Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Kadın

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 133 - 138, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000105

Öz

Bu posterin amacı geleneksel toplumsal rolleri nedeniyle çevresel yetkinlik sahibi olan kadınların profesyonel çevre yönetimine katılımlarının öneminin vurgulanması ve 1992 ile 2012 arasında “kadın- çevre” ilişkisinde yaşanan değişimin değerlendirilmesidir. Makalenin yazımı sırasında kullanılan yöntem ilgili ikinci el kaynakların taranmasıdır. Bu kaynaklar arasında, cinsiyet eşitliği ve çevreye ilişkin olarak seçilen kaynaklar, cinsiyet eşitliği ve çevre politikalarına ilişkin dokümantasyon ve uluslararası kurumlara ait resmi kayıtlar yer almaktadır. Bu makalede, kadın-çevre etkileşimi, anahtar sözcükler başlığı altında belirtilen toplumsal cinsiyet, eko-feminizm, sürdürebilirlik gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilmektedir

Kaynakça

  • Kabeer, N., Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and Millennium Development Goals: A Handbook for policy-makers and other stakeholders ( Londra, İngiltere: The Commonwealth Secretariat, 2003)
  • Moser, Caroline, Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training (New York: Routledge, 1993).
  • Office of the special adviser on gender issues and the advancement of women, “Gender Mainstreaming: Strategy for promoting” (UN/CH rev. August 2001), http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf (son erişim 21 Aralık 2013).
  • http://www.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/

Green Sustainable Development and Women

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 133 - 138, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000105

Öz

The major goal of this article is to underline the importance of participation of women who have environmental competence due to their traditional societal roles of women, in professional environmental management and evaluate the conceptual change regarding to environment and women relations from 1992 to 2012. In this study, secondary research technique is used. Sets of documents such as selected literature about gender and environmental theories and practices, gender and environmental policy documentations and official records from various international institutions, were reviewed specifically in terms of gender-environmental relationship. In this poster, the relationship between women-environment is evaluated in the framework of the terms which are mentioned under the topic of key words, of gender, eco-feminism, sustainability.

Kaynakça

  • Kabeer, N., Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and Millennium Development Goals: A Handbook for policy-makers and other stakeholders ( Londra, İngiltere: The Commonwealth Secretariat, 2003)
  • Moser, Caroline, Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training (New York: Routledge, 1993).
  • Office of the special adviser on gender issues and the advancement of women, “Gender Mainstreaming: Strategy for promoting” (UN/CH rev. August 2001), http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf (son erişim 21 Aralık 2013).
  • http://www.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Arzu İrge ÖZYOL Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı Mezunu

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
ÖZYOL, Arzu İrge. “Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma Ve Kadın”. Fe Dergi 5, sy. 2 (Aralık 2013): 133-38. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000105.