Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Van Kadın Derneği VAKAD Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 82 - 94, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000047

Öz

Türkiye’nin doğusunda kadınlar ayrımcılığın ve şiddetin her türünü en yoğun biçimde yaşamakta ve ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmakta güçlük çekmektedir. Van Kadın Derneği VAKAD 2004 yılında Van’da kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele amacıyla kurulmuştur ve feminist bakış açısıyla sorunlara çözüm üretmek üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal yaşama etkin katılımı, kadın sorunlarının görünür hale gelmesi ve zor durumdaki kadınlarla dayanışma amacıyla yürütülen çalışmalar arasında Kadın Danışma Merkezi önemli bir yer tutmaktadır. 2008 yılında başlatılan veri tabanı oluşturma çalışması ile Merkeze yapılan başvurular ve bu başvurulara ilişkin yapılanlar bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaya başlamıştır. Bu makalede, veritabanı çalışmasının verilerinden yola çıkarak, VAKAD Kadın Danışma Merkezine 2004 – 2009 yılları arasında yapılan başvurular ve bu başvurular için yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir

Kaynakça

 • Erbaydar Paksoy, Nüket and others. “Evaluation of health related quality of life of women living in a city on the east of Turkey” Turkish Journal of Medical Sciences, doi:10.3906/sag-1002-10 (baskıda).
 • Kara, Hayrettin ve ark. “Güvenlik nedeniyle kırsal bölgelerden Van şehir merkezine göç etmek zorunda kalan göçmenlerde depresyon yaygınlığı.” SÜ Tıp Fakültesi Dergisi 13 No.2 (1996): 1-6.
 • Okutan, Nur. Kadına yönelik aile içi şiddet – Van’da, kadınların şiddet deneyimleri, şiddeti doğuran koşullar ve başetme biçimleri, şiddetin kadın sağlığına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Özcan, Emine. “Van Kadın Derneği Beş Yaşında.” Bianet,14 Nisan 2009. http://bianet.org/bianet/kadin/113811- van-kadin-dernegi-bes-yasinda
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2000 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 1990 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı
 • Van Kadın Derneği (VAKAD). Yapacak Çok İşimiz Var, Çünkü… Van : Van Kadın Derneği Yayını, 2006.

The Activities of Van Women’s Association VAKAD Women’s Counseling Center between 2004 – 2009

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 82 - 94, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000047

Öz

The Activities of Van Women’s Association VAKAD Women’s Counseling Center between 2004 – 2009 Women in Eastern Turkey experience all types of violence and discrimination against women at the highest level, while they have very limited access to the services they need. Van Women’s Association VAKAD was founded in 2004 to struggle with discrimination and violence against women and organize various activities aiming to solve the problems in a feminist perspective. Women’s Counselling Center is a substantial activity area of the Association targeting empowerment of women, supporting their active participation to social life and solidarity with women in difficult situations. Through development of a computer assisted procedure initiated in 2008, all applications to the Center and the efforts in response to these applications were recorded to a database. This article evaluates the characteristics of the applications to the Women’s Counseling Center of VAKAD and the efforts in response to these applications between 2004 – 2009 through the analysis of the records in the database

Kaynakça

 • Erbaydar Paksoy, Nüket and others. “Evaluation of health related quality of life of women living in a city on the east of Turkey” Turkish Journal of Medical Sciences, doi:10.3906/sag-1002-10 (baskıda).
 • Kara, Hayrettin ve ark. “Güvenlik nedeniyle kırsal bölgelerden Van şehir merkezine göç etmek zorunda kalan göçmenlerde depresyon yaygınlığı.” SÜ Tıp Fakültesi Dergisi 13 No.2 (1996): 1-6.
 • Okutan, Nur. Kadına yönelik aile içi şiddet – Van’da, kadınların şiddet deneyimleri, şiddeti doğuran koşullar ve başetme biçimleri, şiddetin kadın sağlığına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Özcan, Emine. “Van Kadın Derneği Beş Yaşında.” Bianet,14 Nisan 2009. http://bianet.org/bianet/kadin/113811- van-kadin-dernegi-bes-yasinda
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2000 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 1990 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı
 • Van Kadın Derneği (VAKAD). Yapacak Çok İşimiz Var, Çünkü… Van : Van Kadın Derneği Yayını, 2006.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tuğrul ERBAYDAR Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.


Nüket Paksoy ERBAYDAR Bu kişi benim
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara


Nur OKUTAN Bu kişi benim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Van

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
ERBAYDAR, Tuğrul, Nüket Paksoy ERBAYDAR, ve Nur OKUTAN. “Van Kadın Derneği VAKAD Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 82-94. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000047.