Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 15, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000029

Öz

Kadın sorunu yalnızca Osmanlıda değil dünyanın her yerinde temel bir toplumsal sorun olagelmiştir. Osmanlı kadınları bu sorunun çözümünde erkeklerin dayanışmasını önemsemişler, Osmanlı erkekleri de kimi zaman modernist korumacı söylemin içinden, kimi zaman da dışına çıkarak onlara destek vermeye çalışmışlardır. Örneğin Osmanlı kadın hareketiyle beraber anılan Kadınlar Dünyası gazetesini çıkaran Ulviye Mevlan'ın eşi Mevlanzade Rıfat kadın hareketlerinin güç kazandığı tüm ülkelerde, kadın hareketlerinin erkekler tarafından da desteklendiğini vurgulamış; buna bağlı olarak kadın ve erkeğin birlikte mücadele etmesinin önemine vurgu yapmıştır. Bu makale, Mevlanzade Rıfat'ı, dönemin erkek aydınlarının açılımsızlığına düşmüş ve bazı geleneksel kadın rollerini korumaktan yana fikirler beyan etmiş olsa da Osmanlı feminist yazınına yaptığı önemli katkılarıyla öne çıkan şahsiyetlerden biri olarak anlatacaktır

Kaynakça

 • Alakom, Rohat. Şerif Paşa: Bir Kürt Diplomatının Fırtınalı Yılları. İstanbul: Avesta, 1998.
 • Aliye Cevat. “Her şeyden önce kavanin-i aileye, cihet-i meşrua-i müteşekkilesini tedkik ve tetebbu edelim,” Kadınlar Dünyası 40, 13 Mayıs 1329 [1912].
 • Ayda, Adile. Kadın gazetesi. 13 Aralık 1965, 15.
 • Birinci, Ali. 31 Mart Vakıa’sının Bir Yorumu, Türkler-Osmanlı ( Ansiklopedi) 13. cilt. Çakır, Serpil . Osmanlı kadın hareketi, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
 • Mevlanzade Rıfat. 31 Mart bir İhtilalin Hikâyesi, İstanbul: Pınar yayınları, 1996.
 • Mevlanzade, Rıfat. Mevlanzade Rıfat’ın Anıları, İstanbul: Arma yayınları, 1992, 11–12.
 • Ruşen Zeki. “Bizde Hareket-i Nisvan,” Nevsal-i Milli, İstanbul, 346. Sancar Üşür, Serpil. Türk modernleşmesinin cinsiyet rejimi, Doğu-Batı, 2004.
 • “İki söz,” Erkekler Dünyası 1, 6 Kanun-i Sani 1329 (19 Aralık 1914), 2.
 • “Mesut Bir Aile Nasıl Teşekkül Eder?,” Erkekler Dünyası 1, 5–6.

Men's World journal among Ottoman women's journals

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 15, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000029

Öz

Men's World journal among Ottoman women's journals Women's problems have been a major social problem not only in the Ottoman empire but also worldwide. Ottoman women have seen solidarity with men as a part of the solution for this problem. Ottoman men, alternatively, have complied with this vision sometimes from within a modernist, paternal-protective discourse and sometimes by trying to challenge this discourse. Mevlanzade Rıfat, who was the husband of a woman who published the Women's World -the journal that has been synonymous with Ottoman women's movement- Ulviye Mevlan, was one of these men. He emphasized that in order for women's movement to be empowered, men should support the movement, and that this was the case in all countries where the movement has excelled. This article introduces Mevlanzade Rıfat as one of the male characters who contributed to Ottoman feminist media even though he struggled with the dilemmas of the male entelegensia of his time

Kaynakça

 • Alakom, Rohat. Şerif Paşa: Bir Kürt Diplomatının Fırtınalı Yılları. İstanbul: Avesta, 1998.
 • Aliye Cevat. “Her şeyden önce kavanin-i aileye, cihet-i meşrua-i müteşekkilesini tedkik ve tetebbu edelim,” Kadınlar Dünyası 40, 13 Mayıs 1329 [1912].
 • Ayda, Adile. Kadın gazetesi. 13 Aralık 1965, 15.
 • Birinci, Ali. 31 Mart Vakıa’sının Bir Yorumu, Türkler-Osmanlı ( Ansiklopedi) 13. cilt. Çakır, Serpil . Osmanlı kadın hareketi, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
 • Mevlanzade Rıfat. 31 Mart bir İhtilalin Hikâyesi, İstanbul: Pınar yayınları, 1996.
 • Mevlanzade, Rıfat. Mevlanzade Rıfat’ın Anıları, İstanbul: Arma yayınları, 1992, 11–12.
 • Ruşen Zeki. “Bizde Hareket-i Nisvan,” Nevsal-i Milli, İstanbul, 346. Sancar Üşür, Serpil. Türk modernleşmesinin cinsiyet rejimi, Doğu-Batı, 2004.
 • “İki söz,” Erkekler Dünyası 1, 6 Kanun-i Sani 1329 (19 Aralık 1914), 2.
 • “Mesut Bir Aile Nasıl Teşekkül Eder?,” Erkekler Dünyası 1, 5–6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mithat Kutlar Bu kişi benim
Avesta Yayınları.

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
Kutlar, Mithat. “Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi”. Fe Dergi 2, sy. 2 (Haziran 2010): 1-15. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000029.