PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Digital Opportunities for Social Transition: Blogosphere and Motherhood in Turkey

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 122 - 134, 01.01.2012

Öz

Dijital platformlar arasında bloglar kendini ifade etme ve kolektif kimlik süreçleri açısından popüler anlatısal kaynaklardır. Bu açıdan anne blogları bireysel ve kolektif olarak iki tür ifade biçiminin ortaya çıkmasına olanak veren, bunu da toplumsallaşmanın iki farklı biçimi olan fiziksel mekanda ve dijital mekanda gerçekleştiren örneklerdir. Buradan hareketle bu makalenin amacı bir yandan blog alanının özellikle anneler için gerek kişisel ifadeyi mümkün kılan, gerekse dayanışmacı topluluklar kurmayı sağlayan özelliklerini değerlendirme, diğer yandan bu bloglar aracılığıyla annelerim kimlik oluşturma patriklerini incelemektir. Bu makale özel olarak, anneliliğin Türkiye’de değişen ve dönüşen anlamını anne bloglarından yola çıkarak analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu makale iki aşamalı bir veri toplama sürecine dayanmaktadır: İlk önce ulusal düzeyde aile ve kadın blogları kategorilerinde en iyi blog ödüllerine aday gösterilen blog yazarlarına geleneksel bir soru kağıdı gönderilmiş, sonrasında yarı yapılandırılmış bir soru kağıdı anne blog yazarları arasında “internet mim”i olarak dolaşıma girmiştir; bu haliyle araştırmanın örnekleminin geleneksel kartopu yöntemini taklit eden bir tarzda oluşturulduğu söylenebilir. Söz konusu bloglarda yer alan tartışmalar ve başlatılan kampanyalar da ayrıca analize dahil edilmiştir.

Kaynakça

 • Aile, “Anneler Çalışmalı mı?” 4, no. 16, 1951.
 • Arat, Yeşim. “1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi: Liberal Kemalizmin Radikal Uzantısı,” Toplum ve Bilim 53 (1991): 7-19.
 • Arendell, Terry. “Conceiving and Investigating Motherhood: The Decade’s Scholarship,” Journal of Marriage and Family 62 (2000): 1192-1207.
 • Arıkan, Saadet. et.al (1996) Ve Hep Birlikte Koştuk, İlerici Kadınlar Derneği (1975-1980) (İstanbul: Açı Yayınları, 1996).
 • Batinic, Bernad. et.al Online Social Sciences (Seattle: Hogrefe& Huber Publications, 2002).
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Eğilimleri”, 2010, http://www.scribd.com/doc/48060033/BTK-2010-Elektronik-Haberle%C5%9Fme-Sektorunde-Tuketici-E %C4%9Filimleri.
 • Bora, Aksu. “Türk Modernleşme Sürecinde Annelik Kimliğinin Dönüşümü,” Yerli Bir Feminizme Doğru ed. Aynur İlyasoğlu and Necla Akgökçe (Ankara: Sel Yayıncılık, 2001), 77-105.
 • Çalışan Gebe Kim? http://calisangebe.com.
 • Coombes, Hilary. Research Using IT (Hampshire: Palgrave Publications, 2001).
 • Dicks, Bella et.al. Qualitative Research and Hypermedia Ethnography for the Digital Age (London: Sage Publication, 2005).
 • Friedan, Betty. The Feminine Mystique (London: Victor Gollancz Ltd., 1971).
 • Friedman May. Calixte, Shana L. (2009) “Introduction,” In: Friedman M, Calixte S L (eds) Mothering and Blogging, Mothering and Blogging, The Radical Act of Mommyblog ed. May Friedman M, Shana L. Calixte (Toronto: Demeter Press, 2009), 30-31.
 • Friedman, May. “Internet and Mothering,” Encyclopedia of Motherhood ed. Andrea O’Reilly (London: Sage Publication, 2010b).
 • Friedman May. “On Mommyblogging: Notes to a Future Historian,” Journal of Women’s History 22, no. 4 (2010a): 197-208.
 • Hayton, Kavita. New Expressions of the Self: Autobiographical Opportunities on the Internet,” Journal of Media Practice 10, no. 2-3 (2009): 199-213.
 • Hewson, Claire. et.al Internet Research Methods (London: Sage Publications, 2003).
 • Hine Chiristine (ed.). Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet (Oxford: Berg Publishers, 2005).
 • Hookway, Nicholas. “Entering the Blogosphere: Some Strategies for Using Blogs in Social Research,” Qualitative Research 8, no. 1 (2008): 91-113.
 • http://blogcuanne.com.
 • http://emzirmereformu.com.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme.
 • http://www.haberturk.com, July 31, 2010.
 • http://www.hurriyet.com.tr, March 7, 2008.
 • http://www.interaktifturkler.com/IT2009rapor.pdf.
 • http://www.ucansupurge.org/turkce/index2.php?Hbr=197.
 • Johns, Mark D. et.al. (ed.). Online Social Research: Methods, Issues and Ethics (New York: Peter Lang, 2004).
 • Jones, Steve (ed.). Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net (London: Sage Publications, 1999).
 • Karlsson, Lena. “Desperately Seeking Sameness: The Processes and Pleasures of Identification in Women’s Diary Blog Reading,” Feminist Media Studies 7, no. 2 (2007): 137-153.
 • Kaya, Özlem. Mothering Experiences of Professional Women in Turkey: Child Bearing, Child Caring and Child Rearing (Unpublished Master of Sciences Thesis, Supervisor Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Ankara: Middle East Technical University, 2008).
 • Kozinets, Robert V. Doing Ethnographic Research Online (London: Sage Publications, 2009).
 • Lopez, Lori Kido. “The Radical Act of ‘Mommyblogging’: Redefining Motherhood through the Blogosphere,” New Media Society 11, no. 5 (2009): 729-747.
 • Mann, Chris. Stewart, Fiona. “Internet Communication and Qualitative Research: a Handbook for Researching Online,” (London: Sage Publications, 2000).
 • Morrison, Amiee. “Autobiography in Real Time: A Genre Analysis of Personal Mommy Blogging,” Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace 4, no. 2 (2010): article 5.
 • Murthy, Dhiraj. “Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research,” Sociology 42, no. 5 (2008): 837-855.
 • Nezihe Muhittin. “Çocuklarımızı Nasıl Büyütmeliyiz?” Türk Kadın Yolu 1 (1925): 7. Ó
 • Baoill, Andrew. “Weblogs and the Public Sphere”
 • Into the Blogosphere.
 • http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/weblogs_and_the_public_sphere.html.
 • O’Reilly, Andrea. “Outlaw(ing) Motherhood: A Theory and Politic of Maternal Empowerment for the 21st Century,” Hecate: An Interdisciplinary Journal of Women's Liberation 36, no. 1 (2010): 17-29.
 • Oruz, İffet Halim. “Cumhuriyetin Kadını,” Kadın Gazetesi 11, no. 530 (1958): 1.
 • Osman Fahri. “Aile,” Arkadaş 1, no. 3 (1910a): 51-52.
 • Osman Fahri. “Aile,” Arkadaş 1, no. 9 (1910b): 165-166.
 • Özhan Dedeoğlu, Ayla. Discourses of Motherhood and Consumption Practices of Turkish Mothers,” Business and Economics Research Journal 1, no. 3 (2010): 1-15.
 • Rich, Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (London: Virago, 1976).
 • Walker, Jill. “Weblog,” Encyclopedia of Narrative Theory ed. David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (London: Routledge, 2005).

Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye'de Blog Dünyası ve Annelik

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 1, 122 - 134, 01.01.2012

Öz

Dijital platformlar arasında bloglar kendini ifade etme ve kolektif kimlik süreçleri açısından popüler anlatısal kaynaklardır. Bu açıdan anne blogları bireysel ve kolektif olarak iki tür ifade biçiminin ortaya çıkmasına olanak veren, bunu da toplumsallaşmanın iki farklı biçimi olan fiziksel mekanda ve dijital mekanda gerçekleştiren örneklerdir. Buradan hareketle bu makalenin amacı bir yandan blog alanının özellikle anneler için gerek kişisel ifadeyi mümkün kılan, gerekse dayanışmacı topluluklar kurmayı sağlayan özelliklerini değerlendirme, diğer yandan bu bloglar aracılığıyla annelerim kimlik oluşturma patriklerini incelemektir. Bu makale özel olarak, anneliliğin Türkiye’de değişen ve dönüşen anlamını anne bloglarından yola çıkarak analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu makale iki aşamalı bir veri toplama sürecine dayanmaktadır: İlk önce ulusal düzeyde aile ve kadın blogları kategorilerinde en iyi blog ödüllerine aday gösterilen blog yazarlarına geleneksel bir soru kağıdı gönderilmiş, sonrasında yarı yapılandırılmış bir soru kağıdı anne blog yazarları arasında “internet mim”i olarak dolaşıma girmiştir; bu haliyle araştırmanın örnekleminin geleneksel kartopu yöntemini taklit eden bir tarzda oluşturulduğu söylenebilir. Söz konusu bloglarda yer alan tartışmalar ve başlatılan kampanyalar da ayrıca analize dahil edilmiştir.

