BibTex RIS Kaynak Göster

If the first cultural material was a carrier bag: Construction of scientific narratives at the intersectionality between masculinity and meat-eating

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 34 - 47, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000141

Öz

This study focuses on the question of what is the function of science in the intersectionality between anthropocentrism and androcentrism through the practice of meat-eating. Whose interests are served and what kind of logic of domination is functioning in the socio-historical construction of this relation. This study addresses the question on the basis of Elizabeth Fiscer’s “carrier bag theory”. According to it, the first cultural material was not a big, long and hard object used for hunting, but an object for carrying, for example; wild oat seeds, such a carrier bag. However, rather than the carrier bag, the big-long-hard object which is associated much more with heroism and is dependent much more on androcentrism became a tool for male-dominated exploitation. This form of exploitation has been articulated into capitalism by using scientific narratives constructed against contingency, risk and disorder which were attributed to nature, by utilizing the Cartesian dualisms. In this study, some of these narratives will be addressed, namely “antropological narrativization”, “naturalist narrativazition” and “Euro-centralist narrativization”. As a conclusion, the study investigates the potentiality of scientific theory which establishes a relation between masculinity and meat-eating. From this aspect, this study can be seen as a search for a feminist science which contends with the masculine forms of exploitation on animals, as well as other forms of exploitation

Kaynakça

 • Adams, Carol. Etin Cinsel Politikası- Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Agamben, Giorgio. Kutsal İnsan- Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Balibar, Étienne. “Irkçılık ve Milliyetçilik”. Irk Ulus Sınıf. (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Cook, Rebecca. J. Human Rights of Women: National and International Perspectives. (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1994).
 • Crenshaw, Kimberle. “Mapping The Margins, Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color”. Stanford Law Review, (1993) 43/1241.
 • Dahlberg, Frances. Woman the Gatherer. (New Haven: Yale University Press, 1981).
 • Derrida, Jacques. “The Animal That Therefore I Am”. Critical Inquiry, (2002) 28/2.
 • Derrida, Jacques. “Hayvanlara Karşı Şiddet”. Gün Doğmadan. (İstanbul: Dharma Yayınları, 2006).
 • Douglas, Mary. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Ehzenreich, Barbara ve English, Deidre. Cadılar, Büyücüler ve Hemşireler. (İstanbul: Kavram Yayınları, 1992).
 • Fanon, Franz. Siyah Deri Beyaz Maske. (İstanbul: Versus Yayınları, 2009).
 • Federici, Silvia. Caliban ve Cadı. (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2011).
 • Fisher, Elizabeth. Woman’s Creation: Sexual Evolution and the Shaping of Society. (Norwell: Anchor Press, 1979).
 • Foer, Jonathan S. Hayvan Yemek. (İstanbul: Siren Yayınları, 2009).
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000).
 • Foucault, Michel. Abnormal: Lectures at the Collegé de France 1974-1975. (New York: Picador, 2003).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010).
 • Haraway, Donna. Siborg Manifestosu. (İstanbul: Agora Yayınları, 2006).
 • Illich, Ivan. Sağlığın Gaspı. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011).
 • Kottak, Conrad P. Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2002).
 • Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. (New York: Oxford University Press, 1986).
 • Le Guin, Ursula. K. “Çuval Kuramı ve Kurgu.” Kadınlar Rüyalar Ejderhalar, (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Lyotard, Jean F. Postmodern Durum. (Ankara: Vadi Yayınları, 2000).
 • Mies, Maria. Dünya Ölçeğinde Ataerki ve Birikim: Uluslararası İşbölümünde Kadınlar. (Ankara: Dipnot Yayınları, 2011).
 • Plumwood, Val. Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (İstanbul: Metis Yayınları, 2004).
 • Rich, Adrienne. “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”. Feminism and Sexuality. 130-144. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996).
 • Said, Edward. Kültür ve Emperyalizm. (İstanbul: Hil Yayınları, 2004).
 • Slocum, Sally. “Woman The Gatherer: Male Bias in Anthropology”. Rayna R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women. (New York: Monthly Review Press, 1975).
 • Spivak, Gayatri C. “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives”. History and Theory. (1985) 4/3.
 • Taylor, Chloë. “Abnormal Appetites: Foucault, Atwood, and the Normalization of an Animal-Based Diet”. Journal for Critical Animal Studies. (2012) 10/4.

