Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıfta ırk ve ırkçılık- Öteden öfkeyle bakmak

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 10, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000071

Öz

Bu forum, ‘coğrafyacılar olarak yaptığımız herşey, toplum meseleleri ile alakalıdır’ diyen önermeyi ciddiye almaktadır. Forumumuz, ‘pedagoji’ ve ‘politika’ kavramlarının açılımlarını kullanarak, toplumun daha geniş kesimlerinin, her daim içerisinde -bilerek veya bilmeyerek ve kasten ya da değil bulunduğumuz yönlendirme ve şekillendirme süreçlerimizin nasıl ve hangi sebeplerle olduğu üzerine fikir yürütmektedir. Birçoğumuza göre, bu tür şekillendirme ve yönlendirmeler sadece veya genellikle etkileme veya niyet açısından anlamlı bulduğumuz etkinlikler- örneğin politika üretmeye dönük araştırmalar gibi üzerinden ilerler. Halbuki, bu forum sadece belli bir grup etkinliği içtimai sonuçlar üreten bir yere kaldırmanın yanıltıcılığını iddia eder. ‘Katılımcı’, ‘aktivist’ ve ‘kamusal alan’ coğrafyalarına dair son dönemlerdeki tartışmaları biraraya getirerek Forumumuz, okuyuculara mesleğimiz dahilinde gerçekleştirdiğimiz birçok farklı çeşitlilikteki etkinliğin bu tür coğrafyalarla olası ilişkilerine dair tartışmalar ve örnekler sunmaktadır. Giriş ve müteakip beş yazı, meslekteki coğrafyacılar olarak bizlerin daha geniş toplum kesimleri ile olan ilişkilerimiz açısından kendimizin ve etkinliklerimizin ortak bir kavrayışını hedeflemektedir. Böylelikle bu forum, büyük C ile betimlenen akademik coğrafya ve küçük c ile imlenen sıradan- dünyamızı dolduran, düşü kurulan ve gerçek coğrafyalar arasındaki ilişkiler hakkında süregiden tartışmalara önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır

Kaynakça

 • Bhabha, H. The location of culture (New York: Routledge, 1994).
 • Boyle, M. “Sartre’s circular dialectic and the empires of abstract space: a history of space and place in Ballymun, Dublin,” Annals of the Association of American Geographers 95, (2004): 181–201.
 • Bishop, A. Becoming an ally: breaking the cycle of oppression in people (second edition) (London: Zed Books, 2002).
 • Dei, G.J.S. Anti-racism education theory and practice (Halifax: Fernwood, 1996).
 • Essed, P. Understanding everyday racism: an interdisciplinary theory (London: Sage, 1991).
 • Fanon, F, The wretched of the earth, çev. Constance Farrington (New York: Grove Press, 1963 [1961]).
 • Fanon, F. Black skin, white masks, çev. Charles Lam Markmann (New York: Grove Press,1967 [1965]).
 • Gordon, L.R., Bad faith and antiblack racism, Atlantic Highlands (New Jersey: Humanities Press, 1995).
 • Henry, F., Systematic racism toward Aboriginal faculty and faculty of colour at Queen’s University report on the 2003 study ‘Understanding the experiences of visible minority Aboriginal faculty members at Queen’s University’, Report to the Queen’s Educational Equity Committee and Suzanne Fortier, Vice-Principal Academic (2004).
 • Henry, F. and Tator, C., The colour of democracy: racism in Canadian society (Toronto: Thomson Nelson, 2006).
 • Judy, R.A.T. “Fanon’s body of black experience”, içinde Fanon: a critical reader, ed. Gordon, L.R., Denean Sharpley- Whiting, T. & White, R.T. (Oxford: Blackwell, 1996), 53–73.
 • Kobayashi, A. “‘Race’ and racism in the classroom: some thoughts on unexpected moments”, The Journal of Geography 98 (1999) 179–82.
 • Kobayashi, A. “Geography, spatiality, and racialization: the contribution of Edward Said”, The Arab World Geographer/Le Géographe du monde arabe 7(1–2) (2004) 79–90.
 • Kruks, S. “Fanon, Sartre, and identity politics” içinde Fanon: a critical reader, ed. Gordon, L.R., Denean Sharpley- Whiting, T. and White, R.T. (Oxford: Blackwell, 1996), 122–33.
 • Kübler-Ross, E. On death and dying (New York: Macmillan, 1969).
 • McIntosh, P. “White privilege: unpacking the invisible knapsack”, Peace and Freedom July–August (1989), 10–12.
 • Razack, S. Looking white people in the eye: gender, race, and culture in courtrooms and classrooms (Toronto: University of Toronto Press, 1998).
 • Said, E., Orientalism (New York: Vintage, 1978).
 • Sartre, J.-P., Being and nothingness, çev. Hazel Barnes (NJ: Citadel Press, 1956 [1943]).
 • Sartre, J.-P., Search for a method (New York: Vintage, 1963 [1948]).
 • Sartre, J.-P., Critique of dialectical reason I: theory of practical ensembles (Londra: Verso, 1976 [1960]).
 • Sartre, J.-P, Critique of dialectical reason II: the intelligibility of history (Londra: Verso, 1991 [1985]).

