Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri

Yıl 2021, Cilt: 13 Sayı: 1, 42 - 56, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946931

Öz

Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden birisi olan cinsel şiddet aynı zamanda ortaya
çıkarılması en zor şiddet türüdür. Üniversiteler hem hiyerarşik yapıları nedeniyle hem öğrencilerin ve
çalışanların bir arada uzun süreler ve kalabalık şekilde çalıştıkları ortamlar olmaları nedeniyle
cinsel şiddetin yaşanma olasılığının oldukça yüksek olduğu kurumlardır. Türkiye üniversitelerinde
son on yılda cinsel şiddetle mücadele için kurulan birimler (CTS birimleri) gerek amaçları
bakımından gerekse yaptıkları işin niteliği ve yöntemi itibarıyla Türkiye’deki feminist hareketin
önemli bir bileşenidir. Hal böyleyken bu birimlerin feminist incelemenin -akademi içinden veya
dışından- konusu olduğu çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu eksiklikten yola çıkarak Türkiye
üniversitelerindeki CTS birimlerinin feminist mücadeleyle nasıl ilişkilendiklerini, üniversite içindeki
ve dışındaki kadın örgütlenmeleriyle CTS’ler arasındaki dayanışma ağlarının nasıl kurulduğunu sekiz
farklı üniversiteden temsilcilerle yaptığım görüşmeler üzerinden anlamaya çalışacağım.

Kaynakça

  • Ahmed, Sara. Feminist Bir Yaşam Sürmek, çeviren. Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017).
  • Alptekin, Duygu. “Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 26 (2011): 33-43.
  • Birkalan-Gedik, Hande A. “Women Studies Programs in Muslim Countries: Caucasus and Turkey,” Encyclopedia of Women and lslamic Cultures ed. Suad Joseph (Leiden: E. J. Brill, 2005), 783-785. ....

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seda KALEM
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0002-2404-9429
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Kalem, S. "Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri". Fe Dergi 13 (2021 ): 42-56