Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Toplumsal cinsiyet sorunlarının Türk köşe yazarlarınca algılanışı: Yeni Şafak Gazetesi örneği

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 10, 01.01.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000002

Öz

Bu çalışma merkeze yakın muhafazakar görüşteki Yeni Şafak Gazetesi’nde, 2008 yılında, köşe yazarlarının toplumsal cinsiyet sorunlarını nasıl algıladığı konusu üzerine hazırlanmıştır. Köşe yazılarının değerlendirilmesi ve sonuçların sunumu aşamalarında kadınlarla ilgili asıl olarak ele alınan konular ve yazarların cinsiyet dağılımına dikkat edilmiştir. Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarları 2008 yılında kadınları ilgilendiren başlıca üç alana odaklanmışlardır. Kadın ve erkek yazarlar başörtülü kadınlara ayrımcılık yapılmaması gerektiğini savunmuşlardır. Kadınlara karşı yapılan şiddeti kınamışlar ve kadın siyasetçileri irdelemişlerdir. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, kadın yazarlar, kadınları ilgilendiren konularda, erkek yazarlara göre dört kattan daha fazla oranda yazmıştır. Yazılarının yüzde 19.8’ini toplumsal cinsiyet sorunlarına ayıran Yeni Şafak Gazetesi kadın köşe yazarlarının kadın duyarlılığına sahip olduğu sonucuna varılmıştır

The Perception of Gender Issues by the Turkish Columnists: The example of Yeni Şafak Daily

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 10, 01.01.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000002

Öz

This paper is written to portray how the center-right Yeni Şafak Daily’s columnists perceived and dealt with the Turkish women’s issues in 2008. In the evaluation of the articles as well as in the parts where the results are presented, special attention is given to women's issues mostly discussed in Yeni Şafak and the gender of the columnists. In 2008, the Yeni Şafak Daily’s columnists focused on three main areas regarding women. As the first one, male as well as female writers defended that there ought to be no discrimination against veiled women. Further, the columnists condemned violence towards women and also wrote about female politicians. According to the results of this research, female columnists wrote more than four times than their male colleagues on women’s issues. The Yeni Şafak Daily’s female columnists who dedicated more than 19% of their total work on women’s issues, are sensitive to gender issues

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Şebnem CANSUN

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
CANSUN, Şebnem. “Toplumsal Cinsiyet sorunlarının Türk köşe yazarlarınca algılanışı: Yeni Şafak Gazetesi örneği”. Fe Dergi 1, sy. 1 (Ocak 2009): 1-10. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000002.