Pazartesi Kitapları, 1996.
 • Butler, Judith. Cinisyet Belası. Çeviren Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları, 2008.
 • Chodorow, Nancy. «TheReproduction of Mothering: PsychoanalysisandtheSociology of Gender.» University of ColombiaPress., 1978: 3-40.
 • Coward, Rosalind. Şu Hain Kalplerimiz. Çeviren Aksu Bora – Asuman Emre. İstabnul: Ayrıntı Yayınları, 1995.
 • Çeler, Zafer. «Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal Kurgulanışı.» Doğu Batı: Toplumsal Cinsiyet, 2013: 165-181.
 • Dietz, Mary G. «Citizenship with a feminist face: the problem with maternal thinking.» Feminism, the public & the private. içinde, yazan J. B. Landes, 45-64. New York: Oxford University Press , 1998.
 • Elshtein, Jean Bethke. Public Man Private Women:Women in Social and Political Thought. Princeton: Princeton University, 1981.
 • Firestone, Shulamith. Cinselliğin Diyalektiği. İstanbul: Payel Yayınları, 1993.
 • Humm, Maggie. Feminist Edebiyat Eleştirisi. Çeviren Sebile Günoğlu. İstanbul: Say Yayınları, 2003.
 • Irigaray, Luce. Ben Sen Biz. Çeviren Nilgün Tutal Sabri Büyükdüvenci. İstanbul: İmge Kitabevi, 2006.
 • İşçi, Günseli Sönmez. Erendiz Atasü Edebiyatı. İstanbul: Can Yayınları, 2014.
 • Kaylı, Derya Şaşma. Feminist Eleştirel Yaklaşımlarda Özgürleşme ve Kadı Bedeni. İzmir: İlya Yayınları, 2009.
 • Menteşe, Oya Batum. «Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye Bir Bakış: Erendiz Atasü Romancılığı.» Erendiz Atasü Edebiyatı içinde, yazan Günseli Sönmez İşçi, 65-79. İstanbul: Can Yayınları, 2014.
 • Ovadia, Stella, ve Habip Bella. «İdeoloji, İnkar ve Tahrip Olmuş Ara Alanların Üçgeninde Kadınlık ve Annelik.» Cogito:Annelik, 2015: 117-129.
 • Öztan, Ece. «Annelik, Söylem ve Siyaset.» Cogito: Annelik, 2015: 91-107.

Tracingthe Matherhood Body and Fertility in Erendiz Atasü’s Novels

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 26 - 36, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000175

Öz

Tracingthe Matherhood Body and Fertility in Erendiz Atasü’s Novels Motherhood phenomenon is highly functional in the consolidation of the female fiction in the masculine ideology. It is important to read motherhood issue, which is the most important discussed issue of f eminism, through literature in terms of how the dominant construction of social structure is construction and how this solution and women's history are articulated. In this frame, the motherhood issue in Erendiz Atasü’s novels, who has acquired an undisputed place as a feminist writer in literature, will be analyzed within the framework of feminist criticism.Thus, it is believed that the way how a feminist author deciphers and transforms masculine ideologywith feminist consciousness will be important in making the fields of speech and struggle visible for women

Kaynakça

 • Akşit-Vural (Akşit-Vural 2016)l, Elif E. «Annelik, Feminizm, Tarih.» Doğu Batı: Toplumsal Cinsiyet II, 2013: 202.
 • Atasü, Erendiz. Açıkoturumlar Çağı . İstanbul: Epsilon, 2006.
 • —. Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık. İstanbul: Everest Yayınları, 2009.
 • —. Bir Yaşdönümü Rüyası . İstanbul: Can Yayınları, 2002.
 • —. Dağın Öteki Yüzü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995.
 • —. Dün ve Ferda. İstanbul: Can Yayınları, 2013.
 • — . Erendiz Atasü. Pazar Ekim 2016. http://www.erendizatasu.com/ (Ekim Pazar, 2016 tarihinde erişilmiştir).
 • —. Gençliğin O Yakıcı Mevsimi . Ankara: Bilgi , 1999.
 • —. Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı. İstanbul: Everest Yayınları, 2011.
 • —. Kadınlar da Vardır . Everest Yayınları, 2011.
 • —. Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum. İstanbul: Bilgi yayınevi, 2001.
 • Atasü, Erendiz. «Yazarlığımın Hikayesi.» Gündoğan Edebiyat, 1992: 21-25.
 • Badinter, Elisabeth. Kadınlık mı Annelik mi. İstanbul: İletişim, 2015.
 • Beauvoir, Simone de. Ben Bir Feministim. Alice Schwarzer’le Konuşmalar. Çeviren Ayşe Minu Sedef. İstanbul: Pazartesi Kitapları, 1996.
 • Butler, Judith. Cinisyet Belası. Çeviren Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları, 2008.
 • Chodorow, Nancy. «TheReproduction of Mothering: PsychoanalysisandtheSociology of Gender.» University of ColombiaPress., 1978: 3-40.
 • Coward, Rosalind. Şu Hain Kalplerimiz. Çeviren Aksu Bora – Asuman Emre. İstabnul: Ayrıntı Yayınları, 1995.
 • Çeler, Zafer. «Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal Kurgulanışı.» Doğu Batı: Toplumsal Cinsiyet, 2013: 165-181.
 • Dietz, Mary G. «Citizenship with a feminist face: the problem with maternal thinking.» Feminism, the public & the private. içinde, yazan J. B. Landes, 45-64. New York: Oxford University Press , 1998.
 • Elshtein, Jean Bethke. Public Man Private Women:Women in Social and Political Thought. Princeton: Princeton University, 1981.
 • Firestone, Shulamith. Cinselliğin Diyalektiği. İstanbul: Payel Yayınları, 1993.
 • Humm, Maggie. Feminist Edebiyat Eleştirisi. Çeviren Sebile Günoğlu. İstanbul: Say Yayınları, 2003.
 • Irigaray, Luce. Ben Sen Biz. Çeviren Nilgün Tutal Sabri Büyükdüvenci. İstanbul: İmge Kitabevi, 2006.
 • İşçi, Günseli Sönmez. Erendiz Atasü Edebiyatı. İstanbul: Can Yayınları, 2014.
 • Kaylı, Derya Şaşma. Feminist Eleştirel Yaklaşımlarda Özgürleşme ve Kadı Bedeni. İzmir: İlya Yayınları, 2009.
 • Menteşe, Oya Batum. «Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye Bir Bakış: Erendiz Atasü Romancılığı.» Erendiz Atasü Edebiyatı içinde, yazan Günseli Sönmez İşçi, 65-79. İstanbul: Can Yayınları, 2014.
 • Ovadia, Stella, ve Habip Bella. «İdeoloji, İnkar ve Tahrip Olmuş Ara Alanların Üçgeninde Kadınlık ve Annelik.» Cogito:Annelik, 2015: 117-129.
 • Öztan, Ece. «Annelik, Söylem ve Siyaset.» Cogito: Annelik, 2015: 91-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Derya Şayman KAYLI Bu kişi benim
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Kaylı, D. Ş. "Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek". Fe Dergi 9 (2017 ): 26-36