Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kürtaj: cinayet süsü verilmiş bir intihar mı?

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 71, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000045

Öz

Tıp etiğinde, kürtaj olgusuna yaklaşım için geliştirilen argümanların çoğunda “hak” merkezi bir kavramdır. Embriyonun “yaşama hakkı” ile kadının “kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı”nın karşılaştırılması çerçevesinde ve bir “çıkarlar çatışması” olarak tartışılan konu, bu haliyle tüm boyutlarıyla ele alınamamakta; belki de en önemli nokta gözden kaçmaktadır. Bu yazıda, konuyu “kadın bakış açısıyla” ele alan bir argüman geliştirmeye çalışacağım. Kadının benlik duygusunun başkalarıyla süreklilik içinde olduğundan hareket ederek, kürtaj olgusunda embriyo ile kadının karşıt taraflar olmadığına, ve durumdan kadının da zarar gördüğüne dikkat çekeceğim. Bu bağlamda kürtaj karşıtı argümanlarda embriyoya karşı işlenen bir “cinayet” olarak tanımlanan kürtaj olgusunu, aslında, bir tür “intihar” olarak nitelendirmeyi önereceğim

Kaynakça

 • Aksoy Ş. Kürtaj Sadece Tıbbi Bir Karar Olabilir mi?, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1996; 4(1): 12-15.
 • Aksakal O. Gebelik Sonlandırma İşlemi Sürecindeki Endişe Sebepleri Ve Bunlara Bağlı Anksiyeteyi Azaltmak, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2003; 11(2): 56-60.
 • Bondeson W, Engelhardt T, Spicker S, Winship D, eds. Abortion and the Status of the Fetus. D. Reidel Publishing Company, Holland, 1984: 247-272.
 • Chodorow N. The Reproduction of Mothering Psychoanalysis and the Sociology of Gender. University of California Press, United States of America, 1979.
 • Don Marquis. Why Abortion is Immoral, Journal of Philosophy, 1989; LXXXVI(4): 183-202.
 • Demirhan Erdemir A. Üretim Fonksiyonundaki Tıbbi Uygulamaların Tıbbi Etikteki Yeri, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1993; 1(1): 27-34.
 • Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, yayın tarihi belirtilmemiş]: 70. “Medeia,” Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 15, İstanbul, 1990: 479.
 • Önal G. Feminist Biyoetik ve Adalet, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, Bursa, : 465-473. Şahinoğlu S. Türkiye’de Kürtaj Olgusunun Feminist Biyomedikal Etik Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, Bursa, 2003: 498-504.
 • Thomson J. J. A Defense of Abortion, Philosophy and Public Affairs, 1971; 1(1): 47-66.
 • Singer P. The Moral Status of the Embryo. Tooley M. Abortion and Infanticide, Philosophy and Public Affairs, 1972; 2(1): 37-65.
 • Whitbeck C. The Moral Implications Regarding Women as People: New Perspectives on Pregnancy and Personhood. Yurdakul G. “Female Body and its Representation in Medicine: A Case Study of Gynaecology”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 1998.

Abortion: Is it suicide in the guise of murder?

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 71, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000045

Öz

The concept of “rights” is central to most of the arguments on abortion in medical ethics. The common approach is the comparison of embryo’s “right to life” and woman’s “right to decide about her body”; and the issue is handled as a “conflict of interests”. This approach can not embrace the issue. Perhaps, the most important point is neglected. In this essay, I will try to develop my argument from “women’s point of view.” I will point out that, in the cases of abortion embryo and the woman are not sides in conflict. Since women’s sense of self is continuous with the others, women are, also, violated in abortion. Abortion is defined as “murder” in the arguments of its opponents. I will offer to define it, rather, as a kind of “suicide” from women’s point of view.

Kaynakça

 • Aksoy Ş. Kürtaj Sadece Tıbbi Bir Karar Olabilir mi?, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1996; 4(1): 12-15.
 • Aksakal O. Gebelik Sonlandırma İşlemi Sürecindeki Endişe Sebepleri Ve Bunlara Bağlı Anksiyeteyi Azaltmak, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2003; 11(2): 56-60.
 • Bondeson W, Engelhardt T, Spicker S, Winship D, eds. Abortion and the Status of the Fetus. D. Reidel Publishing Company, Holland, 1984: 247-272.
 • Chodorow N. The Reproduction of Mothering Psychoanalysis and the Sociology of Gender. University of California Press, United States of America, 1979.
 • Don Marquis. Why Abortion is Immoral, Journal of Philosophy, 1989; LXXXVI(4): 183-202.
 • Demirhan Erdemir A. Üretim Fonksiyonundaki Tıbbi Uygulamaların Tıbbi Etikteki Yeri, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 1993; 1(1): 27-34.
 • Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, yayın tarihi belirtilmemiş]: 70. “Medeia,” Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 15, İstanbul, 1990: 479.
 • Önal G. Feminist Biyoetik ve Adalet, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, Bursa, : 465-473. Şahinoğlu S. Türkiye’de Kürtaj Olgusunun Feminist Biyomedikal Etik Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, Bursa, 2003: 498-504.
 • Thomson J. J. A Defense of Abortion, Philosophy and Public Affairs, 1971; 1(1): 47-66.
 • Singer P. The Moral Status of the Embryo. Tooley M. Abortion and Infanticide, Philosophy and Public Affairs, 1972; 2(1): 37-65.
 • Whitbeck C. The Moral Implications Regarding Women as People: New Perspectives on Pregnancy and Personhood. Yurdakul G. “Female Body and its Representation in Medicine: A Case Study of Gynaecology”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 1998.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Didem Gediz GELEGEN Bu kişi benim
Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışma Merkezi/MERSİN

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
GELEGEN, Didem Gediz. “Kürtaj: Cinayet süsü Verilmiş Bir Intihar mı?”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 64-71. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000045.