Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 92 - 112, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000180

Öz

Türkiye’de kadınların iş hayatına katılım oranı çok düşük %27.5 olmasına rağmen TUİK, 2015 , kadın akademisyenlerin akademinin toplamına oranı %43’tür YÖK, 2015 . Unvan yükseldikçe akademideki kadın sayısında düşüş, üniversitelerin yönetim kadrolarında kadın akademisyenlerin sayısındaki azlık ve bölgesel farklılıklar hala dikkat çekse de Türkiye’de kadın akademisyenlerin görece lehine olan tablo Uİ alanında da gözlenmektedir. Ne var ki, Türkiye’de Uİ alanındaki kadın akademisyenlerin akademideki konumları ve profilleri üzerine yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma ilk olarak Marmara bölgesindeki İstanbul, Edirne, Kocaeli, Yalova ve Sakarya üniversitelerde Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin sayıları, eğitim geçmişleri, çalışma alanları, yayın yapma sıklıkları, üniversitedeki idari görevleri gibi temel bilgileri ve çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları sistematik bir şekilde ortaya koymakta, Türkiye’deki Uİ disiplinindeki kadın akademisyenlerin sınırlı da olsa profilini çıkarmaktadır. İkinci olarak, çalışmada söz konusu kadın akademisyenlerin sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasetle olan ilişkileri incelenmektedir. Bu çalışmayla mevcut araştırmalardaki boşluğun doldurulup, kadın akademisyenlere ilişkin yeni araştırmalar için objektif bir zemin hazırlama hedefi güdülmektedir.

Kaynakça

 • Ayata, Güneş ve Fatma Tütüncü, “Critical Acts without a Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the Turkish Parliament”, Parliamentary Affairs 61, no. 3 (2008): 461-475.
 • Aydın-Koyuncu, Çiğdem, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı Açısından Güvenlik Konusunun Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67, no. 1 (2012) : 111-139.
 • Basri, Ester ”Wanted: Women Scientists”, OECD Observer, no. 257 (2006).
 • Blanchard, Eric M., “Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory”, Signs, 28, no. 4 (2003) : 1289-1312.
 • Brunella, Boselli ve Fernando Galindo-Rueda, “Drivers and Implications of Scientific Open Acess Publishing”, OECD Science, Thecnology and Industry Policy Papers, no. 33 (2016).
 • Caprioli Mary ve Mark A. Boyer, “Gender, Violence, and International Crisis”, The Journal of Conflict Resolution, 45, no. 4 (2001) : 503-518.
 • Enloe, Cynthia, Manevralar-Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar, (İstanbul : Çitlembik Yayınları, 2003).
 • Ergöl, Şule et. al, “Türkiye’de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler”,Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi 2, no.1 (Nisan 2012) : 43-49
 • Kümbetoğlu, Belkıs. “Feminist Yöntem ve Kadın Çalışmalarına İlişkin Bazı Sorular, Sorunlar,” Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar ed. Serpil Sancar (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011), 475 – 503.
 • Manchester, Colleen Flaherty, Lisa M. Leslie ve Amit Kramer, “Stop the Clock Policies and Career Success in Academia”, American Academic Review: Papers and Proceedings no. 100 (Mayıs 2010) : 219-223
 • Özbilgin Mustafa F.. ve Geraldine Healy, “The Gendered Nature of Career Development of University Professors: The Case of Turkey”, Journal of Vocational Behavior 64, no. 2 (2004) : 358-371.
 • Özkanlı, Özlem ve Adil Korkmaz, Kadın Akademisyenler, (Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 2000).
 • Poyraz, Bedriye, “Akademi Kadınların Cenneti mi? : Ankara Üniversitesi Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, no. 2 (2013) : 1-18.
 • Şentürk, Burcu “Çokuz ama Yokuz: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz”, Vira Verita 2 (2015).
 • Sylvester, Christine, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • Tarriff, Terry, et all, Security Studies Today, (Cambridge: Polity Press, 1999).
 • Tessler, Mark ve Ina Warriner, “Gender, Feminism and Attitudes Toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East”, World Politics 49, no. 2 (1997) : 250-281
 • Tickner, Ann J. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security, (New York: Columbia University Press, 1992).
 • Tickner, Ann J., “Gendering a Discipline: Some Feminist Methodological Contrubutions to International Relations, Signs 30, no. 4 (2005) : 2173-2188.
 • Uysal-Kolaşın, Gökçe, et. al., “Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi”, TÜBİTAK Proje Raporu, (Nisan 2015).
 • Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi İstatistikleri https://istatistik.yok.gov.tr/
 • 2010 yılına ait OECD ülkeleri arasındakarşılaştırmalı istatistikler https://www.statista.com/statistics/232898/percentage-of-female-researchers-in-oecd-countries/

