Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 42 - 53, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000111

Öz

Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri According Bu makale, Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte hizmet sektöründe oluşan yeni bir kadın işgücünü incelemektedir. Bunu özellikle kurumsal perakende sektörünün kadın işçide aradığı beceri şartlarına odaklanarak yapmaktadır. Etnografik çalışmayı ve derinlemesine mülakatları içeren onbeş aylık bir saha çalışmasına dayanan bu araştırmada, kurumsal perakende sektöründeki işverenlerin kadın işçileri ise alırken ve eğitirken hedefledikleri müşteri kitlesinin kültürel zevk ve beklentilerini dikkate aldıklarını gösteriyorum. Seküler eğilimli ve Batılı bir yaşam tarzı süren hedef müşterilerini cezbetmek için ‘modern’ bir işgücü yaratmayı hedefleyen işverenler, işe alacakları kadınların halihazırda belli yeteneklere ve belli bir dış görünüşe sahip olmasını istiyorlar. Toplumsal cinsiyet ve emek çalışmalarının Bourdieu yorumları üzerine bina edilen bu makalede toplumsal cinsiyet, küreselleşme ve emek literatürünü Türkiye’de hizmet sektöründe ortaya çıkan yeni kadın işgücüne odaklanarak birleştiriyor ve genişletiyorum

Kaynakça

 • Acker, Joan. “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.” Gender & Society 4, no. 2 (1990):139-58.
 • Arat, Yeşim. “The Project of Modernity and Women in Turkey,” Rethinking Modernity and National Identity in Turkey ed. Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba (Seattle: University of Washington Press, 1997), 95-112.
 • Arat, Yeşim. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (Albany, New York: State University of New York Press, 2005).
 • Bourdieu, Pierre. Distinction (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).
 • Brabazon, Tara and Stephen Mallinder. “Into the Night-Time Economy: Work, Leisure, Urbanity and the Creative Industries.” Nebula 4, no. 3 (2007):161-178.
 • Çınar, Alev. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey: Bodies, Places, and Time (Minneapolis: University of Minnesota Press, ). Çınar, Alev. “Subversion and Subjugation in the Public Sphere: Secularism and the Islamic Headscarf.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 33, no. 4 (2008): 891-913.
 • Durakbaşa, Ayşe. Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).
 • Göle, Nilüfer. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann, Arbor, The University of Michigan Press, 1996).
 • Göle, Nilüfer. “Snapshots of Islamic Modernities.” Daedalus 129, no. 1 (2000): 91-115.
 • Hanser, Amy. “The Gendered Rice Bowl: the Sexual Politics of Service Work in Urban China.” Gender & Society 19, no.5 (2005): –600.
 • Hochschild, Arlie Russell. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (Berkeley: University of California Press, Berkeley, 1983).
 • Kandiyoti, Deniz. “Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case.” Feminist Studies 13, no. 2 (1987): 317-338.
 • Kandiyoti, Deniz. “Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity,” Rethinking Modernity and National Identity in Turkey ed. Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba (Seattle: University of Washington Press, 1997), 113-132.