Kaynakça

 • Aile, “Anneler Çalışmalı mı?” 4, no. 16, 1951.
 • Arat, Yeşim. “1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi: Liberal Kemalizmin Radikal Uzantısı,” Toplum ve Bilim 53 (1991): 7-19.
 • Arendell, Terry. “Conceiving and Investigating Motherhood: The Decade’s Scholarship,” Journal of Marriage and Family 62 (2000): 1192-1207.
 • Arıkan, Saadet. et.al (1996) Ve Hep Birlikte Koştuk, İlerici Kadınlar Derneği (1975-1980) (İstanbul: Açı Yayınları, 1996).
 • Batinic, Bernad. et.al Online Social Sciences (Seattle: Hogrefe& Huber Publications, 2002).
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Eğilimleri”, 2010, http://www.scribd.com/doc/48060033/BTK-2010-Elektronik-Haberle%C5%9Fme-Sektorunde-Tuketici-E %C4%9Filimleri.
 • Bora, Aksu. “Türk Modernleşme Sürecinde Annelik Kimliğinin Dönüşümü,” Yerli Bir Feminizme Doğru ed. Aynur İlyasoğlu and Necla Akgökçe (Ankara: Sel Yayıncılık, 2001), 77-105.
 • Çalışan Gebe Kim? http://calisangebe.com.
 • Coombes, Hilary. Research Using IT (Hampshire: Palgrave Publications, 2001).
 • Dicks, Bella et.al. Qualitative Research and Hypermedia Ethnography for the Digital Age (London: Sage Publication, 2005).
 • Friedan, Betty. The Feminine Mystique (London: Victor Gollancz Ltd., 1971).
 • Friedman May. Calixte, Shana L. (2009) “Introduction,” In: Friedman M, Calixte S L (eds) Mothering and Blogging, Mothering and Blogging, The Radical Act of Mommyblog ed. May Friedman M, Shana L. Calixte (Toronto: Demeter Press, 2009), 30-31.
 • Friedman, May. “Internet and Mothering,” Encyclopedia of Motherhood ed. Andrea O’Reilly (London: Sage Publication, 2010b).
 • Friedman May. “On Mommyblogging: Notes to a Future Historian,” Journal of Women’s History 22, no. 4 (2010a): 197-208.
 • Hayton, Kavita. New Expressions of the Self: Autobiographical Opportunities on the Internet,” Journal of Media Practice 10, no. 2-3 (2009): 199-213.
 • Hewson, Claire. et.al Internet Research Methods (London: Sage Publications, 2003).
 • Hine Chiristine (ed.). Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet (Oxford: Berg Publishers, 2005).
 • Hookway, Nicholas. “Entering the Blogosphere: Some Strategies for Using Blogs in Social Research,” Qualitative Research 8, no. 1 (2008): 91-113.
 • http://blogcuanne.com.
 • http://emzirmereformu.com.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme.
 • http://www.haberturk.com, July 31, 2010.
 • http://www.hurriyet.com.tr, March 7, 2008.
 • http://www.interaktifturkler.com/IT2009rapor.pdf.
 • http://www.ucansupurge.org/turkce/index2.php?Hbr=197.
 • Johns, Mark D. et.al. (ed.). Online Social Research: Methods, Issues and Ethics (New York: Peter Lang, 2004).
 • Jones, Steve (ed.). Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net (London: Sage Publications, 1999).
 • Karlsson, Lena. “Desperately Seeking Sameness: The Processes and Pleasures of Identification in Women’s Diary Blog Reading,” Feminist Media Studies 7, no. 2 (2007): 137-153.
 • Kaya, Özlem. Mothering Experiences of Professional Women in Turkey: Child Bearing, Child Caring and Child Rearing (Unpublished Master of Sciences Thesis, Supervisor Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Ankara: Middle East Technical University, 2008).
 • Kozinets, Robert V. Doing Ethnographic Research Online (London: Sage Publications, 2009).
 • Lopez, Lori Kido. “The Radical Act of ‘Mommyblogging’: Redefining Motherhood through the Blogosphere,” New Media Society 11, no. 5 (2009): 729-747.
 • Mann, Chris. Stewart, Fiona. “Internet Communication and Qualitative Research: a Handbook for Researching Online,” (London: Sage Publications, 2000).
 • Morrison, Amiee. “Autobiography in Real Time: A Genre Analysis of Personal Mommy Blogging,” Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace 4, no. 2 (2010): article 5.
 • Murthy, Dhiraj. “Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research,” Sociology 42, no. 5 (2008): 837-855.
 • Nezihe Muhittin. “Çocuklarımızı Nasıl Büyütmeliyiz?” Türk Kadın Yolu 1 (1925): 7. Ó
 • Baoill, Andrew. “Weblogs and the Public Sphere”
 • Into the Blogosphere.
 • http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/weblogs_and_the_public_sphere.html.
 • O’Reilly, Andrea. “Outlaw(ing) Motherhood: A Theory and Politic of Maternal Empowerment for the 21st Century,” Hecate: An Interdisciplinary Journal of Women's Liberation 36, no. 1 (2010): 17-29.
 • Oruz, İffet Halim. “Cumhuriyetin Kadını,” Kadın Gazetesi 11, no. 530 (1958): 1.
 • Osman Fahri. “Aile,” Arkadaş 1, no. 3 (1910a): 51-52.
 • Osman Fahri. “Aile,” Arkadaş 1, no. 9 (1910b): 165-166.
 • Özhan Dedeoğlu, Ayla. Discourses of Motherhood and Consumption Practices of Turkish Mothers,” Business and Economics Research Journal 1, no. 3 (2010): 1-15.
 • Rich, Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (London: Virago, 1976).
 • Walker, Jill. “Weblog,” Encyclopedia of Narrative Theory ed. David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (London: Routledge, 2005).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Pınar Melis Yelsalı PARMAKSIZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
PARMAKSIZ, Pınar Melis Yelsalı. “Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye’de Blog Dünyası Ve Annelik”. Fe Dergi 4, sy. 1 (Ocak 2012): 122-34.