Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Cinsiyet Değiştirme, Üreme ve Türkiye'de Cinsel Vatandaşlık

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 77 - 88, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000014

Öz

Biyolojik yeniden üretim ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet bağlantısıyla ilgilenirken bu çalışma Türk Medeni Kanunu’nca düzenlenmiş olan cinsiyet değişitirme konusuna odaklanmaktadır. Çalışma, bu düzenlemede cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinselliklerin nasıl kurgulandığını tartışmaktadır ve üretken kadınlık ve üretken erkeklik kavramlarını kullanarak söz konusu düzenlemenin cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerinin bir düzen içinde tutulduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma ayrıca, yasaların bazı kadınların annelik ve üretkenliğini ve bunu az çok sadece özel alanla ilişkili olarak değerli gördüğünü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, çalışma hegemon cinssellik formlarının, hem kadınları, hem transseksuelleri hem de diğer cinsel azınlıkları olumsuz etkilediğini ifade etmektedir.

Sex Reassignment, Biological Reproduction and Sexual Citizenship in Turkey

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 77 - 88, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000014

Öz

While engaging with the nexus between biological reproduction and sex/gender, this study focuses on the legal regulation of sex reassignment as included in the Civil Code of Turkey. It discusses the constructions of sex/gender and sexualities in the regulation by drawing on the conception of sexual citizenship. By employing the concepts of reproductive femininity and reproductive masculinity, the study claims that the regulation serves to keep sex/gender/sexual categories in order. The study also shows that some women’s motherhood and reproductivity are valued more or less exclusively in the private sphere. The study concludes that the hegemonic form of sexuality influences women, transgender and other sexual minorities negatively.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ayça Kurtoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Kurtoğlu, Ayça. “Sex Reassignment, Biological Reproduction and Sexual Citizenship in Turkey”. Fe Dergi 1, sy. 2 (Haziran 2009): 77-88. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000014.