Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası Haziran 2009 - Haziran 2010

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 95 - 110, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000036

Öz

Bu yazı, medeniyetin beşiği sayılan Avrupa’nın evrensel sanat kabul ettiği çerçevenin emperyalist ve dolayısıyla cinsiyetçi bir sistemin aygıtı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia ışığında bu yazı, bir yıl içinde Amsterdam ve Oslo’da katınılan iki büyük uluslararası tiyatro festivalinin deneyimiyle, Avrupa kentleri ve Türkiyelilik arasında, sanat ve cinsiyetçilik üzerine bir eleştiri yazısıdır. Bu yazı, erkek- egemen bilim dilinin kadınları tarihsel ve ideolojik olarak dışladığını ortaya koyan feminist eleştiriye yakın durmaktadır. Tüm bu bakış noktalarıyla aslında bu yazı, resmi görevle bir grup gençle beraber Türkiye’den yurt dışına gitme sürecini, Avrupa kent kültürünü ve öteki kimlikleri, sanatta cinsiyetçilikle mücadele edebilme penceresinden değerlendirme çabasındadır. Yazı, öyküsel ve ironik bir dil kullanarak, postkolonyalizmin üçüncü dünya insanına ve öteki kimliklere karşı yarattığı acımasızlığın izlerini sanat organizasyonları aracılığıyla takibi denemiştir

Kaynakça

 • Tesettürlü Kadın, Keçiören-Kızılay Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, 23 Temmuz 2007, Öğle Saati, Kadın Konuşmaları.
 • Yamaner, Sakine, Benim Babannem. 1900’lerin başı-1975. Ellerinde ve Alnında Yosunyeşili ayyıldız dövmeler’den okuduklarım.
 • Yamaner, Tülin, Benim Annem. 1938 – . Çeyiz Sandığı’nın Tahta Bölmesinde Duran Beyaz Üstüne Yeşil Yazılı Hacıbekir Şekerlemeleri Kağıtları’na Yazdığı Yazılar.
 • Lundgren, Eva, Şiddetin Normalleştirilme Süreci (İstanbul: Rengahenk Sanatevi, 2009). Moi, Toril. Henrik Ibsen and the Birth of Modernism, Art, Theatre, Philosophy (UK: Oxford University Pres, 2006).
 • www.hollandfestival.nl
 • www.norskfolke.museum.no/en/.../The-Ibsen-Museum/
 • www.munch.museum.no
 • www.magdalenproject.org
 • www.grenlandfriteater.org
 • http://www.pit.no/dynamic.asp?page=20

A Year of Sorrowful Work Trying to Produce Art in the Academia June 2009 - June 2010

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 95 - 110, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000036

Öz

This article claims that the art which is considered as universal by Europe, suppossed to be the cradle of civilization is imperialist and thereby it is a device of sexist system. In the light of this claim, this text is a criticisim about art and sexism between Europe and Turkey with the experience of two big international theatre festivals of Amsterdam and Oslo which have taken place in a year. This text priotises the feminist knowledge that historically and ideologically shows the exclusion of women from dominant written science language. In this respect, this text attempts to evaluate an official visit from Turkey to abroad with a group of young art students, European culture and other identities within the aim of a struggle against sexism in art. The text in which a story - like and ironic language has been used, tries to find the trails of cruelty of post-colonialism against the Third World and the other identities by means of art organizations

Kaynakça

 • Tesettürlü Kadın, Keçiören-Kızılay Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, 23 Temmuz 2007, Öğle Saati, Kadın Konuşmaları.
 • Yamaner, Sakine, Benim Babannem. 1900’lerin başı-1975. Ellerinde ve Alnında Yosunyeşili ayyıldız dövmeler’den okuduklarım.
 • Yamaner, Tülin, Benim Annem. 1938 – . Çeyiz Sandığı’nın Tahta Bölmesinde Duran Beyaz Üstüne Yeşil Yazılı Hacıbekir Şekerlemeleri Kağıtları’na Yazdığı Yazılar.
 • Lundgren, Eva, Şiddetin Normalleştirilme Süreci (İstanbul: Rengahenk Sanatevi, 2009). Moi, Toril. Henrik Ibsen and the Birth of Modernism, Art, Theatre, Philosophy (UK: Oxford University Pres, 2006).
 • www.hollandfestival.nl
 • www.norskfolke.museum.no/en/.../The-Ibsen-Museum/
 • www.munch.museum.no
 • www.magdalenproject.org
 • www.grenlandfriteater.org
 • http://www.pit.no/dynamic.asp?page=20

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Güzin Yamaner Bu kişi benim
Ankara Universitesi Devlet Konservatuvarı

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
Yamaner, Güzin. “Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası Haziran 2009 - Haziran 2010”. Fe Dergi 2, sy. 2 (Haziran 2010): 95-110. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000036.