Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Güneşi Gördüm ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekânsal Örgütlenmesi ve Sınırlılıkları

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 137 - 148, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000171

Öz

Bu çalışmada Türkiye sinemasında 2000'li yıllarda çekilen Teslimiyet Emre Yalgın, 2010 ve Güneşi Gördüm Mahsun Kırmızıgül, 2009 filmleri, trans kimliklerin sosyo-mekansal temsili bağlamında değerlendirilmektedir. Henri Lefebvre gibi mekân kuramcılarının ve toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin mekâna ilişkin görüşlerinden yararlanılan çalışmada, trans bedenlerin hegemonik mekândaki hâkim iktidar mekanizmalarıyla ilişkileri, ne tür dışlama, sınırlandırma ve içerme mekanizmaları tarafından çerçevelendirildikleri, alternatif mekân kavrayışı oluşturup oluşturamadıkları araştırılmakta ve mekânsal ilişkiler aracılığıyla hâkim toplumsal cinsiyet kodlarını/değerlerini kesintiye uğratabilecek karşıt kodlar geliştirip geliştiremedikleri sorgulanmaktadır

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. Duyguların Kültürel Politikası, çev. Sultan Komut (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014).
 • Butler, Judith. Bela Bedenler, çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay (İstanbul: Pinhan, 2014).
 • Çiçekoğlu, Feride. Vesikalı Şehir (İstanbul: Metis, 2007).
 • Halberstam, Judith. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives (New York and London: New York University Press, 2005).
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014).
 • Mennel, Barbara. Cities and Cinema (New York: Routledge, 2008).
 • Myslik, Wayne D. “Renegotiating the Social/Sexual Identities of Places, Gay Communities as Safe Havens or Sites of Resistence?” Bodyspace: Destabilizing Geographies of Gender and Sexuality ed. Nancy Duncan (London and New York: Routledge, 1996), 155-168.
 • Öz, Yasemin. “Ahlaksızların Mekânsal Dışlanması,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık, 2009), 284- 302.
 • Saybaşılı, Nermin. Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri, çev. Bülent Doğan (İstanbul: Metis, 2011).
 • Selek, Pınar. Maskeler, Süvariler, Gacılar, Ülker Sokak: Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı (Ankara: Ayizi Kitap, 2011).
 • Suner, Asuman. Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek (İstanbul: Metis, 2006).
 • Zengin, Aslı. İktidarın Mahremiyeti: İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet (İstanbul: Metis, 2011).

Spatial Organization and Limitations of Transgender Identities in Güneşi Gördüm and Teslimiyet

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 137 - 148, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000171

Öz

This study aims to consider movies shot in the 2000s, Teslimiyet Other Angels, Emre Yalgın, 2010 and Güneşi Gördüm I Saw the Sun, Mahsun Kırmızıgül, 2009 , within the context of socio-spatial representation of transgender identities. Considering ideas of gender and space theoreticians such as Henri Lefebvre, the study explores trans bodies’ relationships with dominant political power mechanisms in hegemonic space, what kind of exclusion, limitation and inclusion mechanisms they are framed with and whether they can produce any alternative spatial conception, and it also questions whether they have developed opposing codes that can interfere with dominant gender codes by means of spatial relationships

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. Duyguların Kültürel Politikası, çev. Sultan Komut (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014).
 • Butler, Judith. Bela Bedenler, çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay (İstanbul: Pinhan, 2014).
 • Çiçekoğlu, Feride. Vesikalı Şehir (İstanbul: Metis, 2007).
 • Halberstam, Judith. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives (New York and London: New York University Press, 2005).
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014).
 • Mennel, Barbara. Cities and Cinema (New York: Routledge, 2008).
 • Myslik, Wayne D. “Renegotiating the Social/Sexual Identities of Places, Gay Communities as Safe Havens or Sites of Resistence?” Bodyspace: Destabilizing Geographies of Gender and Sexuality ed. Nancy Duncan (London and New York: Routledge, 1996), 155-168.
 • Öz, Yasemin. “Ahlaksızların Mekânsal Dışlanması,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık, 2009), 284- 302.
 • Saybaşılı, Nermin. Sınırlar ve Hayaletler: Görsel Kültürde Göç Hareketleri, çev. Bülent Doğan (İstanbul: Metis, 2011).
 • Selek, Pınar. Maskeler, Süvariler, Gacılar, Ülker Sokak: Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı (Ankara: Ayizi Kitap, 2011).
 • Suner, Asuman. Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek (İstanbul: Metis, 2006).
 • Zengin, Aslı. İktidarın Mahremiyeti: İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet (İstanbul: Metis, 2011).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Eren YÜKSEL Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
YÜKSEL, Eren. “Güneşi Gördüm Ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekânsal Örgütlenmesi Ve Sınırlılıkları”. Fe Dergi 8, sy. 2 (Aralık 2016): 137-48. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000171.