 • Leidner, Robin. Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1993).
 • Moss, Philip and Chris Tilly. “Soft Skills and Race: An Investigation of Black Men’s Employment Problems.” Work and Occupations , (1996): 252-276.
 • Otis, Eileen. “Beyond the Industrial Paradigm: Market-Embedded Labor and the Gender Organization of Global Service Work in China.” American Sociological Review 73, (2008): 5-36.
 • Pettinger, Lynne. “Brand Culture and Branded Workers: Service Work and Aesthetic Labour in Fashion Retail.” Consumption, Markets and Culture 7, no. 2 (2004): 165-184.
 • Pettinger, Lynne. “Gendered Work Meets Gendered Goods: Selling and Service in Clothing Retail.” Gender, Work and Organization , (2005): 460-478.
 • Pollert, Anna. “Women’s Employment and Service Sector Transformation in Central Eastern Europe: Case Studies in Retail in the Czech Republic.” Work, Employment and Society 9, no. 4 (1995): 629–655.
 • Sancar, Serpil. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Sherman, Rachel. Class Acts: Service and Inequality in Luxury Hotels (Berkeley: University of California Press, 2007).
 • Spiess, Leslee and Peter Waring . “Aesthetic Labour, Cost Minimisation and the Labour Process in the Asia Pacific Airline Industry.” Employee Relations 27 no. 2 (2005): 193-207.
 • TESK. “Zincir ve Süpermarket Sayısı 11 bini Aştı.” Accessed February 2, 2012. http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/sicil/ist.html.
 • Toksöz, Gülay. “The State of Female Labor in the Impasse of the Neoliberal Market and Patriarchal Family,” Gender and Society in Turkey: The Impact of Neoliberal Policies, Political Islam and EU Accession ed. Saniye Dedeoğlu and Adem Yavuz Elveren (London and New York: IB Tauris Academic Studies, 2012), 47-64.
 • Warhurst, Chris, Dennis Nickson, Anne Witz and Anne Marie Cullen. “Aesthetic Labour in Interactive Service Work: Some Case Study Evidence from the ‘New’ Glasgow.” The Service Industries Journal 20, no.3 (2000): 1-18.
 • Warhurst, Chris and Dennis Nickson “Employee Experience of Aesthetic Labor in Retail and Hospitality.” Work, Employment and Society 21, no.1 (2007): 103-120.
 • Warhurst, Chris, Paul Thompson and Dennis Nickson. “Labor Process Theory: Putting the Materialism Back into the Meaning of Service Work,” Service Work: Critical Perspectives ed. Marek Korczynski and Cameron Lynne Macdonald (New York: Routledge Press: York, 2009), 91-112.
 • White, Jenny. “State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman.” National Women’s Studies Association Journal , no.3 (2003): 145-59.
 • White, Jenny. Money Makes us Relatives: Women’s Labor in Urban Turkey (London: Routledge Press, 2004), Second Edition.
 • Williams, Christine L., and Catherine Connell. “Looking Good and Sounding Right: Aesthetic Labor and Social Inequality in the Retail Industry.” Work and Occupations 37, no. 3 (2010): 349-77.
 • Yeğenoğlu, Meyda. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism (Cambridge: Cambridge University Press, ).

