Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 50 - 64, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000032

Öz

Kadınlar, başlangıcı insanlık tarihine uzanan göç yollarında ilk günden beri yürüdüğü halde seslerini duyurabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalmıştır. Göç çalışmalarında ve medyada yıllar sonra sesleri duyulduğunda ise ötekiliğin temsili “otantik kadınlar” veya erkeklere bağımlı “mağdur kadınlar” olarak anlatılmıştır. Kadınların sorunları ve mağduriyeti üzerinden şekillenen bu çalışmalar göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında önemli gerçekleri görünür kılıp tartışmaya açarken, göç sürecinin kadınlar açısından olumlu olabilecek sonuçlarını silikleştirir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bir Kürt köyünden Karacadağ Almanya’ya göç eden öncü kadınların gündelik hayat deneyimlerini aktararak, göçün kadınlar açısından olumlu olabilecek sonuçlarını görünür kılmaktır. Göçmen kadınların bu süreçte yaşadıkları sorunlar bariz olmakla beraber, göç sürecini toplumsal cinsiyet temelinde tartışmak ancak bu sürecin kadınlar açısından olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirmekle mümkün olacaktır

The Invisible Owners of Changing Lives: Immigrant Women

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 50 - 64, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000032

Öz

Although they have been walking on the roads of migration through the human history, women have had to wait for long years to be made their voice heard. As for that the immigrant women’s introduction to migration studies and media after years, goes along with their representation as “authentic women” or “aggrieved women”. The studies that problematized the difficulties that women experience within this process was surely significant because of bringing into view the significant realities according to relationship between migration and gender; however, on the other side this general tendency have led up to ignore the possible positive experiences of migration in the sense of these women. In this context, the aim of this study is to make immigrant women’s positive experiences visible by the daily life narratives of women who migrate from a Kurdish village of Turkey Karacadağ to Germany. Although the difficulties that immigrant women face is obvious, understanding migration in terms of gender relations is only possible by considering both negative and positive aspects of this process

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sermin Çakmak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Çakmak, Sermin. “Değişen Hayatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar”. Fe Dergi 2, sy. 2 (Haziran 2010): 50-64. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000032.