Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ahmet Ümit’in “Overlokçu Kız” Başlıklı Hikâyesinde Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Erkeklik Temsilleri

Yıl 2021, Cilt: 13 Sayı: 1, 16 - 27, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946916

Öz

Bu çalışmanın amacı Ahmet Ümit’in 2019 yılında yayımlanan Aşkımız Eski Bir Roman başlıklı
kitabındaki “Overlokçu Kız” hikâyesini toplumsal cinsiyet ilişkilerinin temsilleri bağlamında
incelemektir. Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri aynı gerçek dünyada olduğu gibi bu hikâyedeki
kurmaca evrenin de her katmanına nüfuz ettiği için “Overlokçu Kız” toplumsal cinsiyet
politikalarının nasıl işlediğini anlamlandırmak ve tartışmak adına yerinde bir örnek teşkil edecektir.
Çalışma, toplumsal cinsiyet ve erkeklikler ile ilgili tartışmalar ışığında, hikâyenin karakterlerine
odaklanarak eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin değişik bağlamlarda ve kültürel süreçlerde ataerkil
sistemi inşa eden örüntülerine dikkat çeker. Bunun yanı sıra, karakterlerin birbirleriyle olan
ilişkilerine odaklanarak, erkek egemen toplumda kadınlar ve erkekler arasındaki iktidar ilişkilerini
sorgular ve aynı zamanda farklı erkeklikler arasındaki iktidar ilişkilerini de mercek altına alır. Bu
anlamda çalışma eşit olmayan toplumsal cinsiyet yapılarının inşa süreçlerini hem kadınlar ve
erkekler arasındaki ilişkiler hem de farklı erkekliklerin birbirleriyle olan etkileşimleri bağlamında
tartışır.

Kaynakça

  • Kaynakça Bourdieu, Pierre. Eril Tahakküm, Çev. Bediz Yılmaz. (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2015).
  • Carrigan, Tim, Bob Connell ve John Lee. “Toward a New Sociology of Masculinity,” Theory and Society 14, no:5 (1985): 551-604, http://www.jstor.org/stable/657315
  • Connell, Raewyn W. ve James. W. Messerschmidt. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept,” Gender & Society 19, no:6 (2005): 829-859, https://doi.org/10.1177/0891243205278639 ...
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Saniye Çancı Çalışaneller Bu kişi benim 0000-0002-3142-9198

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Çancı Çalışaneller, Saniye. “Ahmet Ümit’in ‘Overlokçu Kız’ Başlıklı Hikâyesinde Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Ve Erkeklik Temsilleri”. Fe Dergi 13, sy. 1 (Haziran 2021): 16-27. https://doi.org/10.46655/federgi.946916.