Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Feminist Approaches in Graphic Design; Sheila Levrant De Bretteville and the Woman's Building

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 109 - 124, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000169

Öz

In this article is tried to explan Sheila Levrant de Breteville who participated in feminist art movement in 1970s and one of the founders of Woman's Building, reflections to graphic design, creative and professional lifes of women, art circles and society of artistic activities in this here associated with appearance of second-wave women's movement and regain to strenght of feminism. Moreover, In this study is mentioned in detail being the first place Sheila Levrant de Bretteville, one of the pioneer female artists of feminist art that is effective in 1970s, feminist art and design activities which is production area throughout her professional life, Woman's Building, Women Graphic Center, how they arise and their development processes. Many works of artist were commented and how to contribute to field of innovative approaches adopted was evaluated as well as her work that is first and the most important feminist approaches in the field was laid emphasis on

Kaynakça

 • AIGA, Sheila Levrant de Bretteville. 1 Mart 2004.
 • Antmen, Ahu. Sanat-Cinsiyet; Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008).
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori, (İletişim Yayınları, İstanbul 2014).
 • Love, Barbara J. Feminists who Changed America 1963- 1975 (Urbana ve Chicago: University of IIIinois Press, 2006).
 • Oppenheimer, Sarah. Women’s Caucus For Art, Honor Awards For Lıfetıme Achıevement In The Vısual Arts: Sheila Levrant de Bretteville, 2016 National Lifetime Achievement Awards, ed. National Museum of Women in the Arts, 14-17. (New York: National Museum of Women in the Arts 2016).
 • Reckitt, Helena, ve Peggy Phelan. Art and Feminism. Phaidon Press, 2012.

Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar; Sheila Levrant De Bretteville ve Woman's Building, Women's Graphic Center

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 109 - 124, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000169

Öz

Bu makalede ikinci dalga kadın hareketinin ortaya çıkması ve feminizmin yeniden güç kazanmasıyla birlikte 1970'li yıllarda feminist sanat hareketine katılan Sheila Levrant de Bretteville ve kurucularından biri olduğu Woman's Building, burada gerçekleştirilen sanatsal eylemlerin grafik tasarım, kadınların yaratıcı profesyonel yaşamı, sanat çevreleri ve topluma yansımaları anlatılmaya çalışılmıştır. 1970'lerde etkili olan feminist sanatın öncü kadın sanatçılardan biri olan Sheila Levrant de Bretteville başta olmak üzere sanat hayatı boyunca üretim alanı olan feminist sanat ve tasarım faaliyetleri, çalışmaları, Woman's Building, Women Graphic Center, nasıl ortaya çıktıkları ve gelişim süreçlerinden ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Sanatçının bir çok çalışması yorumlanıp benimsediği yenilikçi yaklaşımların alana nasıl katkı sağladığı değerlendirilip, grafik tasarım alanında belki de ilk ve en önemli feminist yaklaşımlar olan çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • AIGA, Sheila Levrant de Bretteville. 1 Mart 2004.
 • Antmen, Ahu. Sanat-Cinsiyet; Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008).
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori, (İletişim Yayınları, İstanbul 2014).
 • Love, Barbara J. Feminists who Changed America 1963- 1975 (Urbana ve Chicago: University of IIIinois Press, 2006).
 • Oppenheimer, Sarah. Women’s Caucus For Art, Honor Awards For Lıfetıme Achıevement In The Vısual Arts: Sheila Levrant de Bretteville, 2016 National Lifetime Achievement Awards, ed. National Museum of Women in the Arts, 14-17. (New York: National Museum of Women in the Arts 2016).
 • Reckitt, Helena, ve Peggy Phelan. Art and Feminism. Phaidon Press, 2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Selma KOZAK Bu kişi benim
Araştırma görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
KOZAK, Selma. “Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar; Sheila Levrant De Bretteville Ve Woman’s Building, Women’s Graphic Center”. Fe Dergi 8, sy. 2 (Aralık 2016): 109-24. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000169.