Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Dikmen Vadisi Gecekondu Bölgesindeki Kadınların Gündelik Yaşamındaki Değişim Nelere Bağlı?

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 101 - 111, 01.01.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000067

Öz

Ankara Yukarı Dikmen’de, üst-orta sınıf seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan alışveriş merkezi ve plazalarla çevrili bir gecekondu bölgesi vardır. Bu bölgenin büyük getirim değerini kullanmak için “her türlü yöntemle” ele geçirmeye çalışanlar ile buna karşı beş yıldır farklı dayanışma ve mücadele yöntemleri geliştiren, direnme hatları oluşturan gecekondu sakinleri arasında çok boyutlu bir kavga sürmektedir.Yazıda, bu bölgede geçirilen zamanda yapılan gözlemler ile dokuz kadın ile yapılan “derinlemesine görüşme” sonucunda semt sakini kadınların sosyoekonomik durumlarının yanı sıra esasen, ağırlıkla son beş yılda gecekondu yıkımlarına karşı çıkan kadınların gündelik yaşam koşullarının ne şekilde etkilenip değiştiğine odaklanılmaktadır

Kaynakça

 • Akgökçe Necla. “Kültürel Prizmanın Işığında Farklılıklar” (der) Akgökçe Necla ve İlyasoğlu Aynur, Yerli Bir Feminizme Doğru, (İstanbul: Sel, 2001) 71.
 • Ankara Tabip Odası, Yıkım Tehdidinin Dikmen Vadisi Halkı Üzerindeki Ruhsal Etkileri: Kontrollü Bir Alan Çalışması (Yayımlanmamış Rapor, Ankara, 2010)
 • İlyasoğlu, Aynur. “Kadınların Yaşam Tarihi Anlatılarına Kadın Çalışmaları Alanından Bir Bakış”, Yerli Bir Feminizme Doğru (der.) Akgökçe Necla ve İlyasoğlu Aynur (İstanbul: Sel Yayınları, 2001), 21.
 • Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi (İstanbul: İletişim, 2004).
 • Bayraktar, Sevi. Makbul Anneler, Müstakbel Vatandaşlar (Ankara: Ayizi, 2011).
 • Bulut, Yılmaz, Nail. Kent Yoksulluğu ve Gecekondu (İstanbul: Beta,2009).
 • Dandekar, Hemalata. “Kadın ve İskân: Geçmişteki Düşünceler, Gelecekteki Yönelimler” Diğerlerinin Konut Sorunları, (der) Emine Komut, (Ankara: TMMOB Yayınları, 1996),33.
 • De Certeau, Michel. Gündelik Hayatın Keşfi-I, Lale Arslan Özcan (çev.), (Ankara: Dost, 2009).
 • Mayol Pierre, Luce Giard, De Certeau Michel. Gündelik Hayatın Keşfi-II, Çağrı Eroğlu ve Erkan Ataçay (çev.), (Ankara: Dost, 2010), 31-36.
 • Komut, Emine (ed.), Diğerlerinin Konut Sorunları (Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları,1996).
 • Kümbetoğlu Belkıs. “Gecekondu’da kadın ve yaşam alanları”, Diğerlerinin Konut Sorunları, (der.) Emine Komut, (Ankara: TMMOB Yayınları, 1996), 90-96.
 • Özbek, Meral (ed.). Kamusal Alan (İstanbul: Hil, 2004).
 • Savran-Acar, Gülnur. Beden Emek Tarih (İstanbul: Kanat Kitap, 2004),100.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?” Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, (ed.) Zeynel Abidin Kızılyaprak, (İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 2000), 44.

What is the change in the lives of women in Dikmen shanty settlement area dependent upon?

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 101 - 111, 01.01.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000067

Öz

What is the change in the lives of women in Dikmen shanty settlement area dependent upon? In Ankara, Upper Dikmen, there is a shanty settlement area surrounded by shopping malls and plazas to meet the needs of upper-middle class elites. A multi-front war is being fought between those who want to seize it through "all kinds of methods" to make use of the great revenue yielding potential of the area, and residents who have developed different cooperation and struggle methods as well as resistance lines for the last five years. This article focuses on how the daily life circumstances and socio-economic status were influenced and changed of the women who oppose the demolition of their houses mainly in the last five years, using the results of observation of the area and in-depth interviews conducted with nine women residents

Kaynakça

 • Akgökçe Necla. “Kültürel Prizmanın Işığında Farklılıklar” (der) Akgökçe Necla ve İlyasoğlu Aynur, Yerli Bir Feminizme Doğru, (İstanbul: Sel, 2001) 71.
 • Ankara Tabip Odası, Yıkım Tehdidinin Dikmen Vadisi Halkı Üzerindeki Ruhsal Etkileri: Kontrollü Bir Alan Çalışması (Yayımlanmamış Rapor, Ankara, 2010)
 • İlyasoğlu, Aynur. “Kadınların Yaşam Tarihi Anlatılarına Kadın Çalışmaları Alanından Bir Bakış”, Yerli Bir Feminizme Doğru (der.) Akgökçe Necla ve İlyasoğlu Aynur (İstanbul: Sel Yayınları, 2001), 21.
 • Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi (İstanbul: İletişim, 2004).
 • Bayraktar, Sevi. Makbul Anneler, Müstakbel Vatandaşlar (Ankara: Ayizi, 2011).
 • Bulut, Yılmaz, Nail. Kent Yoksulluğu ve Gecekondu (İstanbul: Beta,2009).
 • Dandekar, Hemalata. “Kadın ve İskân: Geçmişteki Düşünceler, Gelecekteki Yönelimler” Diğerlerinin Konut Sorunları, (der) Emine Komut, (Ankara: TMMOB Yayınları, 1996),33.
 • De Certeau, Michel. Gündelik Hayatın Keşfi-I, Lale Arslan Özcan (çev.), (Ankara: Dost, 2009).
 • Mayol Pierre, Luce Giard, De Certeau Michel. Gündelik Hayatın Keşfi-II, Çağrı Eroğlu ve Erkan Ataçay (çev.), (Ankara: Dost, 2010), 31-36.
 • Komut, Emine (ed.), Diğerlerinin Konut Sorunları (Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları,1996).
 • Kümbetoğlu Belkıs. “Gecekondu’da kadın ve yaşam alanları”, Diğerlerinin Konut Sorunları, (der.) Emine Komut, (Ankara: TMMOB Yayınları, 1996), 90-96.
 • Özbek, Meral (ed.). Kamusal Alan (İstanbul: Hil, 2004).
 • Savran-Acar, Gülnur. Beden Emek Tarih (İstanbul: Kanat Kitap, 2004),100.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?” Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, (ed.) Zeynel Abidin Kızılyaprak, (İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 2000), 44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

M Tuğba KAYA Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Fakültesi Doktora.

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
KAYA, M Tuğba. “Dikmen Vadisi Gecekondu Bölgesindeki Kadınların Gündelik Yaşamındaki Değişim Nelere Bağlı?”. Fe Dergi 4, sy. 1 (Ocak 2012): 101-11. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000067.