'Race' and Racism in the classroom: Loking back on anger

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 10, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000071

Öz

'Race' and Racism in the classroom: Loking back on anger This Forum takes seriously the proposition that everything we do as geographers is potentially ‘relevant’ to the affairs of the wider society. Using expanded conceptions of ‘pedagogy’ and ‘politics’, the Forum suggests why and how we are always engaged in processes of shaping and steering this wider society, wittingly or not, and intentionally or not. In the minds of many of us, this shaping and steering only or mostly occurs through activities we assume to be self-evidently ‘relevant’ in intention or effect – like undertaking policy-relevant research. However, this Forum argues that it is misplaced to regard only a select group of our activities as socially consequential. Pulling together recent debates on ‘participatory’, ‘activist’ and ‘public’ geographies, the Forum offers arguments and examples that show readers the potential relevance of the whole range of diverse practices in which we professionally engage. The introduction and five subsequent contributions together suggest that we aim for a ‘joined- up’ conception of ourselves and our activities as professional geographers embedded in a wider society. As such, the Forum aims to make a distinctive contribution to ongoing discussions of how big-G academic geography relates to the plethora of small-g quotidian geographies – imagined and real – that are the stuff of our world

Kaynakça

 • Bhabha, H. The location of culture (New York: Routledge, 1994).
 • Boyle, M. “Sartre’s circular dialectic and the empires of abstract space: a history of space and place in Ballymun, Dublin,” Annals of the Association of American Geographers 95, (2004): 181–201.
 • Bishop, A. Becoming an ally: breaking the cycle of oppression in people (second edition) (London: Zed Books, 2002).
 • Dei, G.J.S. Anti-racism education theory and practice (Halifax: Fernwood, 1996).
 • Essed, P. Understanding everyday racism: an interdisciplinary theory (London: Sage, 1991).
 • Fanon, F, The wretched of the earth, çev. Constance Farrington (New York: Grove Press, 1963 [1961]).
 • Fanon, F. Black skin, white masks, çev. Charles Lam Markmann (New York: Grove Press,1967 [1965]).
 • Gordon, L.R., Bad faith and antiblack racism, Atlantic Highlands (New Jersey: Humanities Press, 1995).
 • Henry, F., Systematic racism toward Aboriginal faculty and faculty of colour at Queen’s University report on the 2003 study ‘Understanding the experiences of visible minority Aboriginal faculty members at Queen’s University’, Report to the Queen’s Educational Equity Committee and Suzanne Fortier, Vice-Principal Academic (2004).
 • Henry, F. and Tator, C., The colour of democracy: racism in Canadian society (Toronto: Thomson Nelson, 2006).
 • Judy, R.A.T. “Fanon’s body of black experience”, içinde Fanon: a critical reader, ed. Gordon, L.R., Denean Sharpley- Whiting, T. & White, R.T. (Oxford: Blackwell, 1996), 53–73.
 • Kobayashi, A. “‘Race’ and racism in the classroom: some thoughts on unexpected moments”, The Journal of Geography 98 (1999) 179–82.
 • Kobayashi, A. “Geography, spatiality, and racialization: the contribution of Edward Said”, The Arab World Geographer/Le Géographe du monde arabe 7(1–2) (2004) 79–90.
 • Kruks, S. “Fanon, Sartre, and identity politics” içinde Fanon: a critical reader, ed. Gordon, L.R., Denean Sharpley- Whiting, T. and White, R.T. (Oxford: Blackwell, 1996), 122–33.
 • Kübler-Ross, E. On death and dying (New York: Macmillan, 1969).
 • McIntosh, P. “White privilege: unpacking the invisible knapsack”, Peace and Freedom July–August (1989), 10–12.
 • Razack, S. Looking white people in the eye: gender, race, and culture in courtrooms and classrooms (Toronto: University of Toronto Press, 1998).
 • Said, E., Orientalism (New York: Vintage, 1978).
 • Sartre, J.-P., Being and nothingness, çev. Hazel Barnes (NJ: Citadel Press, 1956 [1943]).
 • Sartre, J.-P., Search for a method (New York: Vintage, 1963 [1948]).
 • Sartre, J.-P., Critique of dialectical reason I: theory of practical ensembles (Londra: Verso, 1976 [1960]).
 • Sartre, J.-P, Critique of dialectical reason II: the intelligibility of history (Londra: Verso, 1991 [1985]).
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Audrey Kobayashi Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Kobayashi, Audrey. “Sınıfta ırk Ve ırkçılık- Öteden öfkeyle Bakmak”. Fe Dergi 4, sy. 2 (Haziran 2012): 1-10. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000071.