Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Sineması'nda Ev İçi Alan ve Şiddet: Şiddetim Sevgimden

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 13 - 27, 01.01.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000060

Öz

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre kadınlara birlikte oldukları erkekler tarafından uygulanan şiddet; kadınların yaşamlarında en çok karşılaştıkları şiddet türüdür. Araştırmaya göre kadınlara sevgilileri ya da eşleri tarafından uygulanan şiddet, yabancı ya da tanıdıkları kişiler tarafından taciz ya da tecavüze uğrama durumundan da yaygın. Bu bağlamda Türkiye Sineması’nda aile içi şiddeti doğrudan konu edinen ya da değinen filmlere bakmak, söz konusu şiddetin yönetmenler tarafından nasıl yorumlandığını analiz etmek açısından önem kazanıyor. Son on yılın Türkiye Sineması’nda ev içi alanda şiddete temas ettiği düşünülen filmler sırasıyla "İtiraf" Zeki Demirkubuz 2001 , "Gönül Yarası" Yavuz Turgul 2004 , "Banyo" Mustafa Altıoklar 2005 , "İki Çizgi" Selim Evci 2008 , "Vicdan" Erden Kıral 2008 , "Üç Maymun" Nuri Bilge Ceylan 2008 , "Sıcak" Abdullah Oğuz 2008 ve "Geriye Kalan" Çiğdem Vitrinel 2011 olarak karşımıza çıkar. Söz konusu filmlerde erkek karakterlerin ev içi alanda uyguladıkları şiddetin hangi nedenler çerçevesinde sunuldukları, filmlerin temsil politikaları aracılığı ile söz konusu şiddetin meşru kılınıp kılınmadığı araştırılırken, Gönül Yarası ve Vicdan filmlerinde kadın karakterler eşleri tarafından öldürüldüğü için namus cinayeti kavramı da analize dahil edilecektir.

Kaynakça

 • Abisel, Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar (Ankara: İmge Yayınları 1994).
 • Altınay, Ayşegül and Arat Yeşim, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul 2008).
 • Büker, Seçil and Eziler Kıran Ayşe, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul: Alan Yayınları 1999).
 • Demiray, Emine, Şiddetin Ailedeki Görüntüleri: Yengeç Sepeti In Büker S. (Ed), Sinema Yazıları (pp. 69- 77) (Ankara: Doruk Yayıncılık 1997).
 • İlkkaracan, Pınar, Gülçür Leyla and Arın Canan, Sıcak Yuva Masalı (İstanbul: Metis Yayınları 1996).
 • Kandiyoti, Deniz, Ataerkil Örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar In Sirin Tekeli (Ed) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (pp. 367-382). (İstanbul: İletişim Yayınları 1995).
 • Kardam, Filiz, Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri Eylem Programı için Öneriler ve Sonuç Raporu (Ankara: Nüfusbilim Derneği 2005).
 • Mıchaud, Yves, Şiddet çev: Cem Muhtaroğlu (İstanbul: Cep Üniversitesi İletişim Yayınları 1991).
 • Owen Korkut, Fidan and Owen Dean W, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2008).
 • Mojab, Shahrzad, Namusun Tikelliği ve Öldürmenin Evrenselliği: Erken Uyarı Sinyallerinden Feminist Pedagojiye In Shahrzad Mojab and Nahla Abdo (Ed) Namus Adına Şiddet (pp. 17-43) çev: Güneş Kömürcüler, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 2006).
 • Öztürk, Ruken and Baker Erdur Öözgür, Kadına Yönelik Şiddetin 1990 Sonrası Türk Sinemasında Temsili Eastern
 • Mediterranean University, Center for Women's Studies, Second International Conference on Women's Studies, Breaking the Glass Ceiling, April 26-28 2006, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • Rahte, Çaylı Emek , Aile İçi Şiddet ve Medya Gündüz Kuşağı Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü ve Yeniden Üretimi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi (2010).

