Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Being a Woman in the Village Institutes

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 1, 18 - 29, 01.01.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000004

Öz

The nationalist project of Kemalist ideology was constructed in the house . Women were reduced to fertiliy and mother roles, and thus raising new generations. Education of women basicly important for the existence of the nation and for the citiziens who were going to be raised. As a modernist practice, Village Instutes provide us different foresights in terms of women education. Women’s most important mission in the Village Institutes was the education of village women. Women teachers who had taken courses from the Institute went to the villages and in the construction process of a new nation, they contributed to the education of other women living in villages. Women’s job opportunities mostly took shape from feminine roles. Women teachers’ heavy fixture was sewing machine when they went to villages. Apart from being a teacher they had got a new job now. This was a job which has mostly to be taught to the women living in the village and their daughters. The education policy of Village Institutes which was mostly based on “the education at work principle” was the continuity of housework for women

Köy Enstitüleri’nde kadın olmak

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 1, 18 - 29, 01.01.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000004

Öz

Kemalist ideolojinin sınırlarını çizdiği milliyetçi projenin temelini, ev ve aile oluşturmaktaydı. Kadınlar doğurganlık ve annelik rolleri ile gelecek kuşakların yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayarak, Kemalist projenin taşıyıcısı haline indirgenmişlerdi. Kadınların eğitimi ise, hem milletin varlığı hem de gelecekte yetişecek vatandaşlar için temel önemdeydi. Bu bakımdan Köy Enstitüleri bir modernleşme pratiği olarak kadınların eğitimi açısından, bize farklı öngörüler sağlamaktadır. Köy Enstitüleri’nde kadınların en önemli görevi, köy kadınlarını yetiştirmek üzere belirlenmişti. Köy Enstitüleri’nde eğitim almış kadın öğretmenler köylere giderek, yeni bir ulusun inşası sürecinde köylü kadınların ve onların yetiştireceği vatandaşların eğitilmesine katkı sağlayacaklardı. Kadınların iş alanları daha çok kadınlık rolleri üzerinden şekillenmekteydi. Kadın öğretmenlerin köylere öğretmen olarak giderken alacakları demirbaş eşya, dikiş makineleriydi. Onların deneyimleriyle öğretmen olmanın dışında bir de meslek edinmişlerdi. Bu meslek daha çok köylerdeki kadınlara ve kızlara öğretilmesi gereken bir meslekti. Enstitülerin özellikle “iş içinde eğitim ilkesi”ne göre temellendirdikleri eğitim politikası, kadınlar açısından eviçi işlerin bir devamı niteliğindedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Semiha TUNA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
TUNA, Semiha. “Köy Enstitüleri’nde kadın Olmak”. Fe Dergi 1, sy. 1 (Ocak 2009): 18-29. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000004.