The Profile of Female Academics in International Relations Discipline in Turkey: Region of Marmara

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 92 - 112, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000180

Öz

The level of participation of women in labour market is too low %27.5 in Turkey TUİK, 2015 , while the percentage of women academics is 43% YÖK, 2015 . Despite disparities between male and female academics in getting high level administrative positions at universities and regional inequalities, relatively positive picture for female academics in Turkey is also valid for International Relations IR discipline. However, there is not enough comprehensive studies on IR female academics’ professional conditions in Turkey. This article, first, sets out an account on numbers, educational background, research fıelds, publishing frequency and where they usually publish, administrative positions and professional difficulties of female academics in IR working in Marmara Region İstanbul, Edirne, Kocaeli, Yalova ve Sakarya . Hence, it diplays a restricted profile of female IR academics in Turkey. Second, it analyzes these academics’ relations and networks with civil society, media and politics. Overall this article aims to fulfill a gap concerning female academics’ situation in IR discipline in Turkey and to pave the way for further studies by offering an emprical data analysis

Kaynakça

 • Ayata, Güneş ve Fatma Tütüncü, “Critical Acts without a Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the Turkish Parliament”, Parliamentary Affairs 61, no. 3 (2008): 461-475.
 • Aydın-Koyuncu, Çiğdem, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı Açısından Güvenlik Konusunun Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67, no. 1 (2012) : 111-139.
 • Basri, Ester ”Wanted: Women Scientists”, OECD Observer, no. 257 (2006).
 • Blanchard, Eric M., “Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory”, Signs, 28, no. 4 (2003) : 1289-1312.
 • Brunella, Boselli ve Fernando Galindo-Rueda, “Drivers and Implications of Scientific Open Acess Publishing”, OECD Science, Thecnology and Industry Policy Papers, no. 33 (2016).
 • Caprioli Mary ve Mark A. Boyer, “Gender, Violence, and International Crisis”, The Journal of Conflict Resolution, 45, no. 4 (2001) : 503-518.
 • Enloe, Cynthia, Manevralar-Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar, (İstanbul : Çitlembik Yayınları, 2003).
 • Ergöl, Şule et. al, “Türkiye’de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler”,Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi 2, no.1 (Nisan 2012) : 43-49
 • Kümbetoğlu, Belkıs. “Feminist Yöntem ve Kadın Çalışmalarına İlişkin Bazı Sorular, Sorunlar,” Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar ed. Serpil Sancar (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011), 475 – 503.
 • Manchester, Colleen Flaherty, Lisa M. Leslie ve Amit Kramer, “Stop the Clock Policies and Career Success in Academia”, American Academic Review: Papers and Proceedings no. 100 (Mayıs 2010) : 219-223
 • Özbilgin Mustafa F.. ve Geraldine Healy, “The Gendered Nature of Career Development of University Professors: The Case of Turkey”, Journal of Vocational Behavior 64, no. 2 (2004) : 358-371.
 • Özkanlı, Özlem ve Adil Korkmaz, Kadın Akademisyenler, (Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 2000).
 • Poyraz, Bedriye, “Akademi Kadınların Cenneti mi? : Ankara Üniversitesi Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, no. 2 (2013) : 1-18.
 • Şentürk, Burcu “Çokuz ama Yokuz: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz”, Vira Verita 2 (2015).
 • Sylvester, Christine, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • Tarriff, Terry, et all, Security Studies Today, (Cambridge: Polity Press, 1999).
 • Tessler, Mark ve Ina Warriner, “Gender, Feminism and Attitudes Toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East”, World Politics 49, no. 2 (1997) : 250-281
 • Tickner, Ann J. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security, (New York: Columbia University Press, 1992).
 • Tickner, Ann J., “Gendering a Discipline: Some Feminist Methodological Contrubutions to International Relations, Signs 30, no. 4 (2005) : 2173-2188.
 • Uysal-Kolaşın, Gökçe, et. al., “Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi”, TÜBİTAK Proje Raporu, (Nisan 2015).
 • Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi İstatistikleri https://istatistik.yok.gov.tr/
 • 2010 yılına ait OECD ülkeleri arasındakarşılaştırmalı istatistikler https://www.statista.com/statistics/232898/percentage-of-female-researchers-in-oecd-countries/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Merve ÖZDEMİRKIRAN Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Selcen ÖNER Bu kişi benim
Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Özdemirkıran, M. , Öner, S. "Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi". Fe Dergi 9 (2017 ): 92-112