Domestic Space and Violence in Turkish Cinema: My Violence is Because of My Love

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 13 - 27, 01.01.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000060

Öz

According to a research conducted by the Turkish Republic Prime Ministry Directorate General on the Status of Women in 2008, the most common type of violence encountered by women is violence inflicted on them by men with whom they have a romantic relationship. According to the same research, the violence committed by their lovers or spouses is more common than the risk of harassment or rape by an unknown person or an acquaintance. In this respect, it is particularly important to study the films which are about domestic violence or mention this subject in Turkish Cinema in order to analyse how the violence under consideration is interpreted by directors. The films which are considered to mention domestic violence in Turkish Cinema in the last ten years can be chronologically listed as: "İtiraf" Zeki Demirkubuz 2001 , "Gönül Yarası" Yavuz Turgul 2004 , "Banyo" Mustafa Altıoklar 2005 , "İki Çizgi" Selim Evci 2008 , "Vicdan" Erden Kıral 2008 , "Üç Maymun" Nuri Bilge Ceylan 2008 , "Sıcak" Abdullah Oğuz 2008 and "Geriye Kalan" Çiğdem Vitrinel 2011 . The purpose of this paper is to analyse which reasons are presented in these films as the source of violence committed by men in the domestic space and if this violence is justified by those films by the medium of politics of representation. The concept of honour killing is also included in the analysis since the female characters in two of these films, Gönül Yarası and Vicdan, are killed

Kaynakça

 • Abisel, Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar (Ankara: İmge Yayınları 1994).
 • Altınay, Ayşegül and Arat Yeşim, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul 2008).
 • Büker, Seçil and Eziler Kıran Ayşe, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul: Alan Yayınları 1999).
 • Demiray, Emine, Şiddetin Ailedeki Görüntüleri: Yengeç Sepeti In Büker S. (Ed), Sinema Yazıları (pp. 69- 77) (Ankara: Doruk Yayıncılık 1997).
 • İlkkaracan, Pınar, Gülçür Leyla and Arın Canan, Sıcak Yuva Masalı (İstanbul: Metis Yayınları 1996).
 • Kandiyoti, Deniz, Ataerkil Örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar In Sirin Tekeli (Ed) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (pp. 367-382). (İstanbul: İletişim Yayınları 1995).
 • Kardam, Filiz, Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri Eylem Programı için Öneriler ve Sonuç Raporu (Ankara: Nüfusbilim Derneği 2005).
 • Mıchaud, Yves, Şiddet çev: Cem Muhtaroğlu (İstanbul: Cep Üniversitesi İletişim Yayınları 1991).
 • Owen Korkut, Fidan and Owen Dean W, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 2008).
 • Mojab, Shahrzad, Namusun Tikelliği ve Öldürmenin Evrenselliği: Erken Uyarı Sinyallerinden Feminist Pedagojiye In Shahrzad Mojab and Nahla Abdo (Ed) Namus Adına Şiddet (pp. 17-43) çev: Güneş Kömürcüler, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 2006).
 • Öztürk, Ruken and Baker Erdur Öözgür, Kadına Yönelik Şiddetin 1990 Sonrası Türk Sinemasında Temsili Eastern
 • Mediterranean University, Center for Women's Studies, Second International Conference on Women's Studies, Breaking the Glass Ceiling, April 26-28 2006, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • Rahte, Çaylı Emek , Aile İçi Şiddet ve Medya Gündüz Kuşağı Televizyonunda Şiddetin Görünürlüğü ve Yeniden Üretimi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi (2010).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gül YAŞARTÜRK Bu kişi benim
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
YAŞARTÜRK, Gül. “Türkiye Sineması’nda Ev İçi Alan Ve Şiddet: Şiddetim Sevgimden”. Fe Dergi 4, sy. 1 (Ocak 2012): 13-27. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000060.