Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Cinsel tacizle suçlanan feminist: Jane Gallop

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 43 - 56, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000075

Öz

Ünlü bir feminist edebiyat profesörü olan Jane Gallop, 1997 yılında çalıştığı Amerikan Üniversitesinde iki kadın öğrencisi tarafından cinsel tacizle suçlanmış, yapılan soruşturmanın ardından, cinsel taciz suçlaması haklı görülmemiş ancak üniversitenin “rızaya dayalı gönül ilişkilerini” onaylamayan politika ilkesini ihlal ettiği için uyarı almıştı. Gallop, olayın ardından yazdığı “Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist” adlı kitabında, hem kendi olayına açıklık getirmekte, hem de cinsel tacize karşı feminist siyasete dair çok çarpıcı ve etkili bir eleştiri yapmaktadır. Benim de benimsediğim bu yaklaşım çerçevesinde bu bildiride cinsel ilişkiler alanının feminist bir perspektifle hukuksal olarak düzenlenmesinin anlamına ve sınırlarına dair bir kavrayış geliştirmeye çalışacağım. Bu çerçevede, rıza, iktidar, güç asimetrisi, cinsellik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, norm gibi temel kavramlar etrafında tartışmayı geliştirerek, temelde şu soruya yanıt arayacağım: Cinsiyet eşitliğiyle ilgili hukuksal düzenleme, neden ve nasıl mücadele ettiğimiz bazı normları yeniden üretmeye ya da pekiştirmeye yol açabilmektedir?

Kaynakça

 • Butler, Judith. İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler, ( İstanbul, Ayrıntı, 2005)
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası, (İstanbul, Metis, 2008).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, (İstanbul, Ayrıntı, 2003).
 • Gallop, Jane. Daughter’s Seduction: Feminism and Psychoanalsis, (NewYok, Cornel University Press, 1982).
 • Gallop, Jane. Feminist Accused of Sexual Harassment, (Durham and London, Duke University Press, 1997).
 • Gallop, Jane. “Resisting Reasonableness”, Critical Inquiry, 25 Spring (1999).
 • Hooks, Bell. “Passionate Pedagogy; erotic student aculty relationships”, Z MAGAZİNE, March, (1996). 45-51
 • Modleski, Tania. “Fight the Power: A response to Jane Gallop, James Kincaid and Ann Pellegrini”, Critical Inquiry, 26 Spring (2000).
 • Özkazanç, Alev. “Siyaset, Hukuk ve Cinsel Suçlar: Assange Olayı ve Hukukçu Feminizmin Eleştirisi”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 4 sayı 1, (2012).
 • Pellegrini, Ann. “Pedagogy’s Turn: Observations on Students, Teacher and Tranference-love”, Critical Inquiry, 25 Spring (1999).
 • Sanger, Carol, “The Erotics of Torts”, Michigan Law Review, vlo.96, no.6, (1998).
 • Talbot, Margaret. “A Most Dangerous method”, linguafranca.mirror.thinfo.org/Archive/method.html
 • Dankprofessor’s Weblog: A Weblog examining sexual politics in higher education and beyond. Sex and the Ivy (http://sexandthe ivy.com/).
 • New York University Policies and Procedures: Bias and Harassment, Consensual Relations, www.nyu.cdu/students/studentaffairs.
 • Yale University, Policy on Teacher-Student consensual Relations, www.yale.edu/equaloppotunity/policies.
 • University of Wisconsin, Consensual Relations Statement, www.uwgb.edu/hr/policies/consensual.

A feminist accused of sexual harassment: Jane Gallop

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 43 - 56, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000075

Öz

A Feminist Accused of Sexual Harassment: Jane Gallop As one of the well known feminist American proffesors of literature Jane Gallop wrote a book called “Feminist Accused of Sexual Harassment” in 1997. The book was about her case as a feminist professor who was accused of sexual harassment by two of her female students. In her book she defends her case and she also explicity condemns the current university policies which regard the consensual relations as a form of sexual harassment. In this paper, I will make an argument in favor of Gallop’s position and will try to formulate a basic question around the debate. The question will be: while we the feminists are struggling against the sexist norms by using legal means, why and how are we inclined to reproduce or support those very norms?

Kaynakça

 • Butler, Judith. İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler, ( İstanbul, Ayrıntı, 2005)
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası, (İstanbul, Metis, 2008).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, (İstanbul, Ayrıntı, 2003).
 • Gallop, Jane. Daughter’s Seduction: Feminism and Psychoanalsis, (NewYok, Cornel University Press, 1982).
 • Gallop, Jane. Feminist Accused of Sexual Harassment, (Durham and London, Duke University Press, 1997).
 • Gallop, Jane. “Resisting Reasonableness”, Critical Inquiry, 25 Spring (1999).
 • Hooks, Bell. “Passionate Pedagogy; erotic student aculty relationships”, Z MAGAZİNE, March, (1996). 45-51
 • Modleski, Tania. “Fight the Power: A response to Jane Gallop, James Kincaid and Ann Pellegrini”, Critical Inquiry, 26 Spring (2000).
 • Özkazanç, Alev. “Siyaset, Hukuk ve Cinsel Suçlar: Assange Olayı ve Hukukçu Feminizmin Eleştirisi”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 4 sayı 1, (2012).
 • Pellegrini, Ann. “Pedagogy’s Turn: Observations on Students, Teacher and Tranference-love”, Critical Inquiry, 25 Spring (1999).
 • Sanger, Carol, “The Erotics of Torts”, Michigan Law Review, vlo.96, no.6, (1998).
 • Talbot, Margaret. “A Most Dangerous method”, linguafranca.mirror.thinfo.org/Archive/method.html
 • Dankprofessor’s Weblog: A Weblog examining sexual politics in higher education and beyond. Sex and the Ivy (http://sexandthe ivy.com/).
 • New York University Policies and Procedures: Bias and Harassment, Consensual Relations, www.nyu.cdu/students/studentaffairs.
 • Yale University, Policy on Teacher-Student consensual Relations, www.yale.edu/equaloppotunity/policies.
 • University of Wisconsin, Consensual Relations Statement, www.uwgb.edu/hr/policies/consensual.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Alev ÖZKAZANÇ Bu kişi benim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ankara Üniversitesi.

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
ÖZKAZANÇ, Alev. “Cinsel Tacizle suçlanan Feminist: Jane Gallop”. Fe Dergi 4, sy. 2 (Haziran 2012): 43-56. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000075.