Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

"Kadınlık Yalnız Meyve Değildir": Kadınlar Dünyası Dergisinin Başyazılarında Kadın Kategorisinin İnşası

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 112 - 120, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000181

Öz

Bu çalışma, II. Meşrutiyet döneminde kadın hakları taleplerini söze dökmek amacıyla yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinde kadın kimliğinin nasıl inşa edildiğine bakmaktadır. Bunun için Kadınlar Dünyası dergisinin günlük olarak çıkarılan ilk 100 sayısının Kadınlar Dünyası imzalı başyazıları incelenmiştir. Joan W. Scott'ın önerdiği yöntem ve çerçeve ile kadınların tarihini yazabilmek için öncelikle kadın kategorisinin tarihini yazmak gerekliliği bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla, Kadınlar Dünyası dergisi yazarlarının kendilerini ve kadınlıklarını tanımlarken hangi kavramlara ve pratiklere başvurduklarına bakmanın önemli olacağı düşünülerek bu araştırma hazırlanmıştır. Bu çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılarak Osmanlı feministlerinin ne tür hakları talep ettiklerine bakılmış, kendilerinden ve ötekileri olarak kurdukları gruplardan ne şekilde bahsettikleri ve hangi konular üzerine eğildikleri detaylıca incelenmiştir

Kaynakça

  • Çakır, Serpil. Osmanlı Kadın Hareketi (İstanbul: Metis Yayınları, 2013).
  • Neuman, W. Lawrence. Toplumsal Araştırma Yöntemleri, I ve II (İstanbul: Yayınodası, 2006).
  • Scott, Joan W. Feminist Tarihin Peşinde (İstanbul: bgst Yayınları, 2013).

“Womanhood is not Only a Fruit": Construction of the Category of Woman in the Editorials of Kadınlar Dünyası Magazine

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 112 - 120, 01.01.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000181

Öz

This study examines how woman's identity was constructed in the Kadınlar Dünyası magazine, which was published in order to speak for women's rights demands during the Constitutional Monarchy. To this end, the editorials of the first 100 daily issues of Kadınlar Dünyası Magazine have been examined. In order to write women's history with the method and framework proposed by Joan W. Scott, the necessity of writing the history of the women's category, in particular, has created the starting point of this study. For this purpose, this research was prepared with the thought that it would be important to look at what concepts and practices women's magazine authors used to describe themselves and their womanhood. In this study, the content analysis method was used to examine what kinds of rights the Ottoman feminists demanded, how they talked about themselves and those whom they construct as "other" and what subjects they covered

Kaynakça

  • Çakır, Serpil. Osmanlı Kadın Hareketi (İstanbul: Metis Yayınları, 2013).
  • Neuman, W. Lawrence. Toplumsal Araştırma Yöntemleri, I ve II (İstanbul: Yayınodası, 2006).
  • Scott, Joan W. Feminist Tarihin Peşinde (İstanbul: bgst Yayınları, 2013).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Özge ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Özdemir, Ö. ""Kadınlık Yalnız Meyve Değildir": Kadınlar Dünyası Dergisinin Başyazılarında Kadın Kategorisinin İnşası". Fe Dergi 9 (2017 ): 112-120