Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İsrail ve Batı Şeria'da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 19 - 25, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000094

Öz

İsrail ve Batı Şeria'da Kadınların Siyasal Hareketleri: Meydan Okuyan iç Tartışmalar İsrail Filistin savaşı bağlamında, kadın aktivistlerin dışlayıcı etnik milliyetçiliğe dayalı kimlikleri feminist ve barış odaklı yaklaşımlar yoluyla aşmak için oynadığı rol, akademi ve taban örgütlenmesi aktivizmlerinin temel meselesidir. Bilhassa bu makale, Filistinli ve İsrailli Yahudi kadınların hem kendi toplumlarında hem de ortak projelerinde deneyimledikleri insiyatiflere, en iyi bilinen örneklerinden biri, Jerusalem Link’e odaklanmaktadır. Yine de, mevcut durum çatışmayı uygulanabilir bir çözüme götürme amacındaki alternatif politik eylemlilikleri bağlamlama oturtabilmenin önünde tartışmalı engelleri göz önüne seriyor. Her ne kadar kadın aktivistler, çatışan anlatılar arasında eşitlikçi ve dialoğa dönük ilişkiler kurmaya çabalasalar da, son on senede bu tür ilişki anları, “işgalci” ve “işgal olunan” arasındaki iç asimetrileri üretmeye devam etmiştir. Bu devamlılık, İsrail’in silahli işgalini sonlandıracak ortak bir öneri geliştirememiş ve dolayısıyla, çatışmanın adil şekilde çözüme ulaşmasını sağlayamamıştır

Kaynakça

 • Cockburn, Cynthia. From Where We Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis. (London: Zed Books, 2007).
 • Connor, Walker. Ethnonationalism: the Quest for Understanding. (Princeton: University Press Princeton, 1994).
 • Emmet, Ayala H. Our Sisters’ Promised Land: Women, Politics and Israeli-Palestinian Coexistence. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003).
 • Hammerman, Ilana. “If There Is a Heaven”, Ha’aretz, May 7, 2010.
 • Jacoby, Tami A. Women in Zones of Conflict. (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005).
 • Salem, Walid. “A Path to Peace”. In Mohamed A. Salam and others, “What is Normalization?”, BitterLemons- International 42, no. 5 (2007).
 • Shadmi, Erella. “Being a Feminist Peace Activist - and Ashkenazi”, Nashim: a Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues, no. 6 (2003): 52-55.
 • Shalhoub-Kevorkian, Nadera. Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 • Yuval-Davis, Nira. “What is ‘Transversal Politics’?”, Soundings, no. 12 (1999): 94-98.

Women’s Political Movements in the West Bank and Israel: Challenging Perspectives From Within

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 19 - 25, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000094

Öz

In the context of the Israeli-Palestinian conflict, the role played by women activists in overcoming exclusivist ethno-national narrative identities by means of feminist as well as peace-oriented perspectives represents a central issue within grassroots activism and academia. In particular, the paper focuses on the main initiatives experienced by Palestinian and Israeli Jewish women in both their own societies and joint projects, such as the most well known, Jerusalem Link. Nevertheless, the current reality reveals controversial obstacles to contextualise these alternative political actions with the aim of suggesting feasible conflict resolutions. Although women activists have attempted to build egalitarian and dialogical relationships across conflicting narratives, in the last decade the majority of such instances have continued to produce internal asymmetries between the “occupier” and the “occupied”, without achieving a common proposal to end the Israeli military occupation, and, as a consequence, a just resolution of the conflict

Kaynakça

 • Cockburn, Cynthia. From Where We Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis. (London: Zed Books, 2007).
 • Connor, Walker. Ethnonationalism: the Quest for Understanding. (Princeton: University Press Princeton, 1994).
 • Emmet, Ayala H. Our Sisters’ Promised Land: Women, Politics and Israeli-Palestinian Coexistence. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003).
 • Hammerman, Ilana. “If There Is a Heaven”, Ha’aretz, May 7, 2010.
 • Jacoby, Tami A. Women in Zones of Conflict. (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005).
 • Salem, Walid. “A Path to Peace”. In Mohamed A. Salam and others, “What is Normalization?”, BitterLemons- International 42, no. 5 (2007).
 • Shadmi, Erella. “Being a Feminist Peace Activist - and Ashkenazi”, Nashim: a Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues, no. 6 (2003): 52-55.
 • Shalhoub-Kevorkian, Nadera. Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 • Yuval-Davis, Nira. “What is ‘Transversal Politics’?”, Soundings, no. 12 (1999): 94-98.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Giulia DANİELE Bu kişi benim
Sant’Anna School of Advanced Studies (Italy) and University of Exeter (UK)

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
DANİELE, Giulia. “Women’s Political Movements in the West Bank and Israel: Challenging Perspectives From Within”. Fe Dergi 5, sy. 2 (Aralık 2013): 19-25. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000094.