BibTex RIS Kaynak Göster

Barış Bıçakçı’s Our Grand Despair: Dealing with the Fugitive Past in the Crystalline Structure of the Text

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 70 - 79, 01.01.2017

Öz

Starting from the central concept of despair as evident in the title of Barış Bıçakçı’s 2004 novel Our Grand Despair, the following reflections intend to set sight on the ways melancholical disposition is represented and how this representation, in turn, determines the discrepancies in narrative voice and t emporal planes of writing and remembrances. To that end, this article urges respectively upon the multifaceted definitions of Platonic love so as to bring about the issue of social codes against which masculinities are defined, the Freudian and Benjaminian schemes of melancholy in order to better define the ambiguity of present rooted in fugitive past, and lastly the role of writing and limits of representation with relation to these schemes

Kaynakça

 • Benjamin, Walter. The Origin of German Tragic Drama. Trans: John Osborne. London, NLB, 1977.
 • Bıçakçı, Barış. Bizim Büyük Çaresizliğimiz. (Istanbul: İletişim, 2011).
 • Flatley, Jonathan. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008).
 • Freud, Sigmund. Mourning and Melancholia. P. Rieff (Ed.), General Psychological Theory : Papers on Metapsychology. (New York: Collier Books, 1963, 164-179).
 • Montaigne, Michel de. J.M. Cohen (Trans.), Essais. English Selections Essays. (New York, N.Y., USA: Penguin Books,1993).
 • Kolocotroni, Vassiliki, Goldman, Jane. & Taxidou Olga. (Eds), Modernism : An Anthology of Sources and Documents. (Chicago : University of Chicago Press, 1998).
 • Penner, Terry & Christorpher Rowe. Plato’s Lysis. (New York: Cambridge University Press, 2005).
 • Plato. Symposium. (Ed.) Dover K. Cambridge, (New York : Cambridge University Press, 1980).
 • Simmel, Georg. “The Metropolis and Mental Life.” On Individuality and Social Forms: Selected Writings. (Ed.) Levine D. N. (Chicago: University of Chicago Press,1971, pp. 324-39).
 • Yaeger, Patricia S. “Review: Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire by Eve Kosofsky Sedgwick
.” (The Johns Hopkins University Press: MLN, Vol. Comparative Literature, Dec., 1985, pp. 1144).

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 70 - 79, 01.01.2017

Öz

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili Bizim Büyük Çaresizliğimiz romanının edebi incelemesinde hayli önemli yere sahip, ilk olarak başlıkta karşımıza çıkan ‘çaresizlik’ kavramından hareketle, bu makalede melankoli halinin romanda ne şekillerde temsil edildiği ve bu temsilin, anlatı sesindeki tutarsızlık ve yazma ve hatırlama zamansal düzlemleri arasındaki uyuşmazlığın üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Yine bu amaçla, sırasıyla erkeklik tanımlarında belirleyici olan toplumsal yapıları incelemek amacıyla Platon’un sevgi tanımlarına, geçmişin ele avuca sığmaz niteliğinden kaynaklanan ve şimdiyi belirsiz kılan melankoli kavramını tanımlamak üzere Freud ve Benjamin’in konu hakkındaki çerçeve kuramlarına ve son olarak da bu çerçeve kuramlardan hareketle yazmaya düşen göreve ve temsilin sınırlarına yer verilecektir

Kaynakça

 • Benjamin, Walter. The Origin of German Tragic Drama. Trans: John Osborne. London, NLB, 1977.
 • Bıçakçı, Barış. Bizim Büyük Çaresizliğimiz. (Istanbul: İletişim, 2011).
 • Flatley, Jonathan. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008).
 • Freud, Sigmund. Mourning and Melancholia. P. Rieff (Ed.), General Psychological Theory : Papers on Metapsychology. (New York: Collier Books, 1963, 164-179).
 • Montaigne, Michel de. J.M. Cohen (Trans.), Essais. English Selections Essays. (New York, N.Y., USA: Penguin Books,1993).
 • Kolocotroni, Vassiliki, Goldman, Jane. & Taxidou Olga. (Eds), Modernism : An Anthology of Sources and Documents. (Chicago : University of Chicago Press, 1998).
 • Penner, Terry & Christorpher Rowe. Plato’s Lysis. (New York: Cambridge University Press, 2005).
 • Plato. Symposium. (Ed.) Dover K. Cambridge, (New York : Cambridge University Press, 1980).
 • Simmel, Georg. “The Metropolis and Mental Life.” On Individuality and Social Forms: Selected Writings. (Ed.) Levine D. N. (Chicago: University of Chicago Press,1971, pp. 324-39).
 • Yaeger, Patricia S. “Review: Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire by Eve Kosofsky Sedgwick
.” (The Johns Hopkins University Press: MLN, Vol. Comparative Literature, Dec., 1985, pp. 1144).
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nazım Çapkın Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Çapkın, Nazım. “Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili”. Fe Dergi 9, sy. 1 (Ocak 2017): 70-79.