Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Zorla Güzellik: Recep İvedik Serisinde Bedensel Güzellik ve Çirkinlik

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 107 - 119, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000103

Öz

Bu çalışmanın amacı Batı merkezli kapitalist ekonomi ve toplumsal cinsiyet kalıpları tarafından şekillendirilmiş yaygın güzellik idealinin ve bu idealin sınırlarını çizen çirkinlik olgusunun, çok sayıda izleyiciye ulaşmış bir güldürü olan Recep İvedik serisinde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan içerik analizi, filmin bedensel çirkinliği gülünç ilan edip yererek norm dışına ittiğini; bedensel güzelliği ise prestij ve başarı gibi yan anlamları ile ilişki içinde sunduğunu ortaya koymaktadır. Recep İvedik serisi, bir kadının ve bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiğini belirleyen yaygın güzellik idealini destekleyen bir anlatıdır

Kaynakça

 • Ahıska, Meltem ve Zafer Yenal Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor: Türkiye'de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005 (İstanbul: Osmanlı Bankası, 2006)
 • Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları (İstanbul: Ayrıntı, 2012)
 • Berger, John. Görme Biçimleri (İstanbul: Metis, 2011)
 • Berson, Henri Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme (İstanbul: Ayrıntı, 2006)
 • Billing, Michael. Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour (Notthingam: Sage, 2005)
 • Bordo, Susan. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (Berkeley: University of California, 1995)
 • Eco, Umberto. Çirkinliğin Tarihi (İstanbul: Doğan Kitap, 2009)
 • Elçik, Gülnur ve Tuğba B. Özenç. Bedende Kıpırdanmalar (İstanbul: Varlık, 2010)
 • Freud, Sigmund. Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri (İstanbul: Payel, 2012)
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi (İstanbul: Ayrıntı, 2012)
 • Gürbilek, Nurdan. Vitrinde Yaşamak (İstanbul: Metis, 2011)
 • McDonald, Poul. The Star System: Hollywoods Production of Popular Identities (London: Wallflower, 2005)
 • Sancar, Serpil. Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis, 2011)

Beauty as Necessity: Psysical Beautyand Ugliness in Recep İvedik

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 107 - 119, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000103

Öz

The purpose of this study is tracking the representation of psycial beauty and ugliness which determined by western centered capitalist economy and gender in Recep İvedik movies. Content analysis for this purpose shows that the movies represents ugliness as something funny and horrifying and pushing ugliness out of norms. Correspondingly, the representation of beauty shows that the beauty is associated with positive connotations like prestige and sucsess which codes beauty as normal. In this work, it's argued that Recep İvedik movies supports the common beatuy ideal which determines how a women or men should look like

Kaynakça

 • Ahıska, Meltem ve Zafer Yenal Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor: Türkiye'de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005 (İstanbul: Osmanlı Bankası, 2006)
 • Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları (İstanbul: Ayrıntı, 2012)
 • Berger, John. Görme Biçimleri (İstanbul: Metis, 2011)
 • Berson, Henri Gülme: Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme (İstanbul: Ayrıntı, 2006)
 • Billing, Michael. Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour (Notthingam: Sage, 2005)
 • Bordo, Susan. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (Berkeley: University of California, 1995)
 • Eco, Umberto. Çirkinliğin Tarihi (İstanbul: Doğan Kitap, 2009)
 • Elçik, Gülnur ve Tuğba B. Özenç. Bedende Kıpırdanmalar (İstanbul: Varlık, 2010)
 • Freud, Sigmund. Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri (İstanbul: Payel, 2012)
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi (İstanbul: Ayrıntı, 2012)
 • Gürbilek, Nurdan. Vitrinde Yaşamak (İstanbul: Metis, 2011)
 • McDonald, Poul. The Star System: Hollywoods Production of Popular Identities (London: Wallflower, 2005)
 • Sancar, Serpil. Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis, 2011)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Dilara GÜRYUVA Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
GÜRYUVA, Dilara. “Zorla Güzellik: Recep İvedik Serisinde Bedensel Güzellik Ve Çirkinlik”. Fe Dergi 5, sy. 2 (Aralık 2013): 107-19. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000103.