PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Women’s movement in the Second Constitutional monarchy and an article by Şukufe Nihal: On Today’s young women

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 110 - 117, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000155

Öz

Women’s movement in the Second Constitutional monarchy and an article by Şukufe Nihal: On Today’s young women This article relates the main figures of the women’s movement in the Second Constitutional monarchy to the life of Şukufe Nihal. This evaluation is followed by an article by her: On Today’s young women. This evaluation, transcription and translation provides a new light into the intellectual life in late Ottoman era and the actual and desired place of women in it.Şukufe Nihal reminds women that they are mothers of the society and calls them to take another look at their surroundings and act

Kaynakça

 • Alkan, M. Ö. (2004). İmparatorluktan Cumhuriyet'e Modernleşme ve Ulusçuluk Sürecinde Eğitim. Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiyesi. içinde İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Argunşah, H. (2002). Bir Cumhuriyet Kadını: Şukufe Nihal. Ankara: Akçağ Yay.
 • Brummett, P. (2003). İkinci Meşrutiyet Basınında İmge ve Emperyalizm 1908-1911. İstanbul: İletişim Yay.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (Cilt 3). (1986). İstanbul: Gelişim Yay.
 • Çakır, S. (1991). Osmanlı Kadın Dernekleri. Toplum ve Bilim(53), s. 139-159.
 • Çakır, S. (1996). Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yay.
 • Denman, F. K. (2009). İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yay.
 • Durakbaşa, A. (2000). Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim Yay.
 • Erdal, K. (2008). Halide Edib Adıvar’ın Bakış Açısıyla Kadının Çalışma Hayatı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), s. 109-123.
 • Kaplan, L. (1998). Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
 • Kartal, C. B. (2008). II. Meşrutiyet'in Cumhuriyet'e Mirası: Makbul Kadınlar. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, s. 215-238.
 • Kutlar, M. (2010). Osmanlı Kadın Dergileri ve Erkekler Dünyası Dergisi. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, II(2), s. 1- 15.
 • Okay, C. (1999). Meşrutiyet Dönemi'nde Savaş ve Çocuk. Osmanlılar (Cilt V, s. 489-495). içinde Ankara: Yeni Türkiye Yay.
 • Tanör, B. (2006). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: YKY.
 • Toska, Z., & Çakır, S. (1992). İstanbul Kütüphanelerinde Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. İstanbul: Metis Yay.
 • Ünal, M. (1977). Medenî Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 34(1), s. 195- 231.

II. Meşrutiyet döneminde kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in Bugünün genç kadınına adlı yazısı

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 110 - 117, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000155

Öz

II. Meşrutiyet dönemi kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in hayat hikâyesini ilişkilendiren bir girişten sonra Şukufe Nihal’in “Bugünün Genç Kadınına” adlı makalesinin transkripsiyonunu ve çevirisini veren bu makale dönemin fikir hayatını ve kadınların bu hayattaki olan ve istenen rolünü incelemektedir. Şukufe Nihal bu yazısında kadınlara toplumun anneleri olduklarını hatırlatmakta, onları etraflarına bir bakmaya ve harekete geçmeye çağırmaktadır

Kaynakça

 • Alkan, M. Ö. (2004). İmparatorluktan Cumhuriyet'e Modernleşme ve Ulusçuluk Sürecinde Eğitim. Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiyesi. içinde İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Argunşah, H. (2002). Bir Cumhuriyet Kadını: Şukufe Nihal. Ankara: Akçağ Yay.
 • Brummett, P. (2003). İkinci Meşrutiyet Basınında İmge ve Emperyalizm 1908-1911. İstanbul: İletişim Yay.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (Cilt 3). (1986). İstanbul: Gelişim Yay.
 • Çakır, S. (1991). Osmanlı Kadın Dernekleri. Toplum ve Bilim(53), s. 139-159.
 • Çakır, S. (1996). Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yay.
 • Denman, F. K. (2009). İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yay.
 • Durakbaşa, A. (2000). Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim Yay.
 • Erdal, K. (2008). Halide Edib Adıvar’ın Bakış Açısıyla Kadının Çalışma Hayatı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), s. 109-123.
 • Kaplan, L. (1998). Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
 • Kartal, C. B. (2008). II. Meşrutiyet'in Cumhuriyet'e Mirası: Makbul Kadınlar. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, s. 215-238.
 • Kutlar, M. (2010). Osmanlı Kadın Dergileri ve Erkekler Dünyası Dergisi. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, II(2), s. 1- 15.
 • Okay, C. (1999). Meşrutiyet Dönemi'nde Savaş ve Çocuk. Osmanlılar (Cilt V, s. 489-495). içinde Ankara: Yeni Türkiye Yay.
 • Tanör, B. (2006). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: YKY.
 • Toska, Z., & Çakır, S. (1992). İstanbul Kütüphanelerinde Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. İstanbul: Metis Yay.
 • Ünal, M. (1977). Medenî Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 34(1), s. 195- 231.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ümüt AKAGÜNDÜZ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
AKAGÜNDÜZ, Ümüt. “II. Meşrutiyet döneminde kadın Hareketi Ve Şukufe Nihal’in Bugünün Genç kadınına Adlı yazısı”. Fe Dergi 8, sy. 1 (Haziran 2016): 110-17. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000155.