Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 1, 42 - 56, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946931

Öz

Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden birisi olan cinsel şiddet aynı zamanda ortaya çıkarılması en zor şiddet türüdür. Üniversiteler hem hiyerarşik yapıları nedeniyle hem öğrencilerin ve çalışanların bir arada uzun süreler ve kalabalık şekilde çalıştıkları ortamlar olmaları nedeniyle cinsel şiddetin yaşanma olasılığının oldukça yüksek olduğu kurumlardır. Türkiye üniversitelerinde son on yılda cinsel şiddetle mücadele için kurulan birimler (CTS birimleri) gerek amaçları bakımından gerekse yaptıkları işin niteliği ve yöntemi itibarıyla Türkiye’deki feminist hareketin önemli bir bileşenidir. Hal böyleyken bu birimlerin feminist incelemenin -akademi içinden veya dışından- konusu olduğu çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu eksiklikten yola çıkarak Türkiye üniversitelerindeki CTS birimlerinin feminist mücadeleyle nasıl ilişkilendiklerini, üniversite içindeki ve dışındaki kadın örgütlenmeleriyle CTS’ler arasındaki dayanışma ağlarının nasıl kurulduğunu sekiz farklı üniversiteden temsilcilerle yaptığım görüşmeler üzerinden anlamaya çalışacağım.

Kaynakça

  • Ahmed, Sara. Feminist Bir Yaşam Sürmek, çeviren. Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017).
  • Alptekin, Duygu. “Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 26 (2011): 33-43.
  • Birkalan-Gedik, Hande A. “Women Studies Programs in Muslim Countries: Caucasus and Turkey,” Encyclopedia of Women and lslamic Cultures ed. Suad Joseph (Leiden: E. J. Brill, 2005), 783-785. ....

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seda KALEM> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0002-2404-9429
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Chicago Kalem, S. "Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri". Fe Dergi 13 (2021 ): 42-56