Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Paris Yanıyor: Bir toplumsal cinsiyet eleştirisi

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 15 - 23, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000040

Öz

Kadınlık veya erkekliğe dair rollerin karşı cinse mensup kişiler tarafından canlandırıldığı yerlerin incelenmesi toplumsal cinsiyet ile ilgili yeni bir bakış açısı getirmesi açısından önemlidir. Bu yerlerdeki yaşamı inceleyen filmler toplumsal cinsiyeti ilgilendiren konulara atıf yapması açısından önemli kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Jennie Livingston tarafından yönetilen Paris is Burning filmi de transseksüeller, toplumsal cinsiyet ve görece ırk ile ilgili konulara dikkat çekmesi açısından bu alanda eşsiz bir kaynaktır. Filmde New York’ta yaşayan siyahî gey ve transseksüellerin yaşamları ele alınmakta ve bu kişilerin toplumsal cinsiyet ve kadınlık ile ilgili konulardaki tanım ve değerlendirilmelerine yer verilmektedir. Bu makalede, Paris is Burning filmi incelenerek filmdeki gey ve transseksüellerin toplumsal cinsiyet ve kadınlık ile ilgili söylemleri üzerinde durulacak ve filmdeki bu kişilerin toplumsal cinsiyet ile ilgili yaklaşımlarının heteroseksist ve ataerkil söylemlere karşı çıkan, toplumsal cinsiyet ile ilgili devrimci ve yeni bir yaklaşım getirip getiremediği tartışılacaktır

Kaynakça

 • Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (USA: Routledge, 1993).
 • Dean, Tim. Beyond Sexuality (USA: The University of Chicago Press, 2000).
 • Hooks, Bell. Reel To Real: Race, Sex and The Class At The Movies (USA: Routledge, 1996).
 • Newton, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America (USA: The University of Chicago Press, 1972).
 • Paris is Burning. DVD. Directed by Jennie Livingston (Miramax Films, 1991).
 • Rupp, Leila J. and Taylor, Verta. Drag Queens at the 801 Cabaret (USA: The University of Chicago Press, 2003).
 • TransAmazon: A Gender Queer Journey. DVD. Directed by Laurie Wen (UNH Video Services, 2003).

Paris is burning: A critic of gender

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 15 - 23, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000040

Öz

Examining drags, where femininity and/or masculinity are performed by opposite sexes, gains importance for providing a new insight into gender issue. The films focusing on the life in drags are considered to be significant tools to understand issues related to gender. Paris is Burning, a film directed by Jennie Livingston, is an invaluable source for attracting attention towards drags, transsexuals, gender and relatively race in this regard. The film focuses on the drag balls where black gays and transsexuals living in New York perform femininity as drag queens by giving crucial clues about how those people define and evaluate femininity and gender. In this article, the film, Paris is Burning, will be analyzed on the basis that whether the attitudes of gays and transsexuals in the film will bring a revolutionary perspective, which is the rejection of the norms of heterosexist and patriarchal culture, into gender issue

Kaynakça

 • Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (USA: Routledge, 1993).
 • Dean, Tim. Beyond Sexuality (USA: The University of Chicago Press, 2000).
 • Hooks, Bell. Reel To Real: Race, Sex and The Class At The Movies (USA: Routledge, 1996).
 • Newton, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America (USA: The University of Chicago Press, 1972).
 • Paris is Burning. DVD. Directed by Jennie Livingston (Miramax Films, 1991).
 • Rupp, Leila J. and Taylor, Verta. Drag Queens at the 801 Cabaret (USA: The University of Chicago Press, 2003).
 • TransAmazon: A Gender Queer Journey. DVD. Directed by Laurie Wen (UNH Video Services, 2003).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mine EGBATAN Bu kişi benim
Bilkent Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
EGBATAN, Mine. “Paris Yanıyor: Bir Toplumsal Cinsiyet eleştirisi”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 15-23. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000040.