Finding the Modern Women Workers in Global Era: Hiring and Training Practices in the Corporate Retail Sector in Turkey

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 42 - 53, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000111

Öz

This article investigates the formation of a new segment of female service workers in Turkey in global era by paying particular attention to the skill requirements of the corporate retail sector. Drawing on fifteen months’ field research in Istanbul, through both ethnography and in-depth interviews, I show that the corporate retail employers recruit and prepare the female workforce in ways that appeal to the cultural tastes of their target consumers. Specifically, in order to ensure their appeal to those customers with secular orientations and Westernized lifestyles, retail employers hire workers on the basis of their prior dispositions and physical appearance, creating a ‘modern’ female workforce. This article, drawing on gender and labor studies’ interpretations of Bourdieu, extends the literature on gender, globalization and labor

Kaynakça

 • Acker, Joan. “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.” Gender & Society 4, no. 2 (1990):139-58.
 • Arat, Yeşim. “The Project of Modernity and Women in Turkey,” Rethinking Modernity and National Identity in Turkey ed. Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba (Seattle: University of Washington Press, 1997), 95-112.
 • Arat, Yeşim. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (Albany, New York: State University of New York Press, 2005).
 • Bourdieu, Pierre. Distinction (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).
 • Brabazon, Tara and Stephen Mallinder. “Into the Night-Time Economy: Work, Leisure, Urbanity and the Creative Industries.” Nebula 4, no. 3 (2007):161-178.
 • Çınar, Alev. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey: Bodies, Places, and Time (Minneapolis: University of Minnesota Press, ). Çınar, Alev. “Subversion and Subjugation in the Public Sphere: Secularism and the Islamic Headscarf.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 33, no. 4 (2008): 891-913.
 • Durakbaşa, Ayşe. Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).
 • Göle, Nilüfer. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann, Arbor, The University of Michigan Press, 1996).
 • Göle, Nilüfer. “Snapshots of Islamic Modernities.” Daedalus 129, no. 1 (2000): 91-115.
 • Hanser, Amy. “The Gendered Rice Bowl: the Sexual Politics of Service Work in Urban China.” Gender & Society 19, no.5 (2005): –600.
 • Hochschild, Arlie Russell. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (Berkeley: University of California Press, Berkeley, 1983).
 • Kandiyoti, Deniz. “Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case.” Feminist Studies 13, no. 2 (1987): 317-338.
 • Kandiyoti, Deniz. “Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity,” Rethinking Modernity and National Identity in Turkey ed. Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba (Seattle: University of Washington Press, 1997), 113-132.
 • Leidner, Robin. Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1993).
 • Moss, Philip and Chris Tilly. “Soft Skills and Race: An Investigation of Black Men’s Employment Problems.” Work and Occupations , (1996): 252-276.
 • Otis, Eileen. “Beyond the Industrial Paradigm: Market-Embedded Labor and the Gender Organization of Global Service Work in China.” American Sociological Review 73, (2008): 5-36.
 • Pettinger, Lynne. “Brand Culture and Branded Workers: Service Work and Aesthetic Labour in Fashion Retail.” Consumption, Markets and Culture 7, no. 2 (2004): 165-184.
 • Pettinger, Lynne. “Gendered Work Meets Gendered Goods: Selling and Service in Clothing Retail.” Gender, Work and Organization , (2005): 460-478.
 • Pollert, Anna. “Women’s Employment and Service Sector Transformation in Central Eastern Europe: Case Studies in Retail in the Czech Republic.” Work, Employment and Society 9, no. 4 (1995): 629–655.
 • Sancar, Serpil. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Sherman, Rachel. Class Acts: Service and Inequality in Luxury Hotels (Berkeley: University of California Press, 2007).
 • Spiess, Leslee and Peter Waring . “Aesthetic Labour, Cost Minimisation and the Labour Process in the Asia Pacific Airline Industry.” Employee Relations 27 no. 2 (2005): 193-207.
 • TESK. “Zincir ve Süpermarket Sayısı 11 bini Aştı.” Accessed February 2, 2012. http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/sicil/ist.html.
 • Toksöz, Gülay. “The State of Female Labor in the Impasse of the Neoliberal Market and Patriarchal Family,” Gender and Society in Turkey: The Impact of Neoliberal Policies, Political Islam and EU Accession ed. Saniye Dedeoğlu and Adem Yavuz Elveren (London and New York: IB Tauris Academic Studies, 2012), 47-64.
 • Warhurst, Chris, Dennis Nickson, Anne Witz and Anne Marie Cullen. “Aesthetic Labour in Interactive Service Work: Some Case Study Evidence from the ‘New’ Glasgow.” The Service Industries Journal 20, no.3 (2000): 1-18.
 • Warhurst, Chris and Dennis Nickson “Employee Experience of Aesthetic Labor in Retail and Hospitality.” Work, Employment and Society 21, no.1 (2007): 103-120.
 • Warhurst, Chris, Paul Thompson and Dennis Nickson. “Labor Process Theory: Putting the Materialism Back into the Meaning of Service Work,” Service Work: Critical Perspectives ed. Marek Korczynski and Cameron Lynne Macdonald (New York: Routledge Press: York, 2009), 91-112.
 • White, Jenny. “State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman.” National Women’s Studies Association Journal , no.3 (2003): 145-59.
 • White, Jenny. Money Makes us Relatives: Women’s Labor in Urban Turkey (London: Routledge Press, 2004), Second Edition.
 • Williams, Christine L., and Catherine Connell. “Looking Good and Sounding Right: Aesthetic Labor and Social Inequality in the Retail Industry.” Work and Occupations 37, no. 3 (2010): 349-77.
 • Yeğenoğlu, Meyda. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism (Cambridge: Cambridge University Press, ).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Esra SARIOĞLU Bu kişi benim
Yeditepe Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
SARIOĞLU, Esra. “Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye’de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam Ve Eğitim Pratikleri”. Fe Dergi 6, sy. 1 (Haziran 2014): 42-53. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000111.