PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Muslims Against Violence Towards Women as an interpretation of Islam from women's perspective

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 117 - 130, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000156

Öz

Muslims Against Violence Towards Women as an interpretation of Islam from women's perspective This article discusses The Initiative of Muslims Against Violence to Women who interpret Islam with a women's perspective, or in their own words who are trying to disproove the anti-women arguments attributed to Islam within Islam. The article focuses on the activities and the experience of the members of the Initiative, by interviews with the Initiative members on a series of issues. The activities of the Initiative against violence towards women, how these activities are considered and evaluated by Islamic circles, and by secular feminist circles are asserted. With these interviews, an understanding towards a new Muslim activist generation is developed

Kaynakça

 • Ali, Zahra. (Der). İslami Feminizmler. Çev: Öykü Elitez. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).
 • Al-Azmeh, Aziz. İslâmlar ve Moderniteler. Çev: Elçin Gen. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003).
 • Berber, Emre et. al. Fasıla: İslâmi Gençlik Tartışması. (Hür Beyan Hareketi, 2013).
 • Şengül, Serdar. “Kategorik ret ile kategorik kabul arasında Türkiye’de İslâm’a ve İslâmcılığa yaklaşımlar”. Birikim 303-304. (2014): 27-35.
 • Tuksal, Hidayet Şefkatli. Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri. (Ankara: Otto Yayın, 2012).
 • Yılmaz, Zehra. Dişil Dindarlık: İslâmcı Kadın Hareketinin Dönüşümü. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).

Kadın perspektifli bir İslami yorumlama biçimi olarak Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 117 - 130, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000156

Öz

Bu makale, İslam’ı kadın perspektifiyle yorumlayan veya kendi deyişleriyle İslam’a atfedilen kadın karşıtı argümanları İslam’ın kendisiyle çürütmeye çalışan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’ni ele alıyor. Çalışmada İnisiyatif üyeleriyle yapılan görüşmeler aracılığıyla, İnisiyatif üyelerinin bir dizi başlıkta yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalar esnasındaki deneyimleri odak noktasına alınmaktadır. İnisiyatif’in kadına dönük şiddete ilişkin hangi çalışmaları yaptığı, bu faaliyetlerin hem İslami çevreler hem de seküler feminist çevreler tarafından nasıl değerlendirildiği ve anlamlandırıldığı anlaşılmaya çalışılıyor. Bu görüşmeler aracılığıyla son yıllarda şekillenmeye başlayan yeni Müslüman aktivist kuşağın izi sürülmeye çalışılıyor

Kaynakça

 • Ali, Zahra. (Der). İslami Feminizmler. Çev: Öykü Elitez. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).
 • Al-Azmeh, Aziz. İslâmlar ve Moderniteler. Çev: Elçin Gen. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003).
 • Berber, Emre et. al. Fasıla: İslâmi Gençlik Tartışması. (Hür Beyan Hareketi, 2013).
 • Şengül, Serdar. “Kategorik ret ile kategorik kabul arasında Türkiye’de İslâm’a ve İslâmcılığa yaklaşımlar”. Birikim 303-304. (2014): 27-35.
 • Tuksal, Hidayet Şefkatli. Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri. (Ankara: Otto Yayın, 2012).
 • Yılmaz, Zehra. Dişil Dindarlık: İslâmcı Kadın Hareketinin Dönüşümü. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sultan YAVUZ ÖZİNANIR Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
YAVUZ ÖZİNANIR, Sultan. “Kadın Perspektifli Bir İslami Yorumlama biçimi Olarak Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi”. Fe Dergi 8, sy. 1 (Haziran 2016): 117-30. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000156.