Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 17 - 26, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000108

Öz

Bu çalışmada Suat Derviş’in 1903–1972 gazeteci kimliğiyle 1930’lu yılların ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlamış olduğu yoksullarla, evsizlerle, hastalarla, işsizlerle, işçi kadınlarla, genç kadınlarla, çocuklarla yapmış olduğu röportajları gündeme getirilecektir. 1920’li yıllardan itibaren Suat Derviş’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaya başlar. 1932 yılında gazeteciliği meslek edinir, bu yıllarda romanları da gazete ve dergilerde tefrika halinde yayımlanmaya devam eder. Suat Derviş’in politik kimliğinin gölgesinde kalan gazetecilik kimliği gereği kadar irdelenmemiştir. Derviş’in yaptığı röportajlar üzerinden hem bir kadın gazeteci olarak duruşu hem de adı geçen dönemde Cumhuriyet Gazetesi’nde sesleri duyurulanların dile getirdikleri tartışılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın erken Cumhuriyet dönemi emek tarihi çalışmalarına bir katkı sunması amaçlanmaktadır

Kaynakça

 • Behmoaras, Liz , Suat Derviş ; Efsane Bir Kadın ve Dönemi (İstanbul : İletişim Yayınları, 2008).
 • Berktay, Fatmagül, “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998).
 • Gövsa, Alaaddin, “Kadın Elinde Kalem”, Yedigün, sayı: 214, cilt: 9, yıl: 1937.
 • İleri, Rasih Nuri, “Suat Derviş- Saadet Baraner”, Tarih ve Toplum, Mayıs 1986 (29).
 • Kurnaz, Şefika, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını (İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996).
 • Makal, Ahmet, “ Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihsel Kökenleri: 1920–1960”, Geçmişten Günümüze Türkiye’de
 • Kadın Emeği, (Hazırlayanlar: Ahmet Makal- Gülay Toksöz), (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012).
 • Toprak, Zafer, “Türkiye’de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası’ndan ‘Arsıulusal Kadınlar Birliği Kongresine (1923–1935)”, Kadın
 • Araştırtırmaları Dergisi, no: 2, (1994): 5–12
 • Zırhlı, Fatma Şenden, Sosyal Güvenlik ve Kadın (İstanbul: Minerva Yayınları, 2000).

A Journalist on the streets: Suat Derviş

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 17 - 26, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000108

Öz

In this study interviews conducted with the poor, homeless, patients, unemployed, women workers, young women and children by Suat Derviş 1903-1972 in the second half of the 1930s, published in the daily paper Cumhuriyet will be focused upon. After the 1920s writings of Suat Derviş were published in various newspapers and magazines. She assumed journalism as a profession in 1932 and her novels continued to be published in the newspapers and magazines in these years. Suat Derviş’s journalist identity was overshadowed by her political identity and this has not been analysed enough so far. Over the interviews made by Derviş, her stance as a female journalist and the issues depicted by those who were given a voice in the Daily Cumhuriyet in the mentioned period will be discussed. The aim of the study is to contribute to labor history of the early Republican era.

Kaynakça

 • Behmoaras, Liz , Suat Derviş ; Efsane Bir Kadın ve Dönemi (İstanbul : İletişim Yayınları, 2008).
 • Berktay, Fatmagül, “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998).
 • Gövsa, Alaaddin, “Kadın Elinde Kalem”, Yedigün, sayı: 214, cilt: 9, yıl: 1937.
 • İleri, Rasih Nuri, “Suat Derviş- Saadet Baraner”, Tarih ve Toplum, Mayıs 1986 (29).
 • Kurnaz, Şefika, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını (İstanbul : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996).
 • Makal, Ahmet, “ Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihsel Kökenleri: 1920–1960”, Geçmişten Günümüze Türkiye’de
 • Kadın Emeği, (Hazırlayanlar: Ahmet Makal- Gülay Toksöz), (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012).
 • Toprak, Zafer, “Türkiye’de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası’ndan ‘Arsıulusal Kadınlar Birliği Kongresine (1923–1935)”, Kadın
 • Araştırtırmaları Dergisi, no: 2, (1994): 5–12
 • Zırhlı, Fatma Şenden, Sosyal Güvenlik ve Kadın (İstanbul: Minerva Yayınları, 2000).
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Feryal Saygılıgil Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Saygılıgil, Feryal. “Sokakta Bir Gazeteci: Suat Derviş”. Fe Dergi 6, sy. 1 (Haziran 2014): 17-26. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000108.