PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Perceptions of The War and The Solution of Mothers of Martyrs in Turkey

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 28 - 43, 01.06.2009

Öz

In this study, I want to evaluate mothers of martyrs’ perception of the war and solution while to protect its citizens is the state duty, with the assumption of questioning their son's death, whether they can transform being a mother of a martyr into anti-war women as women examples in the world we have seen. Obviously, as the martyr's mother, these women have acquired new identities. Nevertheless, how the above-mentioned attitude of questioning motherhood is limited by what the different discourses? As a result, these women, mothers of martyrs, are to remain silent. In this context, throughout my research, as previously mentioned, these women in Turkey have been represented, as a mother of a martyr, will be reviewed

Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 28 - 43, 01.06.2009

Öz

Bu çalışmada vatandaşlarını korumak devletin görevi iken, oğullarının ölümünün sorgulanması fikrinden hareketle ''şehit annesi '' olmanın, kadınları yurt dışındaki örneklerinde gördüğümüz gibi, savaş-karşıtı bireylere dönüştürüp dönüştüremeyeceği sorusuna odaklanarak, şehit annelerinin savaş ve çözüm algılarını değerlendirmek istiyorum. Açıktır ki, şehit annesi olarak, bu kadınlar yeni kimlikler edinmektedir. Buna rağmen, yukarıda bahsedilen anneliğin sorgulayıcı tavrı hangi farklı söylemler tarafından ve nasıl kısıtlanmaktadır? Sonuç olarak, bu kadınlar anne olarak sessiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda, araştırmam boyunca, daha önceden belirttiğim gibi, bu kadınların Türkiye’de şehit anneleri olarak nasıl temsil edildiğini gözden geçireceğim

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Esra GEDİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
GEDİK, Esra. “Türkiye’de Şehit Annelerinin Savaş Ve Çözüm Algıları”. Fe Dergi 1, sy. 2 (Haziran 2009): 28-43. https://doi.org/10.1501/Fe0002_0000000003.