İlk kültürel gereç çuval ise: Erkeklik ve et yemenin kesişimselliğinde bilimsel anlatıların kuruluşu

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 34 - 47, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000141

Öz

Bu çalışma; et yeme pratiği üzerinden, insan merkezciliğin ve erkek egemenliğin kesişiminde, bilimin nasıl bir işlev gördüğü sorusuna odaklanıyor. Bu ilişkinin tarihsel-toplumsal inşası hangi çıkarlar ve nasıl bir tahakküm mantığı ile gerçekleşmektedir? Çalışma, bu soruyu Elizabeth Fisher’in “çuval kuramı”ndan hareketle ele alıyor. Buna göre ilk kültürel gereç; avlanmaya yarayacak büyük, uzun ve sert bir cisim değil, içine muhtemelen yabani yulaf tohumlarının doldurulacağı çuval gibi bir taşıma gerecidir. Ancak çuvaldansa, tarihe, çok daha kahramanlık içeren ve erkek egemenliğine dayalı olan büyük-uzun-sert cisim damgasını vurmuş ve bu cisim erkek egemen sömürünün bir gereci olmuştur. Bu sömürü biçimi, kapitalizm ile eklemlenerek kendisini sürdürmede; doğaya atfedilen olumsallık, risk ve düzensizliğe karşı Kartezyen düalizmler ile kurulan bilimsel anlatılardan faydalanmıştır. Çalışmada bu anlatılardan bazıları; “kökenci anlatılaştırma”, “doğallaştırıcı anlatılaştırma” ve “Avrupamerkezci anlatılaştırma” olarak adlandırılarak inceleniyor. Çalışma son olarak ise, erkeklik ve etme yeme arasındaki bağı kuran bir bilimsel teorinin imkânlılığını sorguluyor. Bu yönüyle çalışma, diğer sömürü biçimleriyle olduğu gibi hayvanlar üzerindeki eril sömürü biçimleriyle de mücadele eden feminist bir bilim arayışı olarak görülebilir

Kaynakça

 • Adams, Carol. Etin Cinsel Politikası- Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Agamben, Giorgio. Kutsal İnsan- Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Balibar, Étienne. “Irkçılık ve Milliyetçilik”. Irk Ulus Sınıf. (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Cook, Rebecca. J. Human Rights of Women: National and International Perspectives. (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1994).
 • Crenshaw, Kimberle. “Mapping The Margins, Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color”. Stanford Law Review, (1993) 43/1241.
 • Dahlberg, Frances. Woman the Gatherer. (New Haven: Yale University Press, 1981).
 • Derrida, Jacques. “The Animal That Therefore I Am”. Critical Inquiry, (2002) 28/2.
 • Derrida, Jacques. “Hayvanlara Karşı Şiddet”. Gün Doğmadan. (İstanbul: Dharma Yayınları, 2006).
 • Douglas, Mary. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Ehzenreich, Barbara ve English, Deidre. Cadılar, Büyücüler ve Hemşireler. (İstanbul: Kavram Yayınları, 1992).
 • Fanon, Franz. Siyah Deri Beyaz Maske. (İstanbul: Versus Yayınları, 2009).
 • Federici, Silvia. Caliban ve Cadı. (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2011).
 • Fisher, Elizabeth. Woman’s Creation: Sexual Evolution and the Shaping of Society. (Norwell: Anchor Press, 1979).
 • Foer, Jonathan S. Hayvan Yemek. (İstanbul: Siren Yayınları, 2009).
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000).
 • Foucault, Michel. Abnormal: Lectures at the Collegé de France 1974-1975. (New York: Picador, 2003).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010).
 • Haraway, Donna. Siborg Manifestosu. (İstanbul: Agora Yayınları, 2006).
 • Illich, Ivan. Sağlığın Gaspı. (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011).
 • Kottak, Conrad P. Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2002).
 • Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. (New York: Oxford University Press, 1986).
 • Le Guin, Ursula. K. “Çuval Kuramı ve Kurgu.” Kadınlar Rüyalar Ejderhalar, (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Lyotard, Jean F. Postmodern Durum. (Ankara: Vadi Yayınları, 2000).
 • Mies, Maria. Dünya Ölçeğinde Ataerki ve Birikim: Uluslararası İşbölümünde Kadınlar. (Ankara: Dipnot Yayınları, 2011).
 • Plumwood, Val. Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (İstanbul: Metis Yayınları, 2004).
 • Rich, Adrienne. “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”. Feminism and Sexuality. 130-144. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996).
 • Said, Edward. Kültür ve Emperyalizm. (İstanbul: Hil Yayınları, 2004).
 • Slocum, Sally. “Woman The Gatherer: Male Bias in Anthropology”. Rayna R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women. (New York: Monthly Review Press, 1975).
 • Spivak, Gayatri C. “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives”. History and Theory. (1985) 4/3.
 • Taylor, Chloë. “Abnormal Appetites: Foucault, Atwood, and the Normalization of an Animal-Based Diet”. Journal for Critical Animal Studies. (2012) 10/4.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ezgi Burgan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Burgan, Ezgi. “İlk kültürel Gereç çuval Ise: Erkeklik Ve Et Yemenin kesişimselliğinde Bilimsel anlatıların kuruluşu”. Fe Dergi 7, sy. 2 (Aralık 2015): 34-47. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000141.