Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Eskiyen zaman”ın kadın belleğinde eskitemediği mekanlar: Ayla Kutlu ve mekan ilişkisi analizi

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 94 - 107, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000048

Öz

Bu makale, mekanların kişilerin yaşamları üzerindeki etkisini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Mekanların kişilerin yaşları, cinsiyetleri, kimlikleri ile etkileşime girerek, duygu ve düşünceleri nasıl biçimlendirdiğini işaret ediyor. Türkiye’nin ünlü yazarlarından Ayla Kutlu’nun kendi hayatını anlattığı otobiyografisi ise bu konuda zengin ve güçlü örnekler sunuyor. Özellikle bir kadın yazarın seçilmesindeki neden, kadın bakış açısının, mekanlarla kurduğu ilişki biçimlerinin farklılık ve önem taşıyan yönlerinin altını çizmektir. Patriarkal bir sistemde kadın olmanın getirdiği zorluk ve sınırlandırılmaların, kadın olmayı nasıl şekillendirdiği Kutlu’nun yaşam hikayesinde görülecektir. Bu zorluklar, ülkenin ekonomik durum ve kültürel, siyasi olaylarıyla birleşirler ve Kutlu’nun yaşam resimlerini farklı farklı çizerler. Bu yüzden makale, yazarın çocukluk dönemi, içinde yetiştiği aile yapısı, şehirlerin kültürleri, gençlik dönemlerine odaklanarak mekan ve kadın arasındaki ilişkinin analizini sunuyor

Kaynakça

 • Adak, Hülya. “Otobiyografik Benliğin Çok Karakterliliği,” Kadınlar Dile Düşünce ed. Jale Parla, Sibel Irzık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 164.
 • Akşit, Elif Ekin. “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları,”AÜ SBF Dergisi 1 / 64 (2009).
 • Bhasin, Kamla. Toplumsal Cinsiyet- Bize Yüklenen Roller, çev. Kader Ay, (İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, 2003).
 • Bora, Tanıl. Taşraya Bakmak (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005).
 • Direnç, Dilek. “Sessiz Kızların Kuyuları,” Feminist Yaklaşımlar 1 (2006).
 • Kutlu, Ayla. Zaman da Eskir (İstanbul: Bilgi Yayınları, 2006).
 • Kutlu, Ayla. “Mekan:Yazarla Sanat Arasındaki Bağ,” Çukurova Gazetesi, 2009.
 • Narlı, Mehmet. “Romanda Zaman ve Mekan Kavramları” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/7 (2002) 91- 106.
 • Özkan, Hande. “Türkiye de Tek Parti Dönemi Coğrafya ve Mekan Arayışları: Yatay Bir Dönemlendirme Denemesi,” Toplum ve Bilim 94 (2002), 145-9.
 • Sargın, Güven Arif, Ankara’nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).
 • Suner, Asuman, “Hong Kong tan İstanbul a Kent Fragmanları,” Defter 38 (1999). Şenol, Cantek, Funda, “Fakir/haneler:Yoksulluğun “ev hali”,” Toplum ve Bilim (İstanbul: Birikim Yayıncılık, 2001).
 • Tekcan, Rana. “Sessiz Sedasız Yaşayanlar: Biyografi’de Kadın,” Kadınlar Dile Düşünce ed. Jale Parla, Sibel Irzık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).
 • İskenderun Gazetesi, “Ayla Kutlu İle Bir Söyleşi,” 28 Nisan (2010).

An analysis of Ayla Kutlu novels in terms of space and memory

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 94 - 107, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000048

Öz

This article aims at effects of places on the person’s lives. It points outs that how places shapes the person’s emotions and opinions through a relationship with t heir gender, age and identities. The otobiyografhy of Ayla Kutlu, one of a famous writer of Turkey, gives us strong and rich examples on this subject. The reason why particullarly a woman writer is choosen is to underline different and important parts of being a woman while being relations with places. In this article, the diffuculties and to be restricted only because of being a woman in a patriarchial system how shapes being a woman, how effects being a women will be seen in the life story of Kutlu.Those difficulties combines with economic situations and cultural and politics events of the country and draws the pictures of her life diffrently.So, the article gives us a detail analyize of the relation between a woman and places by focusing on the childhood and adulthood period of the writer, the family structure in which she grew up and the cultural structure of cities

Kaynakça

 • Adak, Hülya. “Otobiyografik Benliğin Çok Karakterliliği,” Kadınlar Dile Düşünce ed. Jale Parla, Sibel Irzık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 164.
 • Akşit, Elif Ekin. “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları,”AÜ SBF Dergisi 1 / 64 (2009).
 • Bhasin, Kamla. Toplumsal Cinsiyet- Bize Yüklenen Roller, çev. Kader Ay, (İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, 2003).
 • Bora, Tanıl. Taşraya Bakmak (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005).
 • Direnç, Dilek. “Sessiz Kızların Kuyuları,” Feminist Yaklaşımlar 1 (2006).
 • Kutlu, Ayla. Zaman da Eskir (İstanbul: Bilgi Yayınları, 2006).
 • Kutlu, Ayla. “Mekan:Yazarla Sanat Arasındaki Bağ,” Çukurova Gazetesi, 2009.
 • Narlı, Mehmet. “Romanda Zaman ve Mekan Kavramları” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/7 (2002) 91- 106.
 • Özkan, Hande. “Türkiye de Tek Parti Dönemi Coğrafya ve Mekan Arayışları: Yatay Bir Dönemlendirme Denemesi,” Toplum ve Bilim 94 (2002), 145-9.
 • Sargın, Güven Arif, Ankara’nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).
 • Suner, Asuman, “Hong Kong tan İstanbul a Kent Fragmanları,” Defter 38 (1999). Şenol, Cantek, Funda, “Fakir/haneler:Yoksulluğun “ev hali”,” Toplum ve Bilim (İstanbul: Birikim Yayıncılık, 2001).
 • Tekcan, Rana. “Sessiz Sedasız Yaşayanlar: Biyografi’de Kadın,” Kadınlar Dile Düşünce ed. Jale Parla, Sibel Irzık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).
 • İskenderun Gazetesi, “Ayla Kutlu İle Bir Söyleşi,” 28 Nisan (2010).
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Çiğdem Akgül Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Akgül, Çiğdem. “Eskiyen zaman”ın kadın belleğinde eskitemediği Mekanlar: Ayla Kutlu Ve Mekan ilişkisi Analizi”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 94-107. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000048.