Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Giriş: Feminist İktisat

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 3, 01.06.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000051

Öz

Feminist iktisat özgün bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı günden beri eleştirel doğası ile iktisadın en
dinamik yaklaşımlarından birini oluşturmuştur. Diğer sosyal bilim dallarıyla yoğun bir etkileşim içinde olması,
bu dinamik ve sürekli gelişen yapısının temel taşlarından biridir. Özellikle yerleşik iktisatın/ekonomik
ortodoksinin ısrarcı “tekçi”liğine karşılık bu disiplinlerarasılık tek başına, ürettiği iktisadi bilgiyi farklılaştırmaya
yetmiştir. Feminist iktisat, iktisadi yaşamda kadının rolünü ve onun sorunlarını tahlil dışı bırakan, yok sayan
diğer tüm iktisadi paradigmalara bir başkaldırıdır. Feminist iktisatçılar, toplumsal eşitliği hedefleyerek,
toplumsal değişim ve dönüşüme bağlılıklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Özlem ALBAYRAK Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi


Emel MEMİŞ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
ALBAYRAK, Özlem, ve Emel MEMİŞ. “Giriş: Feminist İktisat”. Fe Dergi 3, sy. 2 (Haziran 2011): 1-3. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000051.