Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 30 - 43, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000074

Öz

Cinsel davranışları boyunduruk altına sokmak, yasanın belki de en eski takıntılarından biridir. Fakat yüzyıllar boyunca yasanın hedeflediği şey, hakiki bir cinsiyet talebinde bulunmak değil, belirli cinsel davranışları, evlilik ilişkilerini merkeze alarak yasaklamaktı. Eş cinselliği, bir hakikat ve bir müdahale alanı olarak inşa eden şey, yasadan çok norm olmuştur: Yasanın cezalandırdığı şey belirli bir cinsel ilişki türüydü, oysa normun patolojik ilân ettiği şey bir tür olarak eşcinselliktir. Nitekim buna koşut olarak yasa ya norma eklemlenmiş ya da giderek geri çekilmiştir. Şimdi yasa bir başka şekilde yeniden gündemimizde, ancak bu defa karşımıza almak için değil: Artık yasa, nefret söylemi ve nefret suçları karşısında göreve çağırdığımız şeydir. Bu makale, eşcinselliğin yasayla, suçla ve cezayla ilişkilenme tarzlarındaki dönüşümlere odaklanarak, hem yasanın yerini doğru tespit etmeye, hem de yasanın siyasal özneleşme bakımından doğurduğu handikapları sorgulamaya çalışmaktadır

Kaynakça

 • Badiou, Alain. Yüzyıl, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayınları, 2010).
 • Baird, Vanessa. Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İlhâller, çev. Hayrullah Doğan (İstanbul: Metis Yayınları, 2004).
 • Beccaria, Cesare. On Crimes and Punishments and Other Writings, ed. Richard Bellamy, tr. Richard Davies, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
 • Crompton, Louis. Homosexuality and Civilisation (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003).
 • Diken, Bülent. Nihilizm, çev. Aylin Onacak (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011).
 • Ecevitoğlu, Pınar. Namus, Töre ve İktidar: Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2003).
 • Foucault, Michel. Hapishanenin Doğuşu: Gözetim Alında Tutmak ve Cezalandırmak, çev. Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: İmge Yayınları, 2000).
 • Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge, tr. Sheridan Smith (New York: Pantheon Books, 1972).
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu, çev. K. Sahir Sel (İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996).
 • Pfohl, Stephen. Images of Deviance and Social Control: A Sociological History, Second Edition (New York: McGraw- Hill, 1994).
 • Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy, tr. Julie Rose (Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1999).
 • Rancière, Jacques. Siyasalın Kıyısında, çev. Aziz Ufuk Kılıç (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Sade, Marquis de. Yatak Odasında Felsefe, çev. Kerim Sadî (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005).
 • Sofokles. Kral Oidipus, çev. Güngör Dilmen (İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2002).

A True Sex, Yoke of the Law and Political Subjectivity

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 30 - 43, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000074

Öz

A True Sex, Yoke of the Law and Political Subjectivity To subjugate sexual practices is probably one of the oldest obsessions of the law. Nevertheless, the purpose of the law was for centuries not to demand a true sex, but to ban some sexual behaviours on the basis of matrimonial relations. Rather than the law, it has been the norm that constructs homo sexuality as a space of truth and intervention: The thing punished by the law was only a particular type of sexual relations. However, the thing called pathological by the norm is now homosexuality as a species. Hence, in parallel with this, either the law has been articulated to the norm, or it has gradually stepped back. Now, the law is once again on our agenda, but this time not to resist it: Now the law is the one that we call against hate speech and hate crimes. This article, by focusing on the transformation of the relation between crime, punishment and homosexuality, tries to determine the place of the law correctly on the one hand, and to question the handicap of the law in terms of political subjectivity on the other hand.

Kaynakça

 • Badiou, Alain. Yüzyıl, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayınları, 2010).
 • Baird, Vanessa. Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İlhâller, çev. Hayrullah Doğan (İstanbul: Metis Yayınları, 2004).
 • Beccaria, Cesare. On Crimes and Punishments and Other Writings, ed. Richard Bellamy, tr. Richard Davies, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
 • Crompton, Louis. Homosexuality and Civilisation (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003).
 • Diken, Bülent. Nihilizm, çev. Aylin Onacak (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011).
 • Ecevitoğlu, Pınar. Namus, Töre ve İktidar: Kadının Çıplak Hayat Olarak Kuruluşu (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2003).
 • Foucault, Michel. Hapishanenin Doğuşu: Gözetim Alında Tutmak ve Cezalandırmak, çev. Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: İmge Yayınları, 2000).
 • Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge, tr. Sheridan Smith (New York: Pantheon Books, 1972).
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu, çev. K. Sahir Sel (İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996).
 • Pfohl, Stephen. Images of Deviance and Social Control: A Sociological History, Second Edition (New York: McGraw- Hill, 1994).
 • Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy, tr. Julie Rose (Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1999).
 • Rancière, Jacques. Siyasalın Kıyısında, çev. Aziz Ufuk Kılıç (İstanbul: Metis Yayınları, 2007).
 • Sade, Marquis de. Yatak Odasında Felsefe, çev. Kerim Sadî (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005).
 • Sofokles. Kral Oidipus, çev. Güngör Dilmen (İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2002).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Özkan AGTAŞ
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
AGTAŞ, Özkan. “Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu Ve Siyasi Öznellik”. Fe Dergi 4, sy. 2 (Haziran 2012): 30-43. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000074.