Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınlar Örgütleniyor: Kadn Hareketi Aktivizmi

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 71 - 82, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000046

Öz

Genel itibariyle Türkiye’deki kadın hareketi aktivizmine odaklanan bu çalışma, kadınları örgütlenmeye taşıyan süreç ve etkenleri anlamayı amaçlıyor. Türkiye 1980lerden itibaren kadın örgütleri sayısının hızla arttığına tanık oldu. Aynı dönemde ülke çapında siyasi arenayı şekillendirmeye başlayan politik ve kültürel çeşitlilik, farklı sosyo-kültürel, politik, dini ve etnik aidiyetlere sahip kadınların oluşturdukları örgütlenmelere de yansıdı. Bu bağlamda bu çalışma, farklı çevreler, deneyimler ve aidiyetlerden gelen kadınların, kadın örgütleri ile karşılaşmaları, örgütlenmeleri ve kadın hareketinin birer parçası haline gelmelerine giden süreci inceliyor ve bu tür farklılıkların örgütlenme sürecine nasıl yansıdığı sorusunun yanıtını arıyor

Kaynakça

 • Ahmad, Feroz. Turkey: The Quest for Identity (Oxford: One World, 2005).
 • Akal, Emel. Kızıl Feministler (Istanbul: TÜSTAV, 2003).
 • Arıkan, Saadet, Atabek, Selma, Çarkçıoğlu, Semra et al. (eds.). Ve Hep Birlikte Koştuk: İlerici Kadınlar Derneği 1975
 • (Istanbul: Açı Yayınları, 1996).
 • Bodur, Marella and Susan Franceschet. “Women’s Mobilization in Chile and Turkey,” Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World eds. Jane. L. Parpart, Shirin M. Rai, and Kathleen Staudt (London: Routledge, 2002), 112-32.
 • Chatty, Dawn and Annika Rabo. “Introduction,” Organizing Women: Formal and Informal Women’s Groups in the Middle East eds. Dawn Chatty and Annika Rabo (Oxford: Berg, 1997), 1-23.
 • Çağlayan, Handan. Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Kadın Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu (Istanbul: İletişim Yayınları, 2007).
 • Çamer, Hale Nebile. Başkent Kadın Platformu Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Uçan Süpürge’de Yer Alan Gönüllü Kadınların Gönüllülük Deneyimlerinden Elde Ettikleri Kazanımlar (Unpublished MA Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of the Middle East Technical University, 2005). della Porta, Donatella and Mario Diani. Social Movements: An Introduction (Oxford: Blackwell, 2006).
 • Diani, Mario. Green Networks: A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995).
 • Gibelman, Margaret. “Women’s Perceptions of the Glass Ceiling in Human Service Organizations and What to Do About It,” Affilia, no. 3(2) Summer (1998): 147-65. http://aff.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/2/147, accessed 13 April 2010.
 • Hercus, Cheryl. Stepping Out of Line: Becoming and Being a Feminist (New York: Routledge, 2005).
 • Işık, Ruşen, Sakallı-Uğurlu, Nuray. “Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi,” Türk Psikoloji Yazıları, 12 (24) December (2009): 16-24
 • İlyasoğlu, Aynur. “ÖDP ve Kadınlar,” Birikim, March no. 83 (1996): 13-7.
 • Passy, Florence. “Social Networks Matter But Why,” Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action eds. Mario Diani and Doug McAdam (Oxford: Oxford University Press, 2003), 21-49.
 • STEP. The Project of Civil Society Index in Turkey (TÜSEV Yayınları, 2006) http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf, accessed 23 April
 • Vardarlı Safiye, İnal Tamer, Arın Canan Mevhibe, Beşpınar İnci and Kümbetoğlu Belkıs. Namus Cinayetleri/Töre Değil Ataerki (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010).

Mobilizing for women’s organizations: getting into activism

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 71 - 82, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000046

Öz

This paper focuses on women activists. It centres on the activists’ perceptions and experiences of becoming and being activists in women’s organizations in Turkey. Turkey has witnessed a gradual increase in the number of women’s organizations since the 1980s. While increasing political and cultural diversification shaped Turkish politics in general throughout the 1980s, women with diverse socio- cultural backgrounds and particular political, religious or ethnic affiliations started to mobilize in women’s organizations. Respecting this, this paper explores how and to what extent the process of becoming and being a woman activist is shaped by the activists’ backgrounds and affiliations

Kaynakça

 • Ahmad, Feroz. Turkey: The Quest for Identity (Oxford: One World, 2005).
 • Akal, Emel. Kızıl Feministler (Istanbul: TÜSTAV, 2003).
 • Arıkan, Saadet, Atabek, Selma, Çarkçıoğlu, Semra et al. (eds.). Ve Hep Birlikte Koştuk: İlerici Kadınlar Derneği 1975
 • (Istanbul: Açı Yayınları, 1996).
 • Bodur, Marella and Susan Franceschet. “Women’s Mobilization in Chile and Turkey,” Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World eds. Jane. L. Parpart, Shirin M. Rai, and Kathleen Staudt (London: Routledge, 2002), 112-32.
 • Chatty, Dawn and Annika Rabo. “Introduction,” Organizing Women: Formal and Informal Women’s Groups in the Middle East eds. Dawn Chatty and Annika Rabo (Oxford: Berg, 1997), 1-23.
 • Çağlayan, Handan. Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Kadın Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu (Istanbul: İletişim Yayınları, 2007).
 • Çamer, Hale Nebile. Başkent Kadın Platformu Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Uçan Süpürge’de Yer Alan Gönüllü Kadınların Gönüllülük Deneyimlerinden Elde Ettikleri Kazanımlar (Unpublished MA Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of the Middle East Technical University, 2005). della Porta, Donatella and Mario Diani. Social Movements: An Introduction (Oxford: Blackwell, 2006).
 • Diani, Mario. Green Networks: A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995).
 • Gibelman, Margaret. “Women’s Perceptions of the Glass Ceiling in Human Service Organizations and What to Do About It,” Affilia, no. 3(2) Summer (1998): 147-65. http://aff.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/2/147, accessed 13 April 2010.
 • Hercus, Cheryl. Stepping Out of Line: Becoming and Being a Feminist (New York: Routledge, 2005).
 • Işık, Ruşen, Sakallı-Uğurlu, Nuray. “Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi,” Türk Psikoloji Yazıları, 12 (24) December (2009): 16-24
 • İlyasoğlu, Aynur. “ÖDP ve Kadınlar,” Birikim, March no. 83 (1996): 13-7.
 • Passy, Florence. “Social Networks Matter But Why,” Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action eds. Mario Diani and Doug McAdam (Oxford: Oxford University Press, 2003), 21-49.
 • STEP. The Project of Civil Society Index in Turkey (TÜSEV Yayınları, 2006) http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf, accessed 23 April
 • Vardarlı Safiye, İnal Tamer, Arın Canan Mevhibe, Beşpınar İnci and Kümbetoğlu Belkıs. Namus Cinayetleri/Töre Değil Ataerki (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Elif GAZİOĞLU Bu kişi benim
Centre for Women's Studies, University of York

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
GAZİOĞLU, Elif. “Kadınlar Örgütleniyor: Kadn Hareketi Aktivizmi”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 71-82. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000046.